Exposantencataloog

VerpakkingsCentrum IMO-IMOMEC

VerpakkingsCentrum IMO-IMOMEC

E038

3500 Hasselt
Belgium
www.verpakkingscentrum.be

Het VerpakkingsCentrum is een onafhankelijk onderzoekscentrum wiens dienstverlenende activiteiten gericht zijn naar de ondersteuning van de verpakkingsproblematiek van diverse industriële sectoren.

Met moderne karakterisatie- en testtechnieken en een juiste wetenschappelijke interpretatie van de meetresultaten steunt het VerpakkingsCentrum de klant bij een verantwoorde keuze of aanpassing van hun verpakkingsconcepten.

Het VerpakkingsCentrum verleent volgende diensten aan de industrie:
- toegepast onderzoek en evaluatie van materialen, verpakkingen & toebehoren
- technisch advies
- verpakkingsoptimalisatie met oog voor innovatie & ecodesign