easyfairs

The First Brand Kiss of Webretail

The First Brand Kiss of Webretail

TijdensPackaging Innovations 2016, op 23 november, organiseert Vouwkarton Platform Nederland een seminar gericht op brand owners, retail marketeers, verpakkingsdeskundigen en packaging designers.

Binnen het beursthema “The future of branded and inspirational packaging” richt het seminar zich specifiek op “The First Brand Kiss of Webretail”.

Dat is immers exact wat het is: als we een online besteld pakketje ontvangen en uitpakken is dat als de eerste kus die consument en merk uitwisselen. De eerste kus die vaak een onvergetelijke indruk achterlaat…

Op het seminar worden uitkomsten van de survey onder stakeholders gepresenteerd en belichten gastsprekers en panelleden samen met de deelnemers het thema vanuit verschillende invalshoeken.

Powered by

Programma

16:30 - 17:00 Inloop en ontvangst

17.00 – 17.10

Welkom

Peter Klein Sprokkelhorst

17.10 - 17.30

The First Brand Kiss: surveyresultaten van stakeholders

Bert van Loon

17:30 - 18:00

“Duurzaam aan de Deur”, een kans voor webretail

Siem Haffmans

18:00 - 18:30

Logistiek is de marketing van de toekomst

Philippe Christiaansen & Mike Zuurbier

18:30 - 19:00

Truth or Dare – Het First Brand Kiss debat

Siem Haffmans
Philippe Christiaansen
Mike Zuurbier
Verpakken Magazine

19:00 - 20:00 Netwerkborrel (en na de file naar huis)