Deelnemerslijst

Jaarbeurs Utrecht
Utrecht, Nederland
10 - 12/04/2018

A. Hatzopoulos S.A. - Flexible Packaging

A. Hatzopoulos S.A. - Flexible Packaging

K14

GR-54635 Macedonia
Greece
http://www.hatzopoulos.nl

Hatzopoulos S.A., actief in de Benelux sinds 2004 is een producent van innovatieve, hoog-barriére flexibele verpakkingen. Druktechniek bestaat uit Roto persen tot 10 kleuren en Flexo persen tot 8 kleuren. Met een personeelbestand van 350 werknemers en export naar meer dat 25 landen is de bedrijfsvisie sterk gericht op de export. Van de totale omzet komt ruim 75% op het conto van de export activiteiten. Middels een goed georganiseerd distributienetwerk biedt Hatzopoulos een robuuste ondersteuning aan de vele internationale portfolio’s.

Wij streven naar een langdurige klantenrelatie en zijn continue gedreven op zoek naar oplossingen voor alle mogelijke verpakkinsuitdagingen om zo adequaat in te kunnen spelen op de wensen van de markt. De inzet van Hatzopoulos op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid beschouwen wij als een zeer groot belang. Wij zijn gecertificeerd op basis van ISO 9001:2008 en BRC / IoP.

Hatzopoulos S.A. heeft aanzienlijke investeringen gedaan om de vervuilende emissies van het productieproces te minimaliseren. Dit doen wij door het installeren van hoogwaardige technologieën voor het terugwinnen en hergebruiken van de gebruikte oplosmiddelen. Onze specifieke milieuprogramma's -en procedures worden toegepast in overeenstemming met ISO 14001:2004 .

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is tegenwoordig terecht een belangrijk onderdeel van elk bedrijf dat zich (inter) nationaal wenst te profileren. Hatzopoulos participeert in het SEDEX programma (Sociale Ethical Data Exchange) in het kader van de transparantie van gegevens over arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op de werkvloer en het beleid ten aanzien van milieu. Daarnaast ondersteunen wij de United Nations Global Compact, het wereldwijde business initiatief gericht op de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven met onderkenning van de beginselen van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie.

Naast de ethische inzet zijn de afgelopen jaren aanzienlijke investeringen gedaan in de nieuwste technologische apparatuur, waarbij de nadruk ligt op het onderzoek naar innovatieve toepassingen. Dit kan alleen bereikt worden door tevens te investeren op het arbeidskapitaal. Door de voortdurende training en ontwikkeling van onze medewerkers zijn wij in staat de ontstane kennis en vaardigheden lang aan ons te binden.