Exposantencataloog

Onze exposanten

Testo

Testo

1123

1740 Industrielaan 191
Belgium
www.testo.be

Testo is gespecialiseerd in draagbare elektronische meetapparatuur voor fysische en chemische grootheden, m.n. °C, % RV, m/s, hPa, CO, O2, CO2, NO2, pH, mV, mS/cm, rpm, Lux, dB (A). Testo beantwoordt aan de hoogste kwaliteitsnorm, ISO 9001, en bovendien is Testo DKD-gekeurd voor kalibratie van temperatuur, relatieve vochtigheid, luchtsnelheid en druk. Met deze hoogst performante meetapparaten is Testo al jaren actief op een heleboel domeinen: - Klimaatmetingen (°C, % RV, td, m/s, hPa) - Emissiemetingen (CO2, CO, N2, SO2) - Waterkwaliteit (pH, mS/cm, redox) - Infrarood-thermografie