TRANSPORT & LOGISTICS 2015 - Antwerp Expo, 22 - 24 September 2015

The networking hub for transport & logistic professionals

24 September 2015 | Meeting Centre 1ste Floor | Payable sessions with catering

10.00 - 13.30
Betalend

Congres Wegvervoer België 2015 Klaar voor kilometerheffing

Het gaat na een paar magere jaren weer beter met het wegvervoer, gelukkig maar.
Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van tarieven, veiligheid en kwaliteit van de werknemer.

Zo is daar het veelbesproken onderwerp de kilometerheffing. Wat zullen de effecten zijn van deze heffing en wat betekent dit voor u als werkgever of werknemer. Ook de kwaliteit van de chauffeurs is een actualiteit, met code 95 tonen zij aan dat ze vakbekwaam zijn.
Genoeg om over te praten. Hoe staat de sector er voor en wat zijn de kansen in de toekomst?


Actief in het Belgische goederenvervoer?
Dan is dit congres de plek voor u om mee te praten over de laatste ontwikkelingen. Wat kan van u worden verwacht? En wat moet de overheid regelen? Waar liggen de kansen? Dit zijn de onderwerpen die aan de orde komen tijdens dit congres. Daarnaast is veel ruimte voor ontmoeting van collega's.

Onderzoek sector wegvervoer
Jaarlijks doet Nieuwsblad Transport onderzoek naar de stand van zaken in het wegvervoer in België. De dataverzameling van het onderzoek is inmiddels afgerond, de resultaten worden gepresenteerd op 24 september.

Dagvoorzitter: Lies Martens 

Meer info

Inschrijven (Betalend)

 

 

nt combi2

24 September 2015 | Meeting Centre 2nd floor

12.00 - 17.30

FIRST CORE SUPPLY CHAIN FORUM

This FIRST CORE SUPPLY CHAIN FORUM is organised by the CORE project which is the
supply chain management and supply chain security programme co-funded by the European
Commission (more than 49 million Euros are being invested in total).

 

More info

Registration

 

 

esc

 

 

 

24 September 2015 | Presentation Theatre hall 3 | Free sessions

11.00 - 12.00

Fietslogistiek: een valabele schakel in de logistieke keten

Presentatie door Freya De Muynck, Traject

Registratie

14.00 - 15.00

Co-modality, Green Logistics, Urban freight: a new best practices database

Presentatie door Peter Wolters, Bestfact


Registratie