easyfairs

Psychosociale belasting

Psychosociale belasting

Woensdag 22/03/2017 - Zaal 2

09u30-10u30  Registratie + koffie + beursbezoek

10u30-11u05  Samenwerking tussen klinisch psycholoog en de organisatiecontext in de aanpak van burn-out.

Burn-out is het eindstadium van een langdurig proces van aanhoudende werkstress. Met de wet op burn-out zien we meer inspanningen van organisaties, teams en individuen om burn-out te herkennen en erkennen. Wat nodig is om het herstel te bevorderen, roept echter vaak vragen op. Moet de persoon terecht bij een burn-out of loopbaancoach? Of is er behandeling nodig door een klinisch psycholoog? Neemt men vanuit het bedrijf best contact op met de persoon als die op ziekteverlof is of niet? Kan de persoon wel terug naar dezelfde functie en organisatie?...

In deze lezing gaan we zeer concreet in op wat helpt en niet helpt in het herstel van burn-out. Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat indien er ook organisatorische maatregelen genomen worden tijdens de begeleiding, dit leidt tot beter herstel en vluggere re-integratie. Vanuit onze klinische praktijkervaring is het betrekken van de context even onontbeerlijk als het aanpakken van persoonlijke valkuilen. We schetsen concreet hoe je meer impact kan hebben door de preventieadviseur en HRM op verschillende ogenblikken in de behandeling te betrekken en een succesvolle re-integratie kan voorbereiden. 

Doelgroep: management, directie, HRM, preventieadviseurs, leidinggevenden.

Spreker: Marieke Impens, medewerker - The Human Link.

                         
11u05-11u40 Hoe overleven in de VUCA wereld: primaire preventie van stress en burnout door geïndividualiseerde aanpak.

Overal in de media horen we over stress en burnout en de vele vragen naar preventie die hierbij rijzen. Kunnen we stress en burnout voorkomen of ons ertegen beschermen? Bestaat er een manier om geen of minder stress te ervaren? Kunnen we ooit evenwicht handhaven tussen werk en privé? Of moeten we allen harder aan onze veerkracht werken zodat we kunnen voldoen aan de steeds hogere wordende werkdruk?  

In deze workshop bespreken we enkele recente bevindingen uit zowel wetenschappelijk onderzoek als conclusies uit praktijkcases die ons inzicht geven in individuele mechanismen van stress en coping.

Het belang van de menselijke factor in verschillende facetten om een duurzame performantie en vitaliteit op de werkvloer te verzekeren wordt toegelicht. 

Er wordt een concrete, biotech-assisted aanpak voorgesteld als primaire preventie, waardoor op een objectieve manier individuen kunnen worden begeleid, om met de nodige veerkracht en energie, een VUCA wereld met stijgende werkeisen te overleven.

Doelgroep: management, directie, HRM, preventieadviseurs, leidinggevenden.

Spreker: Luc Goemaere, klinisch psycholoog-performancecoach - partner Vitality At Work.


11u40-12u25    Wat leren we uit de confrontatie met een ernstige traumatische ervaring op het werk?

Ernstige calamiteiten komen onverwachts en laten diepe sporen na. Hoe moet je als organisatie jezelf wapenen tegen dergelijke gebeurtenissen? De ervaring creëert de gelegenheid om te leren en maatregelen te nemen. Door een chronologische benadering van een ernstige calamiteit worden de aandachtspunten toegelicht.

Doelgroep: Preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, preventieadviseur-psychosociale aspecten, HR-
medewerkers, interventieploegen, …

Spreker: Marc Hoppenbrouwers, Occupational Health & Safety Counsel - Brussels Airport Company.

12u25-13u30  Lunch

13u30-14u30
 Netwerking

Inschrijven & prijzen

Tarief: € 95/p.p. per halve dag (excl. 21% btw).

Prijs is inclusief parking, conferentie, netwerking, lunch en drinks.

Betaling gebeurt via digitale factuur.

Heeft u vragen? Bel ons op +32 3 280 53 00.

Marieke Impens

Luc Goemaere

Marc Hoppenbrouwers