easyfairs

Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

Scandinavian Recruitment Intelligence

Scandinavian Recruitment Intelligence

K:18

11457 Stockholm
Sweden
https://srintelligence.se/

Efter flerårig erfarenhet inom underrättelse- och utredningsarbete vid Försvarsmakten och den privata sektorn grundades SR Intelligence AB. Det fanns ett gap på marknaden, med undermåliga bakgrundskontroller, vilket genom noggrann metodiskt arbete och standardiserade processer resulterade i det vi kallar för bakgrundskontroller 2.0. Verksamheten har sedan dess vuxit och omfattar idag allt från screen till bakgrundskontroller på flera olika nivåer så som medarbetare, specialister och executive men även säkerhetsanalyser, intervjuteknik, referenstagning och säkerhetsprövningsintervjuer.

Låt oss vet hur era behov ser ut så vi kan hjälpa er.

Products