easyfairs

Kennisplein

Kennisplein

Kennis delen en vergaren

Empack is naast een compleet aanbod van exposanten ook de plaats voor netwerken en kennis opdoen. Op het Kennisplein zijn de verpakkingsopleidingen te vinden samen met de Vereniging van Nederlandse Verpakkingskundigen (VNV) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) om de meerwaarde voor het bedrijfsleven te presenteren. Op het Kennisplein staat het delen van informatie over de ontwikkeling en uitwisseling van kennis op het gebied van verpakken centraal.

De verpakkingsopleidingen