Exposantencataloog

Onze exposanten

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire - AFSCA

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire - AFSCA

1448

1000 Bruxelles
Belgium
www.afsca.be

Het FAVV controleert niet alleen levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar het is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van dierenziekten en fytosanitaire aspecten (plantaardige sector).
Ook de opstelling van operationele regelgeving voor de controles, de certificering en ook de normen voor infrastructuur waar de bedrijven actief in de voedselketen zich aan moeten houden, behoort tot zijn opdrachten.