easyfairs

HOE STAAN BELGISCHE BEDRIJVEN TEGENOVER SECURITY?

HOE STAAN BELGISCHE BEDRIJVEN TEGENOVER SECURITY?

EXPERT GEEFT MENING OVER DE ENQUÊTERESULTATEN VAN EASYFAIRS

In de aanloop naar Secura organiseerde Easyfairs een grootschalige enquête over veiligheid, welzijn & gezondheid, security en brandbeveiliging. Omdat bepaalde antwoorden nogal buiten de lijn der verwachtingen lagen, werden ze aan enkele ervaringsdeskundigen voorgelegd. Marc Moris liet zijn licht schijnen op de resultaten inzake security. Als voorzitter van de Commissie Bedrijfsbeveiliging van het VBO en Head of Corporate Prevention & Protection van Proximus weet hij als geen ander wat er op dat vlak bij de Belgische bedrijven leeft.

 

NIEUWE WETGEVING, NIEUWE VRAGEN

Dat procedures om camera’s op de werkvloer te plaatsen (31%) en de nieuwe camerawetgeving (22%) respectievelijk op nummer 2 en 4 staan qua onderwerpen waarover bedrijven zich vragen stellen, is volgens Marc Moris niet verwonderlijk.

“Deze middelen worden in toenemende mate ingezet en de regelgeving ter zake is vrij complex”, vertelt hij. “Met een nieuwe wetgeving in aantocht is het normaal dat er enige ongerustheid is. We weten immers niet welke gevolgen die zal hebben. Zullen er extra investeringen moeten gebeuren? Wordt het moeilijker om camera’s te plaatsen? Zal het überhaupt nog mogelijk zijn om ze te gebruiken? Vandaar dat ik niet verbaasd ben dat deze items hoog in deze enquête scoren. Toch wil ik erop wijzen dat de eerste signalen over de aanpassing van het wettelijke kader veelbelovend zijn.”

SECURITY AWARENESS ALS BLIJVEND AANDACHTSPUNT

Ook in het resultaat van de ‘security awareness’ (5de plaats met 21%) kan Marc Moris zich goed vinden.

“Je moet nu eenmaal manieren vinden om de medewerkers te stimuleren om de afgesproken instructies op het vlak van beveiliging te blijven volgen. Ik kan me wel inbeelden dat veel bedrijven zoeken naar nieuwe, originele manieren om dit te doen”, legt hij uit. “Besef wel dat de politionele methode niet erg doeltreffend is. Creatief en structureel informeren op continue basis zal veel meer opleveren. Stuur je mensen dagelijks een kort berichtje via intranet, werk rond actuele thema’s – zoals terrorisme, maar evengoed diefstal tijdens de kerstperiode –, gebruik video’s voor de moeilijkere of nieuwe aspecten rond beveiliging, geef concrete richtlijnen voor specifieke pijnpunten en onderschat zeker het effect van affiches niet. Dramatiseer nooit en zorg dat je de informatie brengt op zo’n manier dat het personeel erover begint te praten. Dat is de beste manier om awareness te creëren en vooral te behouden!”

NIEUWE BEWEGING OP HET VLAK VAN SLEUTELBEHEER

De score voor intelligent sleutelbeheer (7de plaats met 19%) lijkt Marc Moris logisch.

“Er beweegt nogal wat op dit terrein. De oplossing met badges is altijd erg interessant geweest. Maar voor kmo’s is het prijskaartje niet altijd haalbaar. Met de opkomst van de elektronische sleutels is er nu een kostenefficiënt alternatief beschikbaar. Bekabeling of sleutels met verschillende toegangsprofielen zijn immers niet meer nodig. Ook Proximus test deze oplossing uit, want we zien er echt wel een veelbelovende technologie in.”

AANTAL AGRESSIEVE KLANTEN NEEMT TOE

Op nummer drie staat omgaan met agressieve personen op de werkvloer (28%). Volgens Marc Moris moet deze score voornamelijk worden bekeken in het kader van ‘de klant’.

“Ik kan me niet voorstellen dat er ontzettend veel problemen met agressieve personeelsleden zijn”, legt hij uit. “Maar we zien in het algemeen, en dus ook bij Proximus, een enorme stijging van agressief gedrag vanwege de klanten. Toch kan je maatregelen nemen om schadelijke gevolgen daarvan te voorkomen. Eerst en vooral is er de locatie. Zo hebben wij al enkele winkels gesloten omdat er te veel agressief gedrag was. Dit leidt overigens sowieso tot een daling van de verkoop. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de lay-out van onze verkooppunten. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat het personeel altijd een vluchtroute heeft zonder dat ze de klant hoeven te kruisen. Je kunt ook cursussen inrichten over omgaan met agressie. Registreer ten slotte alle feiten en onderzoek vooral de onderliggende oorzaken, want die moet je aanpakken.”

INTERN NOODPLAN BLIJFT HOT TOPIC

Wat voor Marc Moris wel een complete verrassing is, is het feit dat het opstellen en inoefenen van het interne noodplan de hoogste score (35%) behaalt.

“Dit is al jaren een verplichting en het onderwerp werd al in ontzettend veel publicaties en studiedagen behandeld. Binnen Proximus is het in elk geval geen item waarover we ons nog vragen stellen. En ook binnen het VBO ervaren we het niet als een hot topic. Misschien kadert de vraag in een zoektocht naar meer efficiëntie. Of zien bedrijven deze verplichting veel te grootschalig: je moet immers geen rampenplan uitdokteren voor de hele gemeente. Het volstaat om de ongewenste gebeurtenissen binnen je bedrijf te inventariseren en na te gaan hoe je deze op een adequate manier kunt beheersen. Weliswaar op een holistische manier en zonder al te veel in detail te gaan.”

WEINIG AANDACHT VOOR TERRORISMEBESTRIJDING

Een tweede vaststelling die buiten de lijn der verwachtingen ligt, is de lage score van terrorismebestrijding (slechts de 15de plaats met 13%). Ook Marc Moris is daar verbaasd over.

“Het is een element waar bedrijven toch rekening mee zouden moeten houden, zelfs als ze zich ergens op het platteland bevinden. In de huidige tijden is de dreiging nu eenmaal reëel. Het minste dat je kunt doen, is je voorbereiden op de indirecte gevolgen. Hoe reageer je op de angst die een terroristische aanval met zich meebrengt? Hoe krijg je je mensen thuis als er een aanslag is? Hoe reageer je als een familielid van een medewerker slachtoffer van een aanslag wordt? Maar ook: hoe bescherm ik mijn bedrijf tegen het binnendringen van terroristen? Wat er gebeurde na de aanslag op Charlie Hebdo zou in het geheugen van elke ondernemer moeten gegrift staan. Bij Proximus hebben we na 9/11 zelfs een actieplan opgezet voor het geval hier hetzelfde zou gebeuren. De torens van ons hoofdgebouw zijn immers ook vrij hoog. Toch wil ik erop wijzen dat je ook hier weer een holistische benadering dient te volgen. Dergelijke acties moeten in het algemene noodplan worden opgenomen en niet op microvlak worden benaderd. Dat bijvoorbeeld de vraag naar het opzetten van een antiradicaliseringsplan een item is in de enquête – en dat het hoger scoort dan antiterrorismemaatregelen – vind ik vreemd. Antiradicalisering is immers maar een klein onderdeel dat bovendien eerder een maatschappelijke aangelegenheid is. Ik vind in elk geval dat het sensibiliseren van ondernemers en verantwoordelijken in bedrijven over hoe ze moeten reageren bij een verhoogde terroristische dreiging een blijvend aandachtspunt moet zijn.”

HET GEBEURT NIET ALTIJD BIJ EEN ANDER ...

Ten slotte is Marc Moris teleurgesteld dat het tegengaan van cybercriminaliteit opnieuw zo slecht scoort: dit item staat pas op de 27ste plaats met 8%.

“Dit is werkelijk niet te begrijpen, want het aantal virtuele aanvallen neemt elke dag toe. En deze criminelen gaan ook alsmaar ingenieuzer te werk. Een virus binnenkrijgen of gehackt worden, kan desastreuze gevolgen hebben. Zo zijn er talloze voorbeelden van firma’s die dagenlang plat liggen omdat alle informatica is geïnfecteerd. Ook confidentiële gegevens over je bedrijf of je klanten kunnen worden gestolen. En stond je al eens stil bij de gevolgen voor je imago als bezoekers van je site worden omgeleid? Dit zijn maar enkele van de vele soorten cybercriminaliteit. Ik kan alleen maar de raad geven om niet aan struisvogelpolitiek te doen. Toegegeven, het is een complexe en erg technologische materie, maar denk nooit dat het jou niet kan overkomen of dat je voldoende bent beschermd. Cybercriminaliteit is, net als het noodplan en security awareness, een domein waar continu aan moet worden gewerkt. De vraag is immers niet wanneer je bedrijf zal worden gehackt, maar wel wanneer je zult vaststellen dat je gehackt bent.”