easyfairs

Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

Söderberg & Partners Compensation Benefits System

Söderberg & Partners Compensation Benefits System

K:13

83877 Stockholm
Sweden
www.soderbergpartners.se

Söderberg & Partners was founded in 2004 and is one of the leading financial advisors and provider of insurance and financial products. We offer a wide range of products and services within pension consulting, risk and insurance consulting, and investment consulting and asset management. We also develop and offer digital tools for financial consulting and payroll and benefits services
Our ambition is to deliver the best solutions and the most competent advice by constantly renewing and reinventing the traditional way of working in our industry. Our corporate philosophy is based on three cornerstones: Openness, Analysis and Personal advice. Our clients’ interests always come first, and every advice we give is based on each client’s unique and individual needs. We know that well-supported advice makes for well-supported decisions.

Products

Product news

 • Branschens nöjdaste kunder

  Kvalitetsindex (SKI) publicerat.

  - Vi är oerhört stolta och glada över att återigen få detta fina betyg. Det är ju det enskilt viktigaste omdömet vi kan få. Jag och hela vår organisation gläds över att våra kunder i så hög grad uppskattar och värdesätter vår kompetens och service. Men vi lutar oss inte tillbaka, helt nöjda är vi inte förrän alla våra kunder ger oss högsta betyg. Så vi strävar mot ett ännu bättre resultat för 2019, säger Gustaf Rentzhog, VD och koncernchef, Söderberg & Partners.

  Enligt undersökningen värnar försäkringsbranschen i större utsträckning än många andra branscher om sina kunder och har betydligt bättre resultat än exempelvis bank- och telekombranscherna, vars resultat presenterades tidigare under hösten.

  www.soderbergpartners.se/newsroom/pressreleaser/so...

 • Din pension kan bidra till ett mer hållbart samhälle

  Tjänstepensionsmarknaden i Sverige omfattar idag cirka 2000 miljarder kronor. De som förvaltar våra pensionspengar är några av de största aktörerna både på den svenska marknaden och internationellt. Kapitalmarknaden har därmed en stor makt att bidra till ett mer hållbart samhälle.

  Söderberg & Partners hållbarhetsanalys belyser vad pensionsbolag gör bra och mindre bra i hållbarhetsfrågor. Pensionsbolagen är stora ägare och ansvarar för en stor del av vårt pensionskapital, vilket innebär att de har stor makt och möjlighet att påverka bolag till det bättre. Men vem är det egentligen som styr över de svenska börsbolagen? Det är faktiskt indirekt du som sparare.

  https://www.soderbergpartners.se/newsroom/marknads...

 • Hållbara medarbetare - En investering med hög avkastning, utan extra kostnad?

  Många människor får inte tiden att räcka till. Hur ska man som arbetsgivare tänka kring detta? Hur långt bör man gå för att investera i medarbetarnas hälsa och går det att räkna hem investeringen?
  Frågan är inte helt enkel att besvara men det finns många fördelar med att ge möjlighet för medarbetaren att ta hand om sina problem i tid. För många arbetsgivare är medarbetarna den absolut viktigaste resursen, då är det viktigt att de är på plats, med kapacitet att leverera över lång tid.
  Många gånger när vi talar om ohälsa är det fokus på kostnader för sjukfrånvaron.. Det glöms ofta bort att den största kostnaden för företaget faktiskt är den s.k sjuknärvaron, då medarbetare är på jobbet men inte mår bra. En person som inte mår bra presterar sämre vilket också visar sig på sista raden.

  https://www.soderbergpartners.se/newsroom/nyhetsbr...

 • Pensioner – Så hanterar du den ökande livslängden

  – Vi lever allt längre och alltfler kommer att få uppleva sin 100-årsdag, berättar Magnus Gewert, vd för Söderberg & Partners Compensation & Benefits.
  Företag som har förmånsbestämda pensioner har de senaste sju åren fått se kostnaderna öka kraftigt på grund av låga räntor.

  – Samtidigt har vi trenden med en ökad livslängd. Den cocktailen kan bli dyr för företag, berättar Magnus Gewert och fortsätter:

  – Den ökade livslängden kan också påverka pensionssparare inom premiebestämda system, som riskerar att få lägre pension eftersom pengarna ska fördelas över fler år.

  https://www.soderbergpartners.se/newsroom/nyhetsbr...

 • Så GDPR-säkrar du medarbetarsamtalen

  Söderberg & Partners arbetar sedan flera år med att erbjuda sina kunder en komplett lösning av digitaliserade tjänster inom löne- och förmånshantering. Som ett led i den strategin har bolaget förvärvat en andel i Heartpace, ett bolag som är en ledande aktör inom digitalisering av målstyrning och utvärdering av medarbetare.

  – Väl genomförda samtal med medarbetarna, som bygger på att det finns en struktur som alla följer, leder till ökat engagemang, berättar Carin Dannert, Operational Manager på Heartpace.

  https://www.soderbergpartners.se/newsroom/nyhetsbr...