Dirk De Boe

Registreer nu voor SETT Reserveer je stand

Donderdag // Theater 1 // 15.45-16.45

Transformeer je school van binnenuit

Door Dirk De Boe, onderwijsexpert en oprichter van EduNext vzw / Tijdens deze lezing kan je volop inspiratie opdoen rond hoe je je school van binnenuit kan transformeren. De centrale gedachte is om de leerling eigenaar van zijn leerproces te maken. Dit kan via het EduNext transformatierad, een denkmodel om het onderwijs helemaal anders aan te pakken. Het transformatierad bevat de leerinhoud, de leervorm, de evaluatie, de leertijd, de leeromgeving, het leernetwerk, het leermateriaal en de organisatie van het leren. Bij elk van de wielen van het transformatierad bestaan er afremmende patronen en gewoontes die zorgen dat er geen substantiële verandering kan komen. Maar elk van van die patronen kan je ook doorbreken en vervangen door zinvolle alternatieven. De deelnemers gaan regelmatig over bepaalde stellingen in overleg. En er worden ook heel wat voorbeelden getoond van scholen die reeds volop met hun transformatie bezig zijn.