Joëlle Robberecht

Registreer nu voor SETT Reserveer je stand

Lokaal PacMan // 09.30-12.00

Organiseer 360° feedback met Google Formulieren

Joëlle Robberecht

Door Joëlle Robberecht, nascholer ICT-integratie bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen / Al gehoord van 360° feedback? In het onderwijs wordt het onder andere ingezet bij het beoordelen van presentaties. De leerling ontvangt dan feedback van zowel de leerkracht als de medeleerlingen en moet ook zichzelf beoordelen. Op deze manier krijgt de leerling vanuit verschillende perspectieven inzicht in zijn of haar eigen prestaties en wordt bovendien gestimuleerd om aan zelfreflectie te doen. Maar hoe organiseer je zoiets? Google formulieren in combinatie met DocAppender, HET ULTIEME FEEDBACKINSTRUMENT! Tijdens deze sessie leer je gegevens die je via een formulier verzamelt, te pushen naar een eigen Google document per leerling. Hiervoor gaan we de add-on DocAppender gebruiken. Op die manier kunnen de leerlingen hun eigen feedbackdocument zien (maar niet het document van anderen).