easyfairs

HETE HANGIJZERS BRANDBEVEILIGING IN DE KIJKER OP SECURA 2017

HETE HANGIJZERS BRANDBEVEILIGING IN DE KIJKER OP SECURA 2017

EASYFAIRS PAKT UIT MET VIER TO THE POINT CONFERENTIES

In de aanloop naar Secura organiseerde beursorganisator Easyfairs een grootschalige enquête over veiligheid, welzijn & gezondheid, security en brandbeveiliging. De resultaten vormden de leidraad voor de uitwerking van een reeks Conferenties waarmee Easyfairs de bezoekers van Secura concrete antwoorden wil geven. Op het vlak van brandbeveiliging zullen vier topics worden uitgelicht. Het voorzitterschap van deze Conferenties komt in handen van ir. Alain Georges, onafhankelijk expert en voormalig directeur-generaal van ANPI. Als ervaringsdeskundige weet hij als geen ander wat er op dit vlak leeft bij de Belgische bedrijven.

 

PRAKTISCHE ANTWOORDEN OP VRAGEN OVER EVACUATIEOEFENINGEN

De Conferenties over brandbeveiliging worden gespreid over de twee beursdagen. Op woensdag 22 maart vormt ‘Wat te doen bij brand?’ de rode draad doorheen de dag. Concreet wordt afgetrapt met het thema dat met 38% de tweede hoogste score in de enquête haalde: evacuatieoefeningen.

Ir. Alain Georges: “Het is verbazingwekkend dat bedrijven nog zoveel vragen over dit onderwerp hebben. De wetgever verplicht bedrijven, scholen, winkels, … namelijk al jaren minstens één keer per jaar een evacuatieoefening te organiseren. Normaal gezien zou de preventieadviseur elke onderneming of organisatie de nodige informatie moeten kunnen geven om aan deze reglementering te voldoen. Wellicht ligt de verklaring voor de grote interesse voor dit onderwerp in de actuele terrorismedreiging. We merken immers altijd een opflakkering in onrustige tijden of na een groot incident, zoals de brand in het Switel-hotel. Nu moet ik wel toegeven dat het organiseren van evacuatieoefeningen niet altijd evident is. Vooral in publiek toegankelijke ruimtes is het vaak balanceren tussen commerciële en veiligheidsoverwegingen. Ook in fabrieken kan het een probleem zijn doordat de productie misschien moet worden stilgelegd. Tijdens deze Conferentie willen we de aanwezigen dan ook informeren over de best practices om deze wettelijke verplichting in de meest uiteenlopende situaties te organiseren, met een minimaal financieel verlies en een maximale efficiëntie op het vlak van veiligheid.”

NIEUWE BRANDBLUSMIDDELEN ONDER DE LOEP

Het gebruik van (kleine) blusmiddelen scoorde met 20% ook uitzonderlijk hoog in de enquête.

“Enerzijds is dat redelijk vreemd omdat het geen moeilijke of nieuwe materie is. Het is natuurlijk wel een feit dat de milieuwetgeving de mogelijkheden voor brandbestrijdingsoefeningen aanzienlijk heeft beperkt. Met virtuele trainingen kan het effect van een vuurzee op de mens niet worden ervaren, terwijl factoren als warmte, ademnood, angst, ..., net een erg grote impact op de effectiviteit van het blussen hebben”, vertelt ir. Alain Georges. “Anderzijds zijn er de laatste jaren wel verschillende innovatieve oplossingen op de markt gekomen en kan ik me voorstellen dat potentiële gebruikers zich afvragen wat de efficiëntie van die middelen is. Vandaar dat we op woensdagnamiddag een tweeledig programma voorzien. Met de Conferentie ‘Nieuwe brandblusmiddelen’ gaan we via praktijkcases dieper in op twee innovatieve oplossingen: waternevel en schuimmiddelen. Daarnaast zal Easyfairs op de beurssite een speciale trailer plaatsen waarin echte vuurhaarden met verschillende blusmiddelen kunnen worden bestreden.”

WEGWIJS IN DE WETGEVING

Dat het KB van 28 maart 2014 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen de meeste vragen oproept (41% van de respondenten) is geen toeval.

“Een nieuwe reglementering correct interpreteren, is nooit eenvoudig”, legt ir. Alain Georges uit. “Vandaar dat het logisch is dat er – zelfs bijna twee jaar nadat het KB van kracht werd – nog steeds een grote nood aan informatie is. Dat de regelgeving doelgericht is opgevat, draagt daar trouwens toe bij. De wetgever stelt immers dat u een ‘doel’ moet halen en bewijzen hoe u dit doet. Met de Conferentie op donderdagvoormiddag 23 maart wil Easyfairs de bezoekers aan Secura nog eens haarfijn uitleggen waar dit koninklijk besluit voor staat en hoe u het beste aan de voorwaarden tegemoetkomt. Hiervoor hebben we een specialist van CNPP aangesproken. Een van de verplichtingen van het KB is overigens het uitvoeren van een risicoanalyse. En dat blijkt een punt waar veel bedrijven en organisaties mee worstelen. Vandaar dat we tijdens deze Conferentie ook enkele cases zullen brengen die deze thematiek vanuit de praktijk belichten.”

TECHNOLOGIE OPENT NIEUWE PERSPECTIEVEN

Op donderdagnamiddag programmeren we een Conferentie over de EN54-13 branddetectienorm. De respondenten gaven immers aan dat ze ook over dat item heel wat vragen hebben (19%). Voor ir. Alain Georges is dat vrij normaal aangezien de normen volgens hem nog vrij onbekend zijn.

“Bovendien evolueert de technologie razendsnel. Zo zijn grote stappen gezet in het vermijden van elektromagnetische storingen bij draadloze systemen. Daar tegenover staat een toenemend gebruik op de werkvloer van devices zoals tablets die deze storingen kunnen veroorzaken. Vandaar dat we tijdens deze Conferentie de thematiek van de EN54-13 vanuit twee perspectieven zullen benaderen. ANPI zal zowel een uiteenzetting geven over hoe u aan de normen kunt voldoen als een stand van zaken over draadloze systemen schetsen. Easyfairs biedt met deze vier Conferenties dus een perfect antwoord op de verwachtingen van de Secura-bezoeker. Niet alleen worden de meer algemene thematieken op een praktijkgerichte manier behandeld, ook krijgen de experts bijkomende bagage doordat de uiteenzettingen één specifiek onderdeel van brandbeveiliging belichten. We kunnen dus alleen maar aanraden om nu al in te schrijven. Om een excellente kwaliteit en een optimale interactiviteit te kunnen garanderen, is het aantal deelnemers per Conferentie immers beperkt.”