easyfairs

Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

Lönelotsarna

Lönelotsarna

K:06

13830 Stockholm
Sweden
www.lonelotsarna.se

Lönelotsarna lotsar dig genom lönekartläggningen!

Vår djupa och långa erfarenhet resulterar i ett unikt och kvalitetssäkrat stöd i arbetet med lönekartläggningar. Lönelotsarna erbjuder
- Expertstöd i hela eller delar av lönekartläggningen
- Utbildning, rådgivning och handledning
- Rapporter och referensmaterial
- Det kostnadsfria verktyget Analys Lönelots för arbetsvärdering och lönekartläggning.
Verktyget har utvecklats av JämO och DO och uppfyller lagstiftningens krav. Ni äger själva all er information under och efter lönekartläggningens gång.

Läs mer om oss på www.lonelotsarna.se

Products