Exposantencataloog

HENALLUX FoRS Paramédical

1. Opdrachten en waarden van het Paramedisch Centrum FoRS

Sinds 10 jaar is de missie van FoRS paramédical het stimuleren, creëren en coördineren van bij- en nascholings-, onderzoeks- en serviceprojecten.
Opleidings- en onderzoekseenheden bestaan en werken nauw samen binnen elke categorie van de Haute École.

Voortgezette opleiding is een echt professionaliseringsinstrument om tegemoet te komen aan de verwachtingen en behoeften van de gezondheidswerkers, de wetgeving en de opdrachten van de Hautes Écoles.
Naast de verwerving van nieuwe kennis en zakelijke vaardigheden, bevordert en ontwikkelt de permanente vorming zich verder:
- doordachte en reflectieve praktijk,
- Communicatie, verspreiding en overdracht van vaardigheden binnen de werkomgeving,
- Verantwoordelijkheid, autonomie en professionele identiteit.

2. Een pedagogie voor volwassenen

Onze trainingen zijn gericht op volwassenenonderwijs. De pedagogie voor volwassenen of andragogie stelt een aantal zeer specifieke kenmerken voor die wij in elke opleiding willen ontwikkelen:
- Voortbouwen op de ervaring van de leerlingen voor pedagogie op het gebied van de belevingspedagogie
- Betekenis geven aan het leren
- Focus meer op probleemoplossing in interdisciplinariteit dan op inhoud
- Zorg voor organisatorische flexibiliteit

Complexe problemen vragen om een interdisciplinaire aanpak, waarbij we bij elke training werken met verschillende soorten pedagogie, inclusief simulatiepedagogie.

De belangen van de pedagogie door middel van simulatie zijn talrijk en maken de ontwikkeling van verschillende vaardigheden mogelijk:
- Technische vaardigheden: scenario-experimenten maken het mogelijk om technische procedures, zorgprocedures,..... op een reproduceerbare manier te verwerven en/of te verbeteren, zonder risico voor de patiënt. Het maakt het ook mogelijk om bepaalde complicaties op te wekken die in werkelijkheid veel te gevaarlijk zouden zijn om te veroorzaken.
- Persoonlijke vaardigheden zoals planning, besluitvorming.....
- Interpersoonlijke vaardigheden zoals leiderschapsontwikkeling, communicatie of teamwork.

3. Projectaanbod FoRS 2018-2019

FoRS voor permanente educatie, onderzoek en ontwikkeling en zakelijke dienstverlening.

3.1 Voortgezette opleiding
Het aanbod houdt rechtstreeks verband met de nieuwe politieke en sociale richtlijnen die een optimale kwaliteitsbehoefte van gezondheidswerkers vereisen door de ontwikkeling van disciplinaire vaardigheden, maar ook communicatieve vaardigheden in interdisciplinariteit, om "samen te redeneren" in de gezondheidszorg.
dienst van het "verzorgen" van een bepaalde patiënt.

Onze opleidingen zijn gericht op het gebied van zorg, milieu, organisatie, preventie en gezondheid.
Op de website (https://services.henallux.be/fors/paramedical/index.php) vindt u de bijscholingscursussen die rond 4 thema's zijn ingedeeld:
* Beheer en pedagogie in Gezondheidszorg en Zorg
* Kwaliteit en patiëntveiligheid in interdisciplinariteit
* Kwaliteit en veiligheid van moeder en kind
* Opleiding voor sterilisatiehulpmiddelen, verzorgers en familieassistenten
* Colloquium en conferentiedagen.

U vindt er ook het wettelijk kader, het doelpubliek, de officiële erkenning (FOD Volksgezondheid; titels en kwalificaties, Federale Raad voor Verloskundigen, functionele aanvulling voor managers, verzorgers, verpleeghuisdirecteur, AFCN, INAMI, etc.) en de inhoud van de opleiding.

3.2 Diensten binnen uw instellingen
Sommige opleidingen kunnen op verzoek worden georganiseerd binnen uw instellingen. Wij staan ook tot uw dienst om ze op maat te creëren, op basis van uw behoeften.
Het project is tot stand gekomen in samenwerking en interdisciplinariteit tussen het FoRS-centrum en uw eigen verwachtingen en behoeften.
Erkenning is vereist volgens de opleidingen zoals de functionele aanvulling voor managers, voortgezette opleiding voor managers van verpleeghuizen, thuiszorg, verzorgers.

3.3 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
Wij staan ook tot uw dienst om u te helpen bij onderzoeksprojecten binnen uw instellingen.

Momenteel zijn we betrokken bij twee projecten met Belgische, Europese en Marokkaanse academische partnerschappen en zorginstellingen
- PFS Ares : South Training Project in het kader van de ontwikkelingssamenwerking van Arès: "MADER - Versterking van de vaardigheden van gezondheidswerkers in Marokko door middel van een opleidingsprogramma voor management en ontwikkeling van middelen".
- Nul afval..... of bijna; gefinancierd door Arès en AE oprichting van een operationele eenheid voor duurzame ontwikkeling binnen de universiteit om gedrag aan te moedigen dat de afvalproductie binnen de universiteit vermindert.
- Voorzitter Gezondheidszorg - Onderzoekers van 3 universiteiten (UCL, ULG, ULB) en 3 universiteiten (HENALLUX, HE Léonard De Vinci, HE Libre Bruxelles).
Het doel van de leerstoel is het ondersteunen van interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek dat de eerstelijnszorg versterkt:
- meer zichtbaarheid te geven aan de eerstelijnszorg in onderzoek en onderwijs
- het stimuleren en ondersteunen van visie, onderzoek en innovatie in de eerstelijnszorg
- de vorming van netwerken tussen universiteiten en hogescholen, tussen alle betrokken partijen, tussen de Gemeenschappen van België en op internationaal niveau aan te moedigen

Producten

Onze exposanten