Etic's at work

Etic's at work

Stand D109

Contactgegevens

6030 Marchienne-au-Pont
Belgium
www.etics-at-work.be

Etic’s at work®, een netwerk van zeven autonome bedrijven die elkaar aanvullen en partners zijn voor de veiligheid, preventie en welzijn op het werk.
Ons netwerk ETIC’s at work®, dat zijn meer dan 100 professionals over heel België, die hun krachten en vaardigheden hebben verenigd om een antwoord te bieden aan uw behoeften in opleiding, consultancy, informatie, verkoop, verhuur en onderhoud van veiligheidsmateriaal.

Producten

 • evacuatieplan

  Het opstellen van een nood- en evacuatieplan

 • Medisch materiaal

  Defibrillator
  Eerste hulpmateriaal

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Voor het verzekeren van een goede bescherming van de werknemers heeft ESM een selectie gemaakt
  van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Wij bieden uitrustingen die het best aangepast zijn
  aan de risico’s waar werknemers voor komen te staan. Om aan de verwachtingen van verschillende
  gebruiksdoeleinden te beantwoorden beschikken wij over een brede waaier aan uitrustingen.
  Bijvoorbeeld: beveiligde overalls, oog- en gehoorbescherming, helmen, (hand)schoenen,…

 • Gasdetectie

  In een besloten ruimte zijn de verluchtingsmogelijkheden enorm beperkt met mogelijke risico’s van
  verstikking, vergiftiging, brand en explosie. Binnen deze ruimtes kunnen de risico’s toenemen door
  toevallige aanvoer van gas. Het is dan ook nodig zich overal te kunnen verplaatsen met een draagbare
  gasdetector. Draagbare gasdetectoren zijn compact, robuust, waterdicht en worden eenvoudig
  meegedragen of aan kleren vastgemaakt. Ze kunnen ook precieze lekken lokaliseren.
  Bijvoorbeeld: gasdetectoren, uitrustingen voor werken in besloten ruimtes, transporttassen, filterkits,
  microdocks,…

 • Ademhalingsbescherming

  Bezoedelde lucht inademen door gassen, dampen, chemische of biologische aerosolen
  of een omgevingslucht arm aan zuurstof. Dit zijn enkele voorbeelden die het gebruik van
  ademhalingsbescherming onontbeerlijk maken. ESM biedt u een uitgebreid gamma aan
  wegwerpmaskers, herbruikbare gezichtsvormen, autonome ademhalings- en isolatietoestellen voor
  een brede waaier aan toepassingen. Wij beschikken over een onderhouds- en controle labo uitsluitend
  bestemd voor ademhalingsmateriaal..
  Bijvoorbeeld: ademhalingsmaskers, evacuatiemateriaal, ademluchtapparatuur,…

 • Brandmateriaal

  Brand op de werkplaats is een zorgwekkend onderwerp dat steeds actueel blijft. Elk jaar vallen er
  slachtoffers bij brand in industriële- of handelsondernemingen. ESM biedt een brede waaier aan
  producten voor brandpreventie en heeft een eigen gamma brandblussers ontwikkeld onder de
  benaming « ELITE® ».
  Bijvoorbeeld: brandblussers, haspels, branddekens, brandslangen, detectoren,… Maar ook de
  installatie, onderhoud, pechverhelping (7d/7) van uw sprinklerinstallatie.

 • VCA

  VCA-basisopleidingen (Veiligheidschecklist Aannemers) en VCA Operationeel

 • EHBO

  Cursussen voor hulpverleners
  Bijscholingen van hulpverleners
  Opeleiding AED ( Externe Automatische Defibrillator)

 • Opleiding "Nascholing vakbekwaamheid vrachtwagenchauffeurs"

  EHBO voor vrachtwagenbestuurders nascholing vakbekwaamheid
  Ladingzekering
  Ladingzekering en aslastverdeling
  Ongevallen vermijden – Invullen aanrijdingsformulier
  Preventie vrachtwagenbrand
  Rij- en rusttijden en gebruik van de tachograaf
  Voorkomen van fysieke risico’s bij vrachtwagenchauffeurs
  Wegcode opfrissen en aanrijdingsformulier invullen

  http://www.trainingsolutions.be/Onze-aanbiedingen/...

 • Opleiding brandpreventie

  Opleiding eerste Interventie Ploeglid
  Opleiding tweede Interventie Ploeglid
  Evacuatiestewards
  Fire Truck ® en Fire Trainer ® : mobiele unit, sensibiliseren inzake gavaren van brand

 • Logistieke arbeidsmiddelen

  Intern transport
  Vorkheftruck* of Reachtruck*
  Klein intern transport (elektrische transpallet, orderpicker vloerniveau, elektrische stapelaar, orderpicker)
  Verreiker *
  Smallegangentruck
  Zijlader
  Industriële trekker
  Logistiek medewerker
  Manuele goederenbehandeling
  Rolbrug met cabinebediening
  Rolbrug met radio-, peerbediening
  Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten
  Autolaadkraan
  Heffen & tillen

Contacteer Etic's at work nu!

Deze informatie wordt u rechtstreeks door de exposanten aangeboden. Indien u de aangeleverde informatie ongepast vindt, kunt u dit steeds melden via info@easyfairs.com.