easyfairs

Varför ställa ut?

Varför ställa ut?


1
prgoram
2
3
4
5
7
8
6
9

Nya samarbeten för ett tryggare Sverige – ett gemensamt ansvar

Ett utökat samarbete mellan den offentliga sektorn och näringslivet är önskvärd på flera plan. För det första äger och driver det privata näringslivet stora delar av den samhällsviktiga verksamheten idag. Det innebär att en effektiv samverkan är en förutsättning för förebyggande och hantering av kriser. För det andra levererar näringslivet lösningar, kompetens, material och produkter som används i hela kedjan insatser kring samhällssäkerhet.

Utställningen som arrangeras parallellt med konferensen är mycket uppskattad av deltagarna: 8 av 10 deltagare uppger att utställningen är ”viktig eller mycket viktig” för besöket på Mötesplatsen. Med en monter får du en unik möjlighet att knyta kontakter, visa och demonstrera produkter och tjänster till en kvalificerad och motiverad målgrupp.

81

 av de deltagande företagen tycker att de nådda resultaten har varit tillfredsställande till mycket bra

92

av konferensdeltagarna angav att de är intresserade att besöka Mötesplats Samhällssäkerhet igen 

83

av de deltagande företagen angav att de är intresserade av att ställa ut på Mötesplats Samhällssäkerhet igen

 

Intresset är i år större än någonsin

Kontakta Pelle Josefsson redan idag för en dialog kring ditt deltagande.