easyfairs

Rabobank

Rabobank | Nog voldoende brood op de plank voor de ondernemende bakker

Warme bakkers hebben het niet makkelijk – het aantal daalt in Nederland al jaren. Maar succes is wel degelijk mogelijk. Er ligt voldoende brood op de plank voor bakkers die ondernemen en zich weten te onderscheiden. Door het maken van keuzes in assortiment, service en klant, en door het aangaan van samenwerkingen. In deze lezing gaat Karine Chartier, analist van de Rabobank, samen met haar collega Martijn Rol, in op de trends en ontwikkelingen in brood, worden de kansen en bedreigingen voor de warme bakker geschetst en worden handvatten aangereikt om als bakker nog succesvoller te ondernemen in een veranderend foodlandschap.