Experience zones

During Advanced Engineering you can discover 9 Belgian experience zones across the fair.

Igem

Life sciences en synthetische biologie

Nieuwsgierig over de impact van ingenieurswetenschappen op de wereld van life sciences en synthetische biologie? Door de toenemende interconnectiviteit tussen ingenieurs disciplines en klassieke moleculaire laboratoriumtechnieken worden dagelijks baanbrekende ontdekkingen gedaan. Wanneer deze nieuwe kennis wordt samengebracht met ontwerp technieken in het veld van de synthetische biologie, wordt deze kennis gebruikt voor het ontwikkelen wereldverbeterende toepassingen van cellen en virussen. Zoek de iGEM KU Leuven stand en ontdek samen met ons de fascinerende wereld van synthetische biology, virussen en bacteriën!

3D Printing met sigarettenpeuken

Innovived is een team project binnen de postgraduaatsopleiding “Innoverend ondernemen voor ingenieurs” aan 5 universiteiten in Vlaanderen.

Hun missie: 3D printing combineren met life sciences voor verschillende doeleinden zoals bioprinting en duurzaam filament. 

Kom op Advanced Engineering kijken hoe de 6 studenten van Innovived een proces aan het ontwikkelen zijn om met sigarettenpeuken als grondstof filament te maken. 

Peuk
Flacra

Robots ondersteunen verzorgers

Flacra is een studententeam in het postgraduaat innoverend ondernemen voor ingenieurs met als doel om werknemers te ondersteunen met hun dagelijkse taken aan de hand van robots. 

Momenteel ligt de focus hoofdzakelijk op woonzorgcentra waar er zowel problemen gedetecreerd zijn bij de oudere mensen als de verzorgers. Doordat verzorger veel verschillende taken hebben kunnen ze zich onvoldoende bezighouden met de oudere mensen waardoor de relatie tussen de verzorgers en de oudere mensen minder goed wordt. Om dit op te lossen willen we een team van robots creëren dat zal samenwerken met deze verzorgers in de woonzorgcentra. Deze robots zullen dan taken zoals maaltijd vervoer, medicatie vervoer, bedlinnen vervoer, etc. overnemen van de verzorgers waardoor deze meer tijd vrij krijgen voor de oudere mensen.

Formula Electric Belgium

Green energy meets performance!

Wij zijn een team van studenten met slechts één missie: het ontwerpen, bouwen en racen van een zelfgemaakte, elektrische racewagen. Het is de perfecte omgeving om innovatief te werk te gaan en nieuwe, interessante technologieën te ontdekken. Zo bereiden wij ons voor op de ingenieursvraagstukken van de toekomst.

Wij willen met dit project de duurzame ontwikkeling van elektrische mobiliteit promoten en aantonen dat elektrisch rijden de toekomst is.

Bezoek onze stand en wees verbluft door de performantie van groene energie!

Race

Smart Maintenance 4.0

De proeftuin Smart Maintenance wil bedrijven helpen bij een slimmere aanpak van onderhoud, zodat ze makkelijker de sprong naar onderhoud 4.0 kunnen maken. Hierbij bieden we het antwoord op vragen zoals hoe begin ik eraan, hoe kies ik hard- en software en hoe kan ik de grote hoeveelheid aan data omzetten in overzichtelijke en bruikbare informatie? 

Smart Maintenance voorziet implementatie van open software en algoritmes (o.a. machine learning) voor vroege foutdetectie in machines en gedocumenteerde datasets en testfaciliteiten voor benchmarking van methodes voor lager foutdetectie.

Verder wordt er ook een software stack aangeboden voor performante cloud-gebaseerde opslag van time-series data, het schaalbaar aanbieden van die data aan applicaties en het dynamisch visualiseren van die data.

Smart Connectivity 4.0

In de proeftuin ‘Smart Connectivity’ slaan IDLab (imec), Flanders Make en dronecluster EUKA de handen in elkaar. “Voor industrie 4.0 is het capteren en slim gebruiken van data cruciaal”, zegt professor Eli De Poorter (UGent/imec), projectleider van de proeftuin. “Om operationele aspecten te verbeteren met het oog op kostenbesparingen, efficiëntie en kwaliteit, is continue connectiviteit nodig én realtime inzicht in de positie en status van mobiele units. Ook in uitdagende omstandigheden.”

In dit onderzoek bekeken de onderzoekers hoe een autonome drone ingezet kan worden voor het controleren van voorraden in een magazijn. 

 

 

drone
flanders make lab

Flanders Make Lab

  • Collwork set-up met de ABB Yumi en Arkite support (maakt deel uit van de proeftuin)
  • Atlas Copco compressor montage met de Kuka en support van Arkite en Proceedix
  • Picking en kitting set-up met smart glasses
  • VR Powerwall met virtuele assemblage
  • Microsoft Hololens voor Mixed reality assemblage

Fietsen van de toekomst

Elektrische fietsen, speed pedelecs en andere types licht elektrische voertuigen zijn de toekomst van duurzame mobiliteit. Op de Advanced Engineering beurs in Gent heeft u de kans om deze fietsen uit te proberen. Er is voor ieder wat wils, gaande van een Stromer ST2 die 45 km/h kan halen, naar een speed pedelec bakfiets, tot een lichter model van Radbike dat 25km/h haalt. Op ons parcours kan u zelf testen welk type speed pedelec het beste bij u past. U krijgt de kans om mee te trappen op de nieuwste licht elektrische voertuigen van het moment. De toekomst van duurzame mobiliteit begint immers niet morgen, maar wel vandaag.

 

 

 

Speed
Sirris

Sirris toont digitale servitisatie in de praktijk op Advanced Engineering 2019

De wereld van productbouwers verandert wanneer digitale diensten aan fysieke producten worden gekoppeld. Producten op het terrein kunnen dan namelijk digitaal verbonden worden met de fabrikanten die ze hebben gemaakt, hun gebruikers en andere stakeholders in de waardeketen van het product. Dergelijke slimme, geconnecteerde producten vertegenwoordigen in essentie een nieuw platform voor de levering van waarde via digitale diensten, het verdienmodel van digitale servitisatie. Op die manier kan de fabrikant/integrator/operator nieuwe inzichten verwerven in het gebruik van het product en deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om een nieuwe inkomstenstroom van de klant te creëren of om de operationele kosten aanzienlijk te verlagen. Om die voordelen in de praktijk te tonen heeft Sirris een demonstratietool ontwikkeld waarbij ze vertrokken zijn van Roomba, de robotstofzuiger van iRobot.