Iedereen actief in de klas

Registreer nu voor SETT Reserveer je stand

Lokaal Inky // 15.30-17.00

Iedereen actief in de klas

Door Nathalie Ceulemans van OVSG / Tijdens deze vorming krijg je handvatten aangereikt om een krachtige leeromgeving te creëren. We maken hiervoor gebruik van actieve werkvormen die diversiteit erkennen, leerlingen activeren en aanzetten tot interactie. Zo kan je hun autonomie en motivatie bevorderen.

Het ervaren en uitproberen van werkvormen staat centraal tijdens deze vorming. Wat zijn criteria om een werkvorm te kiezen, passend bij de leerlingengroep, lesinhoud en de lesdoelen? Je gaat met je eigen lesmateriaal aan de slag zodat je met een concreet arsenaal aan werkvormen naar je klas terug gaat.