easyfairs

HOE STAAN BELGISCHE BEDRIJVEN TEGENOVER VEILIGHEID, GEZONDHEID EN WELZIJN?

HOE STAAN BELGISCHE BEDRIJVEN TEGENOVER VEILIGHEID, GEZONDHEID EN WELZIJN?

MENS STAAT STEEDS MEER CENTRAAL

Om een to the point randprogramma te kunnen uitwerken, voerde Easyfairs naar aanleiding van Secura een grootschalige enquête uit over veiligheid, welzijn en gezondheid. De grote respons bewijst dat deze thema’s meer dan ooit in de belangstelling staan. Vraag is natuurlijk in hoeverre de antwoorden representatief zijn voor alle Belgische bedrijven. Vandaar dat Easyfairs de resultaten aan een expert ter zake voorlegde: Koen Bollaerts, preventieadviseur/HSEQ manager van bouwbedrijf Algemene Aannemingen Van Laere en tevens bestuurder-voorzitter provincie Antwerpen van Prebes.

 

De grote conclusie van de enquête over veiligheid, welzijn en gezondheid is dat veel bedrijven nog met vragen zitten over de basismaterie. Zo staan evacuatieoefeningen, de opmaak van een risicoanalyse en een taakrisicoanalyse en het opstellen van veiligheidsinstructiekaarten in de top vier van de resultaten.

“Dit verrast mij toch enigszins”, zegt Koen Bollaerts. “Die zaken zijn namelijk al jaren wettelijk verplicht. Helemaal onverwacht is het echter ook niet. Onder meer via Prebes heb ik al vastgesteld dat mensen het vaak moeilijk hebben om de vertaalslag van theorie naar praktijk te maken. Dat risicoanalyse en aanverwanten zo hoog scoren, heeft wellicht te maken met het feit dat deze topic heel veel verschillende domeinen omvat. Ik kan me voorstellen dat sommigen het bos door de bomen niet meer zien. Op het vlak van de veiligheidsinstructiekaarten hebben we binnen Prebes een werkgroep die deze opmaakt en ter beschikking stelt van de leden. We merken dat veel bedrijven daar gretig gebruik van maken. Waarom evacuatieoefeningen nog zoveel vragen oproepen, is me niet echt duidelijk. Misschien heeft het met de terreurdreiging te maken, maar ik betwijfel het. De praktijk wijst uit dat veel bedrijven, zeker de kleine, niet met deze materie bezig zijn. Ik heb dan ook het raden naar het waarom van deze noodkreet om informatie.”

KIES VOOR EEN HOLISTISCHE AANPAK

Een andere opvallende conclusie is dat het humanresourcesaspect van veiligheid, welzijn en gezondheid aan een flinke opmars bezig is.

Koen Bollaerts: “De meeste bedrijven hebben het ‘technische’ luik van veilig werken inmiddels onder controle. Vandaar dat er ruimte en tijd vrijkomt om de mens meer centraal te stellen. En maar goed ook. Vergrijzing is bijvoorbeeld een wijdverspreid fenomeen dat de komende jaren alleen maar zal toenemen. Koppel daar de recente overheidsbeslissingen aan dat iedereen langer zal moeten werken, en het is logisch dat bedrijven zich vragen stellen over hoe ze dit allemaal moeten aanpakken. Toch mag de aandacht niet uitsluitend naar de oudere werknemers gaan. Burn-outs, ziekteverzuim, stress, 24/24 bereikbaarheid, snelle technologische evoluties, ... zijn immers niet leeftijds- of zelfs functiegebonden. Als bedrijf moet je ervoor zorgen dat elke werknemer zich goed voelt op de werkvloer. Vandaar dat het mij wel wat verbaast dat het afstemmen van de werkpost op de leeftijd van de werknemer op nummer drie staat, terwijl andere aspecten zoals stress, thuiswerk, vergrijzende werknemers, werkbaar werk, ... veel minder hoog scoren. Dit betekent dat veel bedrijven ‘welzijn’ niet als één groot geheel bekijken. Nochtans brengt een gefragmenteerde aanpak weinig zoden aan de dijk. Ook binnen Algemene Aannemingen Van Laere zetten we in op het totaalplaatje. Zo zullen we volgend jaar een vitaliteitsprogramma uitrollen om al deze punten aan te pakken. Uiteraard moeten wij als bouwbedrijf speciale aandacht aan de vergrijzing besteden. En toegegeven: de juiste antwoorden vinden is absoluut geen evidentie. Je kunt immers niet iedereen vanaf een bepaalde leeftijd omscholen tot kraanbestuurder of magazijnier. We beseffen ook dat het tegelijk belangrijk is om te zoeken naar manieren om jongere krachten aan te trekken en in ons team te houden. Anders komt de continuïteit van onze werking in het gedrang. Conclusie is dan ook dat ‘welzijn’ een erg complexe materie is en ik me goed kan inbeelden dat tal van bedrijven op zoek zijn naar ideeën en antwoorden. Mijn gouden raad: pak de problematiek in haar totaliteit aan!”

VEILIGHEIDSCULTUUR: EEN WERK VAN LANGE ADEM

Een derde belangrijke reeks onderwerpen die vragen bij de respondenten oproept, is alles wat met ‘veiligheidscultuur’ te maken heeft.

Volgens Koen Bollaerts is dat logisch. “Machines worden veiliger, persoonlijke beschermingsmiddelen comfortabeler en procedures verfijnder. Maar dat betekent nog niet dat de mensen hun taken ook veilig uitvoeren. Om dit te bereiken, heb je een cultuur nodig waarbij de medewerkers het belang van veilig werken erkennen. Ze moeten de mindset hebben om de procedures te volgen, openstaan voor repliek als ze onveilig werken en zelf het initiatief nemen om collega’s op dat vlak aan te spreken. Dit is een werk van lange adem waarin begeleiding centraal staat en de nodige creativiteit vereist is om de boodschap telkens opnieuw over te brengen. Zonder dat je gevoelens van irritatie of betutteling opwekt. Het is een kunst waarin je je als preventieadviseur kunt verfijnen door continu bij te leren en nieuwe ideeën op te doen. Vandaar dat ik het normaal vind dat veiligheidscultuur hoge ogen gooit in de enquête. Het goede nieuws is dat de bezoekers hierover, en ook over de andere items waar ze mee worstelen, heel wat informatie zullen vinden op Secura. Traditiegetrouw biedt deze vakbeurs immers niet alleen een ruim overzicht van alle mogelijke producten, diensten en nieuwigheden. Easyfairs zal ook opnieuw een erg aantrekkelijk randprogramma uitwerken dat een ware inspiratiebron voor elke bezoeker zal zijn.”