easyfairs

Rondetafel A-spelers

Grote uitdagingen voor onderhoudssector

Maintenance 2017 biedt antwoorden via interactief platform

 

Volgens vijf A-spelers uit de onderhoudssector krijgen bezoekers en standhouders op Maintenance precies wat ze willen: een interactief platform dat informeert, de basis vormt voor partnerships en waar kennis wordt gedeeld. Dat deze vakbeurs anno 2017 nog altijd bestaansreden heeft, bleek uit de rondetafel die Easyfairs naar aanleiding van Maintenance organiseerde. “Onderhoud is een cruciale tool om in te spelen op de uitdagingen die de Belgische industrie te wachten staan”, zeiden de gesprekspartners in koor.

 

Het mag geen verrassing zijn dat Industrie 4.0 en Internet of Things de eerste termen zijn die vallen wanneer we de deelnemers aan de rondetafel vragen naar de huidige trends in onderhoud. Martin Smit, Business Development Manager van Rimses (onderhoudssoftware van Real Dolmen): “Momenteel wordt enorm veel over dit concept gepraat. Helaas is de vertaalslag naar de praktijk nog lang niet gemaakt. Het volstaat immers niet te investeren in nieuwe technologieën en tools. Je moet medewerkers ook meekrijgen in het verhaal. Dit impliceert dat ze moeten begrijpen wat de toegevoegde waarde van deze evolutie is, welke veranderingen er op hen afkomen en wat de consequenties zullen zijn. Voor het onderhoud zie ik alvast één groot gevolg van Industrie 4.0: we gaan naar een situatie waarin maintenance steeds vaker als een ‘service’ zal worden aangeboden. Helemaal nieuw is dit niet: onderhoudscontracten worden al langer met machineleveranciers afgesloten. Ook in de bouwsector staan aannemers steeds vaker in voor het beheer na oplevering, het onderhoud dus. Wel nieuw is dat deze service zwaarder doorweegt in het beslissingsproces van de opdrachtgever. Dit slaat de brug naar Internet of Things: om kostenefficiënt te werken, moeten meer kwalitatieve gegevens worden verzameld en beheerd.”


Service koppelen aan garanties

In lijn met deze trend evolueren gewone onderhoudscontracten naar ‘prestatieovereenkomsten’ waarin de (service)leverancier de nodige garanties moet bieden. Wim De Vrieze van Actemium verduidelijkt: “In het kader van Industrie 4.0 zal de exploitatie van een fabriek als een vaste kost worden beschouwd. Het management zal de exacte jaarlijkse kosten willen berekenen. Op alle posten, inclusief het onderhoud, komt daarvoor een vaste prijs. Helaas is maintenance geen exacte wetenschap, met als gevolg dat je er moeilijk een vaste kostenpost van kunt maken. Tenzij je het onderhoud gedeeltelijk of volledig uitbesteedt en daarvoor een maandelijkse fee betaalt. Het is logisch dat de managers dan wel strikte garanties van de (service)leveranciers zullen vragen: x interventies per jaar, probleem opgelost binnen x uur, ... De tijd van losse afspraken en uurke-factuurke is definitief voorbij.”

 

Garanties op alle vlakken

De trend naar prestatiecontracten is echter niet alleen budgetgerelateerd. Zo stelt Gerald Hofs, Manager Marketing & Communication van Brand Energy & Infrastructure Services, dat de eisen en garanties in lastenboeken almaar strikter worden. “Aangeven dat je over de nodige certificaten beschikt, volstaat niet meer. Je moet ook bewijzen met welke procedures je werkt, en hoe je continu aan je veiligheidsbeleid sleutelt.”

Martin Smit wijst op het juridische luik van deze evolutie: “We zijn de Verenigde Staten aan het bijbenen: van zodra er iets fout loopt, moet je op alle mogelijke manieren kunnen bewijzen dat de fout niet bij jou ligt. Garanties spelen dus ook hier een grote rol. We kunnen hier trouwens opnieuw de brug naar big data slaan. Deze gegevens capteren, beheren, interpreteren en gebruiken zal immers alleen maar belangrijker worden.”

 

Retrofitting in opmars

Retrofitting van assets mag misschien wat contradictorisch zijn met alle technologische snufjes die met Industrie 4.0 gepaard gaan, de vraag ernaar neemt wel toe. “Vaak betreft het machines die cruciaal zijn voor het productieproces. Hun vervanging vereist niet alleen een grote investering, de nieuwe assets kunnen ook een serieuze impact op de werking van de fabriek hebben”, vertelt Wim De Vrieze. “Mechanisch is er meestal weinig mis met de oude installaties, maar stuurtechnisch zijn ze hopeloos gedateerd. Daardoor kunnen ze de productie-uitdagingen van de toekomst niet aan. Denk aan de personalisatie van producten, weinig afval en emissies, een snellere time-to-market, ... Ook connecteren met andere systemen, zoals MES, ERP en Business Intelligence, lukt niet en in veel gevallen wordt voldoen aan de veiligheidsnormen een probleem. Bovendien wordt de zoektocht naar betaalbare onderdelen moeilijker en is service van de originele OEM soms überhaupt niet meer mogelijk. De markt ligt dus open voor bedrijven die zich op retrofitting willen toespitsen: opnieuw maintenance als service dus.”

 

Bedrijven willen ontzorgd worden

Kenny Viskens, Are Sales Manager van REM-B ziet veel toekomst voor servicebedrijven die zich in één materie specialiseren. “Een studierichting hydraulica bestaat vandaag niet, terwijl hydraulische installaties toch in zowat elke fabriek terug te vinden zijn. De zoektocht naar kostenefficiëntie maakt mensen on the job scholen bovendien lang zo evident niet meer. Maintenanceafdelingen willen dus op het vlak van hydraulica worden ontzorgd en sluiten een onderhoudscontract met bedrijven als REM-B af. Uiteraard wordt elke euro vandaag vijf keer omgedraaid, maar de uiteindelijke kost van zo’n service hoeft heus niet altijd duurder te zijn dan wanneer alles door eigen personeel wordt gedaan. Wij houden bijvoorbeeld zelf een uitgebreid gamma aan onderdelen op voorraad. Zo hoeft de klant daar alvast niet meer in te investeren. Door onze expertise kunnen we ook de oorzaken van defecten snel detecteren en herstellen. Het resultaat? Minder onderhoud en dus minder productiestilstand.”

 

Sector moet zich heruitvinden

‘Ontzorgen’ is ook een belangrijke pijler voor de business van ARG EMEA. Marketing & Sales Representative Bart De Moor wijst op de grote veranderingen die er voor de servicebedrijven aankomen. “Het uitbesteden van onderhoud aan gespecialiseerde partijen in combinatie met prestatiecontracten zal zonder twijfel in het voordeel van de klant spelen. Aan de andere kant moeten de servicebedrijven uiteraard gezond blijven. Daarom zullen ze er alles aan doen om zo weinig mogelijk interventies te moeten uitvoeren, onder meer door condition monitoring en predictief onderhoud. Veel servicebedrijven zullen zich moeten heruitvinden om hun business rendabel te houden. Gelukkig opent de voortschrijdende technologie veel deuren. Zelf verwacht ik veel van remote oplossingen. Vandaag heeft ARG EMEA nog honderd man op de baan, maar wie weet wordt alles binnen enkele jaren wel door enkele medewerkers vanop afstand gemonitord. Tot slot wil ik nog meegeven dat het erg mooi is dat de Europese bedrijven de stap naar Industrie 4.0 zetten. Toch moeten ze er rekening mee houden dat het geen heiligmakend antwoord is om de concurrentiepositie te bestendigen. Van zodra in een lageloonland een fabriek wordt gebouwd volgens de principes van Industrie 4.0, dan hebben ze daar immers opnieuw de voorsprong waar we nu in Europa zo hard aan sleutelen.”

 

Krachten bundelen

Alle participanten aan de rondetafel zijn het erover eens dat Maintenance 2017 het ideale platform biedt om de onderhoudswereld te tonen welke uitdagingen er de sector te wachten staan en welke oplossingen er al bestaan om er op een succesvolle manier mee om te gaan. Real Dolmen zal van de vakbeurs gebruikmaken om te demonstreren hoe zij ‘Maintenance as Service’ ziet. Martin Smit: “Bepaalde bedrijven hebben de middelen en mankracht om de stap naar Industrie 4.0 en het gerelateerde onderhoud te zetten, maar voor kleinere fabrieken is dat veel minder evident. Vaak blijft er naast de dagelijkse taken weinig tijd over. Vandaar dat we ‘communities’ willen opzetten waarin krachten worden gebundeld. Zo kunnen onderdelen bijvoorbeeld gezamenlijk worden aangekocht, kunnen onderhoudstechnici worden uitgewisseld en kan kennis worden gedeeld. Dit concept voegt trouwens niet alleen voor kleinere bedrijven waarde toe. De uitdagingen zijn immers universeel. Vandaar dat we gebruiksvriendelijke tools willen ontwikkelen die ook op smartphones en tablets bruikbaar zijn. En die zullen we op Maintenance 2017 voorstellen.”


Toegevoegde waarde bieden

 

Ook Actemium zet op in ‘added value service’. “We bieden laagdrempelige service level agreements als verlengstuk op het eigen onderhoudsteam”, legt Wim De Vrieze uit. “Bedrijven kunnen bij ons echter net zo goed terecht voor een volledige ontzorging, inclusief correctief, preventief en predictief onderhoud, training, coaching, monitoring, ... We willen de bezoekers van Maintenance 2017 tonen hoe we dit aanpakken en hierbij het accent op onze remote oplossingen leggen. Het zijn net deze oplossingen die de brug slaan met Industrie 4.0. We capteren immers een grote hoeveelheid data die we voor de klant beheren, analyseren en gebruiken in het kader van predictief onderhoud. Daarnaast zullen we natuurlijk ook onze tool demonstreren die onderhoudstaken voorspelt op basis van metingen én historieken. OEM’s kunnen op onze stand kennismaken met een nieuwe dienstverlening waarbij Internet of Things voor hun installaties wereldwijd wordt gebruikt. De bedoeling is om een benchmarking toe te passen, correlaties te zoeken en analyses uit te voeren zodat de machineproducenten informatie krijgen waarmee ze het design van de installaties kunnen optimaliseren en bijkomende diensten aan hun eindklanten kunnen aanbieden.”