Exposantencataloog

Rycobel nv

Rycobel nv

D029

8540 Deerlijk
Belgium
www.rycobel.be

Rycobel levert en onderhoudt apparatuur voor het meten en verbeteren van de productkenmerken.

Producten

Productnieuws

 • Rycobel geeft bedrijfsinterne opleiding over statische elektriciteit

  Het is belangrijk om de statische lading te kennen, te meten en te beheersen. Zo kunnen er heel wat problemen worden opgelost zoals bijvoorbeeld: Werknemers die schokken krijgen,het productieproces die wordt verstoord, stofverontreiniging, ...

  Reden te meer om bij te leren over dit fenomeen van statische elektriciteit en de mogelijke gevolgen ervan op de werkvloer.

  Tijdens het productieproces worden soms specifieke problemen ervaren maar is de link met statische ladingen niet met meteen bekend. Rycobel geeft op regelmatige tijdstippen interne opleidingen over het thema “statische elektriciteit”.

  Onze specialist, Dhr. John Anrijs, geeft een algemene presentatie met ondermeer de volgende onderwerpen:

  Hoe statische lading vaststellen?
  Hoe ontstaat statische elektriciteit
  Materialen & hun oppervlakteweerstand
  Ionisatie & reiniging

  Er worden ook specifieke problemen van het bedrijf onder de loep genomen. Zo kan er nagegaan worden welke oplossing interessant is voor uw bedrijf. De deelnemers aan de opleiding ontvangen beknopte documentatie.

  Rycobel organiseert opleidingen voor o.a. deze doelgroepen:

  R&D verantwoordelijke
  Veiligheidsverantwoordelijke
  Verantwoordelijke technische opleidingen
  Afdelingsverantwoordelijke onderhoud
  ….
  Quote klant “ De opleiding vonden we zeer goed. De opleiding was inhoudelijk erg sterk en we kregen voldoende demo-materiaal ter beschikking ”.

  http://www.statische-elektriciteit.be/nl/news/inte...

 • De top 3 verpakkingstesten!

  De verpakking heeft een grote invloed op de kwaliteit van de levensmiddelen. Dit biedt grote uitdagingen voor het productontwerp. De veelheid aan soorten materialen en vormen voor verpakking vraagt flexibele testapparatuur. Rycobel heeft een breed gamma aan testapparatuur voor het meten van fysische, optische en mechanische eigenschappen van verschillende soorten verpakkingsmateriaal.

  De Top 3 verpakkingstesten zijn:

  1. Wrijvingscoëfficiënt (statisch/dynamisch):
  De wrijvingscoëfficiënt geeft de mate van wrijving tussen twee oppervlakken aan. Met een friction/peel tester kunnen zowel de adhesiekrachten als de wrijvingscoëfficiënten van verpakkingsmateriaal bepaald worden.

  2. Doorlaatbaarheid:
  Elk materiaal heeft een zekere doorlaatbaarheid. Het gebruik van verschillende polymeren zal de doorlaatbaarheid bepalen voor zuurstof, stikstof, koolstofdioxide, waterdamp en andere gassen. Met een doorlaatbaarheidstester kan waterdamp-of zuurstof doorlaatbaarheid van vlakke en flexibele materialen gemeten worden.

  3. Lektesten:
  Een lek is een gat in de verpakking waardoor de inhoud van de verpakking kan ontsnappen of waardoor omgevingsstoffen kunnen binnendringen in de verpakking. In elke materie zijn er gaten aanwezig. Met behulp van een lekdetectietoestel kan op een snelle en niet-destructieve methode gaslekken gemeten worden in flexibele verpakkingen.

  Meer informatie over ons uitgebreid gamma aan testapparatuur?
  Contacteer ons via www.rycobel.nl of info@rycobel.nl

  www.rycobel.com

 • Hoe test je of verpakkingen onderhevig zijn aan zonlicht?

  Rycobel – met vestigingen in België, Nederland en Frankrijk – levert een uitgebreid gamma aan testapparatuur. Schoktesters, slijtage testers, UV- en zonlichtsimulaties voor de verpakkingsindustrie zijn slechts een deel van het totaalpakket.

  Deze laatste, de zonlichtsimulatie, wordt steeds actueler bij FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Het succes van consumentengoederen zoals drank, voeding, cosmetica, onderhoudsproducten is sterk afhankelijk van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de gebruikte verpakkingen. Transparante verpakkingen zorgen ervoor dat de consument kiest voor producten met aantrekkelijke kleuren. Maar overal waar er licht is kunnen deze producten worden aangetast en lopen ze gevaar op verkleuring, vitamineverlies en verlies aan homogeniteit.

  Consumentengoederen zijn dus onderhevig aan zonlicht of artificieel licht. Deze effecten worden versneld gesimuleerd in onze verweringstoestellen met optimale controle van lichtintensiteit, vochtigheid en temperatuur. Een dergelijk verweringstoestel, de Atlas Suntest, is te zien op de stand van Rycobel naast ook andere instrumenten zoals lek- en slijtagetesters.

  Alle instrumenten worden door de eigen dienst na verkoop van Rycobel geïnstalleerd, gekalibreerd en onderhouden.

 • Statische ladingen: een vloek of een zegen?

  Onze expert spoort statische ladingen in uw productieproces op. Het auditrapport toont hoe u deze kunt beheersen.

  STATISCHE LADINGEN EEN VLOEK OF EEN ZEGEN?
  In bijna alle productieprocessen kan men de aanwezigheid van statische ladingen vaststellen. Soms hebben deze een positieve invloed op het productieproces, vaak echter leiden deze tot storingen. Het is daarom belangrijk deze statische ladingen te detecteren en hierin een beter inzicht te verwerven.

  AUDIT OP MAAT IN 3 STAPPEN
  Onze expert voert de volledige audit uit in 3 stappen:
  • Onze expert komt bij u langs en meet de eventuele aanwezigheid van statische lading
  • Er wordt ter plaatse een grondige analyse uitgevoerd
  • We stellen een overzichtelijk rapport voor u op

  AUDITRAPPORT
  In het auditrapport -dat u binnen de 2 weken ontvangt- bieden wij u een overzicht van de aanwezigheid van statische ladingen in uw productieproces. We leggen de eventuele pijnpunten bloot en formuleren tegelijk een oplossing.


  SPECIALIST IN STATISCHE ELEKTRICITEIT
  Rycobel is al 40 jaar specialist in het beheersen van statische elektriciteit. Samen met onze partner Simco slagen we erin om heel wat productieprocessen te optimaliseren.
  We bieden gepaste oplossingen om:
  • Productieverlies te voorkomen
  • Verborgen problemen op te lossen
  • Gevaren tijdig te detecteren en te voorkomen.

  https://www.rycobel.com/nl/verbeteren/statische-el...

 • Catalogus over stofreiniging - nú beschikbaar

  Onze leverancier Ziegener + Frick brengt haar eerste catalogus op de markt.

  Deze catalogus bevat alles wat u moet weten over stofreiniging en de bijhorende oplossingen voor het stofvrij maken van producten in praktische alle industriële processen.

  Voor meer informatie over stofreiniging van uw producten neem contact met ons op. www.rycobel.be/contact.

  http://www.static-electricity.be/nl/news/catalogus...

 • Nieuwe folder: Optimalisering van productieprocessen

  Alles over statische elektriciteit, drogen & afblazen, stofreiniging, oppervlaktebehandeling en persluchttoepassingen.

  Lees onze nieuwe folder en u krijgt een antwoord op volgende vragen:

  - Herkent u statische ladingen in uw productieproces?
  - Hebt u last van vocht in uw proces?
  - Hoe verwijdert u efficiënt stof van uw oppervlakte?
  - Denkt u dat bepaalde materialen niet te verlijmen zijn?
  - Hoe snel kan men gericht koelen met perslucht?

  http://www.rycobel.be/nieuws/d/nieuwe-folder-optim...

 • Ook last van fijne stofdeeltjes in uw productieproces?

  OOK LAST VAN FIJNE STOFDEELTJES?

  Stof wordt als een magneet aangetrokken door statische elektriciteit en is dan ook veelal de oorzaak van uw stofprobleem. Rycobel is actief in het beheersen van statische ladingen en bijgevolg ook in het stofvrij maken van producten in praktisch alle industriële processen.

  LOS UW STOFPROBLEMEN OP!
  Het beheersen van statische ladingen blijkt steeds vaker onvoldoende om het fijn stof te bestrijden.
  Zo hebben verschillende oplossingen in ons gamma om stof efficiënt af te blazen:

  - Energiezuinig afblazen met luchtmessen
  - Luchtmes aangedreven met een Tyhoon-Blower

  NIEUWE TECHNIEK VOOR HET REINIGEN VAN ALLERHANDE OPPERVLAKTES
  De nieuwste oplossing van Rycobel combineert drie verschillende principes in één opstelling. Deze techniek kan contactloos hardnekkig vuil van allerhande vlakke materialen of trays verwijderen.

  http://www.static-electricity.be/nl/news/ook-last-...

 • IONCLEAN - contactloos reinigen door middel van roterende sproeiers

  De nieuwe Ziegener + Frick IONCLEAN reinigingskap in roestvrij staal is een zeer effectieve en goedkope oplossing om oppervlaktes stofvrij te maken en dit voor allerhande productieprocessen.

  De IONCLEAN series hebben reeds bewezen dat ze zeer efficiënt zijn in het reinigen van productoppervlakten door middel van ionisatie. Bij verschillende workflows ontstond er vaak een probleem bij de installatie. De IONCLEAN HL werd speciaal ontwikkeld om hiervoor een oplossing te bieden: hoge prestaties ondanks een bijzonder compact ontwerp.

  Beide zijdes van het product kunnen dankzij de combinatie van de IONCLEAN HL Reinigingskap en de IONCLEAN HU correct schoongemaakt worden. Het is bovendien gemonteerd onder het productoppervlak om alle vuildeeltjes grondig te verwijderen.

  https://www.rycobel.com/nl/verbeteren/hoe-verwijde...

 • Vervuiling van medische onderdelen door statische elektriciteit

  Statische ladingen zijn vaak verantwoordelijk voor het aantrekken van stofdeeltjes tijdens de productie van medische onderdelen.

  Deze vervuiling komt vaak voor tijdens de productie van o.a.:
  • katheters
  • stents
  • optische lenzen
  • heup- en knie implantaten
  • pacemakers
  • borst implantaten
  • ….

  Het gaat voornamelijk over alle kunststofcomponenten in medische toepassingen.
  Dit Engelstalig artikel geeft een overzicht van recente casestudies bij enkele producenten van dergelijke medische onderdelen. Hieruit blijkt dat het oplossen van statische ontlading kan zorgen voor een aanzienlijke verbetering van het productieproces en een daling van de productiekosten.

  Deze studies maken duidelijk dat deze statische aantrekking een groot aandeel heeft in de vervuiling van medische onderdelen en de daar bijhorende productieverliezen.
  Het gebruiken van een Cleanroom als alternatief had minder positieve invloed op het productieproces in vergelijking met het elimineren van de statische elektriciteit op zich.

  http://www.static-electricity.be/nl/news/statische...

 • Statische elektriciteit: een onzichtbare vijand

  Statische elektriciteit is in feite ‘rustende’ elektriciteit en niets anders dan een overschot (negatieve lading) of gebrek (positieve lading) aan elektronen op een geïsoleerd lichaam.


  Dit in tegenstelling tot de dynamische elektriciteit die door het elektriciteitsnet verdeeld wordt. Bij statische elektriciteit zijn de typische waarden van weerstand, stroom en spanning dan ook geheel verschillend van die van de dynamische elektriciteit.

  Het aarden van installaties en hun onderdelen kan nodig zijn indien bij verpompen, transporteren, bewerken of verwerken, gevaar bestaat voor elektrostatische ontlading. Onderzoeken van explosies waarbij statische elektriciteit een rol kan hebben gespeeld zijn vaak lastig. Het is niet direct herkenbaar, mede omdat de sporen door de explosie worden gewist. Meerdere oorzaken die ogenschijnlijk geen direct verband met elkaar hebben, leiden naar de onvermijdelijke explosie of brand. De mogelijkheid van vorming van statische elektriciteit wordt hierbij vaak onderschat en krijgt weinig aandacht van industriële processen en installaties. Statische elektriciteit behoort dan ook een standaard aandachtspunt te zijn bij de uitvoering van ontwerpanalyses.

  Oorzaken
  Om een ontlading van statische elektriciteit te kunnen krijgen, moet er uiteraard eerst een oplading van statische elektriciteit plaatsvinden. Vele materialen of stoffen die we in het dagelijks leven tegenkomen zijn in meer of minder mate oplaadbaar. De zogenaamde tribo-elektrische oplading. Tribo-oplaadbare materialen zijn bijvoorbeeld vrijwel alle soorten plastic (polyethyleen, PVC, teflon, …), in kleding gebruikte kunststoffen als nylon en dralon, maar ook natuurlijke stoffen als (mensen-)haar en wol. Al deze materialen worden opgeladen door wrijving. Dit kan door wrijving tussen twee dezelfde materialen, maar ook tussen twee verschillende. Het optreden van statische elektriciteit en de gevaren en moeilijkheden die daardoor ontstaan zijn niet alleen afhankelijk van de eigenschappen en de methode van bewerking van de stof, maar ook van een aantal externe factoren zoals temperatuur en vochtigheid. Indien twee verschillende stoffen met elkaar in contact zijn, zullen de elektronen van de aan het oppervlak aanwezige atomen zich hergroeperen. Er treedt tenslotte een evenwichtstoestand op waarbij de ene stof een overschot en de andere stof een even groot tekort aan elektronen krijgt, waardoor de stoffen elkaar zullen aantrekken. Worden deze stoffen nu door mechanische arbeid gescheiden dan kan, afhankelijk aan de geleiding van de stoffen en van de separatiesnelheid, dit overschot respectievelijk tekort aan elektronen grotendeels blijven bestaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij slecht geleidende stoffen of bij een geïsoleerd opgesteld geleidend lichaam. In zo’n geval is dan minstens één der stoffen ‘statisch’ geladen.

  Statische oplading
  Bij industriële processen treedt statische oplading op bij aanraking gevolgd door scheiding van – of wrijving tussen – een goede elektrische isolator en een ander lichaam. Wanneer de opgewekte lading niet kan weglekken, kan aan het oppervlak de elektrische veldsterkte voldoende hoog worden. Hierdoor kan een lokale ontlading optreden. Is het opgeladen lichaam een geïsoleerd opgestelde geleider dan kan bij uitwisseling van lading tussen deze geleider en een ander voorwerp de totale lading overgaan in de vorm van een vonk. Dit gevaar dient men te vermijden door aarding consequent door te voeren. Eén van de meest voorkomende ‘oplosbare voorwerpen’ in fabrieken is het menselijk lichaam, staande op rubber zolen of op een slecht geleidende rubber- of asfaltvloer. De capaciteit van het menselijk lichaam is ruim voldoende om vonken te trekken met voldoende ontstekingsenergie, bijvoorbeeld wanneer een geaarde machine wordt aangeraakt. Op zo’n moment is men gauw geneigd te veronderstellen dat de machine lading draagt, hetgeen soms tot onjuiste conclusies kan leiden. Bij de bestrijding van statische elektriciteit is het van belang eerst te meten. Meten is immers weten. Twee grootheden kunnen van belang zijn: de elektrische weerstand en de oplading gemeten als veldsterkte.

  Hoe bestrijden?
  Zoals reeds aangehaald is het kleinste deeltje van een element het atoom, dat bestaat uit een positief geladen kern, waaromheen negatief geladen elektronen cirkelen. In normale toestand is de lading van de kern gelijk aan die van de elektronen en heffen de positieve en de negatieve lading elkaar op. Door invloeden van buiten kunnen elektronen toe- of afgevoerd worden. Hierdoor raakt het elektrisch evenwicht verbroken en wordt het materiaal elektrostatisch geladen. Bij een elektronenoverschot spreken we van een negatieve lading, bij een tekort van een positieve lading. In beide gevallen is er sprake van een instabiele situatie. Bij geleidende materialen zal het evenwicht zich meestal herstellen. De vrije elektronen zwerven als het ware door het materiaal op zoek naar positief geladen deeltjes en er treedt neutralisatie op. Bij niet geleidende materialen kan die neutralisatie niet plaatsvinden en hoopt de spanning zich op. Komt het materiaal dan in contact met een geleidend materiaal dan zal de spanning zich ontladen, waarbij een vonk kan ontstaan. Veel verpakkingsmaterialen behoren tot de niet geleidende materialen. Deze materialen kunnen elektrisch geladen worden door wrijving maar vaak meer nog als twee materialen van elkaar gescheiden worden. Verder speelt de relatieve luchtvochtigheid een rol. Hoe droger de lucht, des te kleiner het geleidingsvermogen en des te groter de kans op statische elektriciteit. Vooral ’s winters is de luchtvochtigheid laag (soms tot onder 20 %). Een relatieve luchtvochtigheid tussen 50 en 60 % wordt voor het verminderen van elektrostatische oplading als meest ideaal gezien (in dit geval zal zich op alle oppervlakken een minuscuul dun waterlaagje vormen, dat de statische elektriciteit afvoert). Ook gelamineerde kunststoffen kunnen door hun opbouw in lagen veel energie opslaan. Komen zij dan in aanraking met een metalen machineonderdeel dan zal een vonk overslaan, die brand kan veroorzaken. Is in de omgeving een brandbaar mengsel van bijvoorbeeld oplosmiddeldampen aanwezig, dan kan de vonk zelfs tot een explosie leiden. Tenslotte fungeert ook de mens als een geleidend materiaal. Direct contact met een statisch geladen materiaal kan daarom een schok veroorzaken. Loopt iemand op isolerende schoenen, dan kan hij zelf elektrisch geladen worden. Komt hij vervolgens in contact met een geleidend materiaal dan kan hij een schok krijgen en kan zelfs een vonk overspringen. In ruimtes waar het risico bestaat van explosiegevaar, moet daarom geleidend schoeisel worden gedragen.

  Voorkomen is beter dan genezen
  Onder het welbekende motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ is het dus zaak om te voorkomen dat materialen en mensen zich tijdens het productieproces opladen. Als ze zich namelijk niet opladen, zal er ook geen ontlading plaatsvinden. Het voorkomen van oplading kan enerzijds worden bereikt door het gebruik van niet of maar zeer beperkt oplaadbare materialen. Dit soort materialen zullen zich in het dagelijks gebruik door wrijving niet of nauwelijks laten opladen en vormen daarom geen gevaar. Natuurlijke voorbeelden van dergelijke materialen zijn hout en karton. Daarnaast is het mogelijk om normaal gesproken oplaadbare materialen, zoals bijvoorbeeld plastic, te voorzien van een speciale coating met anti-staticum, waardoor ze tijdelijk of permanent niet meer oplaadbaar zijn. Anderzijds is het mogelijk om materialen te gebruiken die een zekere mate van geleiding hebben. Mits deze producten met aarde zijn verbonden hebben ze namelijk het vermogen om elke optredende elektrostatische lading in de kiem te smoren. Natuurlijke geleiders zijn uiteraard de meeste metalen en water, maar ook de mens. Aangezien wij voor een groot deel uit water bestaan kunnen we, door ons te aarden, heel goed statische elektriciteit afvoeren. Deze aarding gebeurt meestal met speciale ESD-polsbandjes (Electro Static Discharge), maar kan ook door speciale geleidende schoenen of schoenbandjes, in combinatie met een geleidende vloer worden bewerkstelligt. Sommige kunststoffen kunnen, meestal door het toevoegen van koolstof, ook heel goed geleidend worden gemaakt. Deze techniek wordt veelal toegepast in de elektronica-industrie gebruikte kunststof containers, verpakkingsmaterialen, magazijnbakken en dergelijke. Is dit alles nog niet voldoende, dan kan men nog altijd overgaan tot het plaatsen van actieve of passieve ionisatoren.

  https://www.rycobel.com/nl/nieuws/ook-last-van-sta...

 • Vervuiling van medische onderdelen door statische elektriciteit

  Statische ladingen zijn vaak verantwoordelijk voor het aantrekken van stofdeeltjes tijdens de productie van medische onderdelen.


  Deze vervuiling komt vaak voor tijdens de productie van o.a.:

  • katheters
  • stents
  • optische lenzen
  • heup- en knie implantaten
  • pacemakers
  • borst implantaten
  • ….

  Het gaat voornamelijk over alle kunststofcomponenten in medische toepassingen.
  Dit Engelstalig artikel geeft een overzicht van recente casestudies bij enkele producenten van dergelijke medische onderdelen. Hieruit blijkt dat het oplossen van statische ontlading kan zorgen voor een aanzienlijke verbetering van het productieproces en een daling van de productiekosten.

  Deze studies maken duidelijk dat deze statische aantrekking een groot aandeel heeft in de vervuiling van medische onderdelen en de daar bijhorende productieverliezen.
  Het gebruiken van een Cleanroom als alternatief had minder positieve invloed op het productieproces in vergelijking met het elimineren van de statische elektriciteit op zich.

  http://www.static-electricity.be/nl/news/statische...

 • Is statische lading een vloek of een zegen?

  Statische lading kan een zegen of een vloek zijn bij het produceren van of werken met kunststof.

  Daarom is het belangrijk om de statische lading te kennen, te meten en te beheersen.

  Heel wat problemen kunnen op deze manier worden opgelost:
  - de drukkwaliteit op kunststof kan verbeterd worden
  - het aantal foutief geblazen flessen kan gereduceerd worden
  - materiaalstof dat blijft kleven op de vellen kan gereduceerd worden
  - etiketten blijven beter op hun plaats kleven
  Toepassingen van statische elektriciteit in de kunststofindustrie op www.statische-elektriciteit.be

  https://www.rycobel.com/nl/verbeteren/statische-el...

 • Nieuwe versie van de ionisatiestaaf performax easy

  Er is nu een verbeterde versie van de PERFORMAX EASY ionisatiestaaf beschikbaar.

  Er is nu een verbeterde versie van de PERFORMAX EASY ionisatiestaaf beschikbaar.

  Deze nieuwe versie vervangt de voorgaande. Deze ionisatiestaaf heeft de volgende functies:

  Zichtbaarheid van de werking van de ionisatiestaaf met een heldere LED in de staaf zelf.
  Een rechthoekige connector met 3 geïntegreerde LED’s.
  Input signaal voor afstandsbediening On/Off.
  Output signaal voor hoogspanning met OK indicatie.

  http://www.static-electricity.be/nl/news/nieuwe-ve...

 • Nieuwe website over oplossingen statische elektriciteit

  Rycobel lanceert een nieuwe website over statische elektriciteit.

  Met deze nieuwe website willen we antwoord bieden op alle vragen rond statische elektriciteit bij productieprocessen.

  Wat vindt u op de website?

  ■ Een uitgebreide keuze aan ionisatiestaven, hoogspanningsvoedingen, ionisatieblowersen cleanroom oplossingen, …
  ■ Een oplossing voor iedere sector: grafische industrie, kunststofindustrie, verpakkingsindustrie, voedingsindustrie.
  ■ Interessante informatie over nieuwe producten.

  www.statische-electriciteit.be

 • Werken in explosieve atmosferen? Gevaren !

  Statische elektriciteit kan bij vrijwel alle industriële processen ontstaan.
  Vooral waar vaste stoffen, poeders, vloeistoffen, folies en kunststoffen worden geproduceerd.

  Zo’n 80 procent van alle (industrieel) verwerkte stortgoederen is brandbaar en vormt daarom een explosierisico. Alleen al in België vindt naar schatting elke twee weken ergens een stofexplosie plaats! Een simpele vonk, een heet oppervlak of statische elektriciteit kan al risico opleveren. Preventie en curatieve maatregelen kunnen de schade beperken en ongelukken voorkomen.

  Wanneer er van een vorm van transport sprake is kan statische elektriciteit een bron van hinder en explosiegevaar zijn. Daarbij worden mensen aan gevaarlijke situaties blootgesteld en moeten processen worden vertraagd of stilgelegd.

  Mogelijke ontstekingsbronnen voor explosiegevaar zijn:

  • Statische elektriciteit;
  • Vlammen en hete gassen;
  • Ioniserende straling;
  • Mechanische vonken;
  • Elektrische installaties;
  • …

  Een goede bescherming tegen statische elektriciteit is erg belangrijk. Bij een goede bescherming zal dit de productiviteit en efficiëntie verbeteren en zullen de productiekosten en gevaren verlagen. Statische elektriciteit is in de ATEX 137 richtlijn expliciet als een ontstekingsbron opgenomen en dient geneutraliseerd te worden . Bij de neutralisatie van statische elektriciteit is het van belang eerst een analyse te maken van de installatie en metingen. Iedere installatie is uniek.

  De grootte van de ladingen is immers afhankelijk van verschillende factoren en deze zijn uniek voor iedere installatie. Rycobel voert al jaren deze analyses uit.

  http://www.static-electricity.be/nl/news/werken-in...