INDUSTRY & ENVIRONMENT 2015 - Antwerp expo, Antwerp, 01 - 02 April 2015

Future clean technologies for industry

SPIE-Controlec Engineering B.V.

SPIE-Controlec Engineering B.V.

Stand 1135

Contactgegevens

4538 BN Terneuzen
Nederland
http://www.spie-nl.com/

SPIE-Controlec Engineering is een onafhankelijk multidisciplinair ingenieurs- en adviesbureau, gespecialiseerd is in front-end, basic- en detailengineering, procurement, project- en constructiemanagement.

Opgericht in 1971 heeft het bedrijf zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een gerenommeerde EPC-contractor voor de procesindustrie en energiebedrijven die thuis zijn in een veelheid van technische disciplines. Van begin tot eind ondersteunen wij onze opdrachtgevers bij de realisatie van hun projecten met de inzet van state of the art know-how, tientallen jaren ervaring en een flexibele projectaanpak.

Onze dienstverlening houdt niet op bij engineering. Samen met de andere divisies van SPIE kunnen wij het complete traject van conceptual design tot en met de bouw, inbedrijfstelling en onderhoud van E&I en automatisering voor onze rekening nemen. Een unieke combinatie die zich succesvol bewezen heeft in de praktijk.

Producten

 • Proces Engineering

  Onze afdeling Proces Engineering is de discipline die onze klanten ontzorgt op het vlak van procestechniek in dit in de ruimste zin. Onze experts beschikken over de noodzakelijke praktische expertise om vraagstukken op het gebied van de processtromen en de hierin opgenomen equipment en appendages van begin tot en met eind aan te pakken. Dit voor zowel nieuwbouw als voor bestaande processen, waarbij wij een hands-on mentaliteit volgen en zodoende onze klanten met raad en daad terzijde staan. Een kenmerkend voorbeeld hiervan is de tool genaamd Quick Proces Scan: een manier om snel en eenvoudig de processtromen in kaart te brengen. Dit met als voornaamste doel om inzicht te verkrijgen in de interne huishouding van de gebruiker in functie van de aanwezige utilities (o.a. proces-, koel-, ketel- en afvalwater en stoom), energie (o.a. elektriciteit, gas en warmte), grondstoffen en chemicalien. Maar ook bijkomende en essentiele zaken als onderhoud worden hierin meegenomen, teneinde een totaaloverzicht te verkrijgen. Vanuit dit overzicht kan dan een gericht plan van aanpak opgesteld worden, om verbeteringsacties te generen met het hieraan te koppelen mogelijke besparingspotentieel. Vanuit dit platform kan dan de haalbaarheid van (deel)projecten bekeken worden, in functie van de terugverdientijd (ROI).

  SCE-Waterbehandeling-fe2497.pdf

 • Engineering

  SPIE-Controlec Engineering heeft ruime ervaring in de markt om projecten op basis van EPC-M te managen en uit te voeren voor de disciplines zoals Process, Mechanical, Civiel, Piping, Electrical, Instrumentation en Automation.

  Wij kunnen deze disciplines uitvoeren in alle markten waarin wij actief zijn:

  Energie
  Industrie
  Chemie
  Oil & Gas
  Voeding
  Overheid (Water)
  Voor meer informatie kunt de brochures raadplegen of contact opnemen met de vestigingen van SPIE-Controlec Engineering.

  SPIE_DIVISIE_FOLDER_CONTROLEC_01-88d649.pdf

  http://www.spie-nl.com/services/spie-controlec-eng...

 • Asset@yourdesk

  Asset@YourDesk maakt het mogelijk om vanuit een door middel van laserscannen verkregen 3D omgeving alle data te ontsluiten die in bestaande databases en datasystemen beschikbaar is. De zes verschillende modules bieden oplossingen voor ondersteuning bij engineering, TA voorbereiding, maintenance, data ontsluiting, 3D data ontsluiting en 3D risico analyses.

  Door Asset@yourdesk kan het aantal fysieke bezoeken aan de installatie voor de werkvoorbereiding fors worden beperkt terwijl de kwaliteit van de werkvoorbereiding wordt verbeterd. Asset@yourdesk is zeer geschikt voor bedrijven waar de werkvoorbereiding plaatsvindt buiten de betreffende installaties, zoals in de offshore of bij Multisite-organisaties en in situaties waarbij de werkvoorbereiding op een veilige wijze vanaf kantoor uitgevoerd wordt.

  In uw plant wordt op een aantal locaties een 3D-scan gemaakt. Deze locaties worden op een plattegrond weergegeven. Door een scanlocatie op de plattegrond aan te klikken kunt u virtueel rondkijken.

  In de scan kunt u hotspots aanmaken. Een hotspot is een label dat u aan een plaats hangt waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. U kunt meerdere type labels aanmaken. Aan elke hotspot kunt u meerdere labels koppelen.

  Op basis van de ingegeven data kunnen werkinstructies gegenereerd worden.

  http://www.spie-nl.com/services/spie-technology/pr...

Productnieuws

 • 3D scan in detail

  Aangezien wij bemerken dat er redelijk wat onduidelijkheid is omtrent wat een 3D scan is en om hierin wat meer duidelijkheid te scheppen, nodigen wij u vriendelijk uit om onze stand te bezoeken en wat dichterbij een 3D scan te aanschouwen. Hiertoe hebben wij iets ludieks gemaakt, waarvan u met uw eigen ogen getuige dient te zijn. Naast uw eigen ogen, zullen wij u met een hulpmiddel helpen om een scherp(er) en duidelijk(er) beeld te geven omtrent deze materie! Dus, aarzelt niet en wees vrij om onze stand 1135 in Hal 2 te bezoeken en (meer) overtuigd te geraken van deze hedendaagse techniek!

  Hotspots-488898.pdf

 • Inspecties met drone

  In aanvulling op onze uitgebreide engineering services gerelateerd aan 3D scanning en Asset@YourDesk, zijn wij druk doende met de integratie van een op afstand bestuurbaar onbemand luchtvaartuig (ook wel 'drone' genaamd). Hiermee maakt het ons mogelijk onze klanten ook te assisteren op het gebied van inspecties op moeilijk bereikbare plekken. Hierbij valt onder andere te denken aan inspectie van hoogspanningslijnen, inspectie van flares in de petrochemie en aan inspectie onder bruggen. In combinatie met een warmtebeeld camera, kunnen we eventuele warmteverliezen in kaart brengen en overzichten genereren van het warmtepatroon van equipment en componenten. Naast de aanvullende dienstverlening die dit biedt aan (potentiele) klanten, draagt deze ontwikkeling tevens bij aan een veilige, duurzame en betrouwbare werkomgeving!

  Drone.pdf

 • Quick Proces Scan (QPS)

  Dit product behelst de inventarisatie van alle inkomende en uitgaande processtromen. Bijkomend wordt de focus op aanvullende en essentiele randvoorwaarden gelegd, waaronder het verbruik aan chemicalien, utilities (o.a. water en stoom), energie (o.a. elektriciteit en warmte) als mede onderhoud. Door al deze zaken in kaart te brengen, wordt een compleet overzicht verkregen van de totale performance van het proces in functie van kosten en rendement. Dit gedetailleerde overzicht kan en zal een platform bieden om mogelijke verbeteringen in kaart te brengen en tot een plan van aanpak te komen. In deze aanpak komen de noodzakelijke acties naar voren met bijbehorende inschatting van de kosten, om zo een beeld te schetsen van de terugverdientijd (ROI).

  QuickProcesScan-26ef57.pdf

Contacteer SPIE-Controlec Engineering B.V. nu!

Deze informatie wordt u rechtstreeks door de exposanten aangeboden. Indien u de aangeleverde informatie ongepast vindt, kunt u dit steeds melden via info@easyfairs.com.