easyfairs
Nytt totalförsvar • Krisberedskap
Att värna demokrati & öppenhet
Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sweden
28 - 29/11/2017

Det har aldrig varit viktigare att samlas för ett tryggare Sverige

Här sätts agendan för dina prioriteringar. Mötesplats Samhällssäkerhet är till för dig som är engagerad i frågor som totalförsvar, krisberedskap, våldsbejakande extremism, rättsväsende och strategiskt säkerhetsarbete. 

Första konferensen arrangerades 2011 och inför 2017 är mötesplatsen mer aktuell än någonsin. Programmet riktar sig till  statliga myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv och frivilligorganisationer. Parallellt med konferensen arrangeras en utställning där deltagare och representanter från företag och organisationer kan nätverka och presentera praktiska lösningar för ett säkrare och tryggare Sverige.

Reservera 28-29 november 2017 redan nu! Och ta gärna kontakt med oss om du har förslag till ämnen eller talare som du tror kan ge ytterligare skärpa i programmet.

flyg

Nytt totalförsvar - vad betyder det för Sverige?

Om Sveriges säkerhet utmanas ska civila och militära aktörer kunna agera gemensamt och med kraft. Totalförsvarsplaneringen som nu genomförs kräver fördjupade och breddade samarbeten. 
Vad det kan betyda för privata företag, myndigheter och organisationer blir centrala frågor för Mötesplats Samhällssäkerhet 2017.

brand

Krisberedskap – hur bygger vi ett motståndskraftigt samhälle?

Framgångsrik krisberedskap bygger på ett engagemang från hela samhället. Förmågan att stå emot och hantera samhällsstörningar är helt beroende av en effektiv användning av resurser och välplanerad samverkan mellan berörda aktörer. Därför kommer konferensen att belysa hur vi kan förstärka samhällets samlade förmåga att hantera kriser.

familj

Att värna demokrati och öppenhet

Våldsbejakande extremism, terrorism, organiserad brottslighet och social oro utmanar det öppna och demokratiska samhället.  Det är utmaningar som berör ett stort antal aktörer – från rättsväsende till socialtjänst, räddningstjänst och frivilligorganisationer. På Mötesplats Samhällssäkerhet 2017 belyser vi förutsättningarna och diskuterar hur man både kan förebygga och hantera riskerna.

Håll dig uppdaterad!
Arne Beurlings Torg 5, Kista