Solids Rotterdam 2015 - Ahoy Rotterdam, 30 September - 01 October 2015

Trade show for powder & bulk solids technologies

Delft Solids Solutions B.V. 

Delft Solids Solutions B.V. 

Stand C104

Contactgegevens

2291NR Wateringen
Netherlands
www.solids-solutions.com

Delft Solids Solutions is een contract research organisatie opgericht in 2002. Wij leveren hoogwaardige diensten gericht op vaste stof analyse. Onze kernactiviteiten zijn poeder-, deeltjes- en porositeits karakterisering, geschikt voor een grote varieteit aan poeders, granules en aanverwante materialen. Een goede beschrijving van deeltjes op microniveau levert een beter begrip van het gedrag, controle en toepassing van de deeltjes op macro niveau.

Een brede range aan technieken en instrumenten evenals methodeontwikkeling en consultancy is beschikbaar voor (stortgoed) karakterisering: fysische en chemische gasadsorptie, kwikporosimetrie, laserdiffractie, foton correlation spectroscopie (PCS), zeven, heliumpycnometrie, Een andere activiteit van ons laboratorium, naast analyse van deze meer fundamentele parameters, is analyse van stromingsgedrag, segregatie (ontmenging), breekkracht, slijtage (attritie), shear, en stofgedrag van poeders. Op deze wijze kan een goede correlatie worden onderzocht tussen de fysische eigenschappen van vaste stoffen en hun gedrag tijdens transport, processing en toepassing.

Informatie verkregen uit analyses:
- Specifiek oppervlak (bijv. BET analyse)
- Porositeit
- Porievolume
- Poriegrootte distributie
- Actief metaaloppervlak
- Metaaldispersie
- Deeltjesgrootte
- Dichtheid (bulkdichtheid, schijnbare dichtheid, skeletdichtheid)
- Morfologie
- Stoffigheid
- Segregatie / ontmenging
- Stromingsgedrag (Carr indices)
- Olie absorptie index
- Multi-element samenstelling

Productnieuws

 • CURSUS Poeders en granulaten: fyschische eigenschappen en (stromings)gedrag

  Waarom de cursus Poeders en granulaten: Fysische eigenschappen en (stromings)gedrag?

  Het verwerken van poeders en granulaten, ook wel stortgoedtechnologie genoemd, is van groot belang voor verschillende takken van industrie, zoals de chemie, farmacie, coating-, voedingsmiddelen- en diervoederindustrie. Deze cursus gaat in op verschillende technieken om het gedrag van bulkpoeder te karakteriseren en te testen. U leert verband leggen tussen poedereigenschappen en fysische eigenschappen (onder andere deeltjesgrootteverdeling en vormverdeling) en u leert hoe u poedereigenschappen kunt veranderen, zodat de performance in applicaties kan worden aangepast.

  Voor wie is de cursus Powders and granules: physical properties and behavior bedoeld?

  U bent procestechnoloog, werktuigbouwkundige of chemicus met een universitaire of hbo-opleiding en u bent werkzaam in een sector waarin vaste stoffen worden verwerkt of geproduceerd (poeders, granulaten en dergelijke). Ook als operator, analist of wanneer u vanuit een andere achtergrond geïnteresseerd bent, heeft u veel aan deze cursus.

  Programma

  De cursus is opgebouwd aan de hand van de volgende thema’s:
  + Karakteriseren: fysische eigenschappen, poederstroming, slijtage en sterkte, en segregatie.
  + Produceren: granuleren, malen en coaten.
  + Manipuleren: menging en ontmenging (segregatie), granulatie en malen.
  + Modelleren: ontwerpen van silo’s of hoppers, populatiebalansen, pneumatisch transport en granulatieprocessen.

  Methodiek

  De cursus wordt verzorgd op de locatie van Delft Solids Solutions te Wateringen, waar een uitgebreid geoutilleerd laboratorium beschikbaar is. Tussen de verschillende lezingen zijn daar korte demonstraties en kunt u alle besproken technieken ook in werking zien.

  De cursus wordt georganiseerd door de volgende docenten:

  Cursus leider
  Dr. Ir. G.M.H. Meesters, Formulering expert, DSM Food Specialties en assistent-professor aan de Technische Universiteit Delft.

  andere docenten
  + Dr.ir. W. Oostra, senior technisch manager bij producten Abbott Healthcare.
  + Dr. Ing. J.C. Groen, directeur van Wetenschap & Technologie, Delft Solids Solutions,
  heeft vele jaren gewerkt aan de TU Delft en promoveerde op de ontwikkeling van hiërarchisch gestructureerde materialen.
  + L.A.A. Peffer, algemeen directeur, Delft Solids Solutions, diende 25 jaar bij de TU Delft als lab manager
  op het gebied van deeltjes textuur en oppervlaktekarakterisering.

  Het resultaat

  Na de cursus heeft u inzicht in de basisconcepten van processen en meettechnieken waarin poeders en granulaten een rol spelen. U bent in staat een proces zo te ontwerpen of te wijzigen dat het optimaal is ingericht om producten te produceren met de gewenste eigenschappen. Aan de hand van de vele voorbeelden krijgt u een uitgebreid inzicht in hoe de poeder- en granulaateigenschappen bepalend kunnen zijn voor de eindapplicatie en hoe u deze kunt veranderen.

  Het diploma

  Na het volgen van deze opleiding van 2 dagen ontvangt u een bewijs van deelname.

  Tijdsinvestering

  De cursus bestaat uit 2 aansluitende dagen van 8 uur.

  Locatie en datum

  Deze cursus wordt georganiseerd op locatie bij Delft Solids Solutions: Molenweer 2B, 2291 NR te Wateringen.
  De cursus wordt georganiseerd op 5 rn 6 noevember 2015

  http://www.avansplus.nl/opleidingen/laboratoriumte...

 • Laboratoriumonderzoek van segregatie van poeders

  Delft Solids Solutions heeft segregatie-onderzoek (ontmenging) in haar portfolio opgenomen ter aanvulling op de reeds aanwezige methoden om bijv. stromingsgedrag, stofgedrag, shear en breekgedrag van poeders te karakteriseren.

  Tijdens het manipuleren met poedervormige grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten wordt in het algemeen veel aandacht geschonken aan het mengen en roeren. Een goede menging zou moeten resulteren in een product waarin verschillende poedervormige bestanddelen met uiteenlopende deeltjesgrootte, deeltjesvorm en/of dichtheid homogeen verdeeld zijn. Met name in productie en kwaliteitsborging is dit een belangrijk aandachtspunt.

  Veel minder aandacht wordt in het algemeen geschonken aan het fenomeen van ontmenging ofwel segregatie. Door de aanwezigheid van verschillende typen poederdeeltjes in een mengsel van meerdere componenten kan het product ontmengen. Dit kan reeds gebeuren bij het vullen van een silo, hopper, of big-bag, maar ook door bijv. transport over de weg of in de fabriek, of het doseren van poeder aan een tableteermachine. Dit kan tot gevolg hebben dat het geleverde product geen uniforme samenstelling heeft en dus mogelijk niet aan de vereiste specificaties voldoet.

  Het laboratorium van Delft Solids Solutions heeft nu de mogelijkheid om segregatie van uiteenlopende poeders te onderzoeken met de zgn. fluïdisatie-segregatie methode. Deze analyse wordt uitgevoerd volgens de ASTM D 6941 norm. Hierbij wordt een bekende hoeveelheid poeder in een speciale reactor gefluïdiseerd waarbij lichte en zware deeltjes zich verschillend zullen gedragen en zo wordt een situatie gecreëerd vergelijkbaar met bijv. het vullen of legen van een hopper. De mate van ontmenging wordt vervolgens bepaald door de deeltjeseigenschappen (veelal deeltjesgrootte of dichtheid) in de bovenste en onderste fractie van “mogelijk” ontmengd product te onderzoeken.

  http://www.solids-solutions.com/Bulk_solids/183/Se...

Contacteer Delft Solids Solutions B.V.  nu!

Deze informatie wordt u rechtstreeks door de exposanten aangeboden. Indien u de aangeleverde informatie ongepast vindt, kunt u dit steeds melden via info@easyfairs.com.