Ghislain De Bondt

Registreer nu voor SETT Reserveer je stand

Lokaal Inky // 09.30-12.00

Een stapje verder met de apps van G Suite

Door Ghislain De Bondt, Beleidsmedewerker en ICT-coördinator in het volwassenenonderwijs / In deze workshop gaan we hands-on aan het werk binnen de Google omgeving. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar via een bevraging van de deelnemers zullen we de inhoud van deze workshop afstemmen op de noden. Bedoeling is om te focussen op zaken die net een stapje verder gaan zoals minder gekende mogelijkheden en het leren gebruiken van enkele te koppelen apps, add-ons en extensies.