easyfairs

Deelnemerslijst

Deelnemers

TOMRA Systems B.V.

TOMRA Systems B.V.

A501

7333PA Apeldoorn
Netherlands
www.tomra.nl

Onze samenleving gebruikt meer grondstoffen dan er beschikbaar zijn. Als we zo doorgaan, komt er een moment dat de aarde uitgeput raakt. De visie van TOMRA is daarom: Leading the Resource Revolution. Wij willen vernieuwen hoe we onze grondstoffen verkrijgen, gebruiken en hergebruiken, om zo te werken aan een duurzame samenleving. Naast emballage-automaten verkoopt TOMRA Systems sinds 2005 ook Orwak afval- en balenpersen. Deze worden gebruikt voor het compacteren van diverse afvalstromen. Dit leidt tot meer efficiëntie, kostenbesparingen en een verminderde impact op het milieu.

Producten