easyfairs

Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

Invono AB

Invono AB

K:19

25221 Helsingborg
Sweden
https://invono.se/portalen/

Update coming soon...

Products

Product news

 • 4 vanor du borde sno från digitaliserade ledningsgrupper

  ... "I Invonos portal finns bland annat Styrelserummet och Ledningsrummet. Här kan styrelse- och ledningsgruppsmedlemmar logga in med Bank-ID och sedan dela kallelser, informationsmaterial, mötesanteckningar och protokoll med varandra. Informationen delas säkert, istället för att skickas med e-post.
  ”Jag har själv suttit i ett antal styrelser och jobbat i ett par ledningsgrupper. Röriga mappstrukturer på servrar och brister i arbetssättet tog onödig tid och skapade en frustration hos mig. Jag är inte särskilt administrativt begåvad, men vill arbeta i en strukturerad miljö”, säger Torbjörn Lindgren.

  https://chef.se/sponsrat/4-vanor-du-borde-sno-fran...

 • Digitalt verktyg för entreprenörer och investerare

  ... "– Vi såg att uppstarts- och tillväxtbolag behövde mer struktur och ordning för att vara förberedda för såväl kapitalanskaffningar som exits – och att många investerare dessutom saknade information och uppföljning om sina investeringar i olika onoterade bolag.

  Investment- och Exit Readiness
  Med funktioner för dokumenthantering och ägaradministration är nylanserade Portalen by Invono™ ett naturligt systemstöd i samband med kapitalanskaffningar. Portalen förenklar också kommunikationen med aktieägare och presumtiva investerare. Det ger särskilt uppstarts- och tillväxtbolag en stor fördel, menar Jacob Frick, partner på Invono."

  http://kampanj.di.se/tema/invono/

 • Serieentreprenören: ”Att implementera ordning och reda i ett tidigt skede, kan löna sig på flera sätt”

  ... "Som serieentreprenör och affärsängel såg Invonos grundare stora behov av strukturförändringar och branschstandards. Enligt Jacob Frick, delägare och försäljningschef på Invono, är det tydligt att allt fler bolag förstår vikten av att jobba på ett mer digitalt, strukturerat och säkert sätt:

  ”Här är vår molntjänst Portalen ett bra verktyg för alla bolag som vill effektivisera och digitalisera sin administration och få hjälp med att hålla ordning på all bolagsformalia. Det handlar om så kallad corporate housekeeping och det är lika viktigt för ett moget och traditionellt bolag som för startups”, säger Jacob Frick.

  https://www.va.se/nyheter/2018/11/27/serieentrepre...