Exposantencataloog

AVIQ

AVIQ

1404

6061 Montignies sur Sambre
Belgium
www.aviq.be

Op 1 januari 2016 wordt een nieuwe organisatie van openbaar belang geboren, het Waalse Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezin, hierna AViQ (Agentschap voor Kwaliteit van het Leven), gevestigd in Charleroi, Rivelainestraat 21, en vertegenwoordigd door haar Algemeen Directeur, mevrouw Alice BAUDINE, handelend krachtens artikel 26/1, §1 van de Waalse Code voor Sociale Actie en Gezondheid.
Het Agentschap is verantwoordelijk voor de belangrijkste kerntaken: welzijn en gezondheid, handicap en gezin.

Welzijn en gezondheid
- De terugbetaling van sociale zekerheidsuitkeringen in verband met de gezondheid in verpleeghuizen;
- De organisatie van eerstelijns thuishulp en -zorg;
- De preventie en de promotie op het gebied van gezondheid;
- De financiering van huisvestingsinfrastructuren en ziekenhuizen.

Handicap
- Het bewustzijn en de informatie op het gebied van handicap;
- Het beleid met betrekking tot het onthaal en de huisvesting van mensen met een handicap;
- De thuisaanpassingshulp;
- De financiering van het werkgelegenheidsbeleid.

Gezin
- De definitie van gezinstoelagen;
- Het begrotingsbeheer en de controle van de desbetreffende fondsen.

Onze exposanten