easyfairs

Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

S:t Lukas i Stockholm

S:t Lukas i Stockholm

I:17

10271 STOCKHOLM
Sweden
www.stockholm.sanktlukas.se

Vi utvecklar individer och organisationer

Är du mån om din organisations välmående och utveckling?

S:t Lukas i Stockholm hjälper organisationer, grupper, chefer och medarbetare att utvecklas, öka tillfredsställelsen av det egna arbetet och förebygga ohälsa.
Varje uppdrag är unikt. I dialog med våra uppdragsgivare ser vi till att ge rätt insats som leder till önskat resultat.
Våra medarbetare har en gedigen utbildning och lång erfarenhet av att förebygga, möta och hantera svåra situationer. Vi utgår från psykologisk teori och vetenskap i våra beprövade arbetsmetoder.

S:t Lukas i Stockholm är en idéburen, politiskt och religiöst obunden, non profit-organisation som sedan 1939 verkat utgående från insikten att människans kroppsliga, sociala, psykologiska och existentiella behov är delar av en enhet. Sedan starten 1939 har våra ledord varit helhetssyn, öppenhet och respekt.
Vi erbjuder företag, organisationer och privatpersoner samtalsstöd, psykoterapi, utbildning och organisationspsykologiska tjänster, som skapar mervärden för både individ och arbetsgivare.
Våra legitimerade psykoterapeuter och legitimerade psykologer har både den djupa kunskap och breda erfarenhet som krävs för att säkerställa kvalité och goda resultat.
Vi skapar unika möten som hjälper människor och organisationer att utvecklas. Vi utgår ifrån psykologisk teori och vetenskap för att bidra till individers, gruppers och organisationers utveckling och välmående.
Allt vårt ekonomiska överskott från den företagsorienterade verksamheten subventionerar samtal för unga vuxna samt ensamstående föräldrar med små barn.
Följ oss på FB Instagram Linkedin Lukaspodden

Kontakt:
För mer information om våra tjänster eller boka ett möte för att diskutera din verksamhets behov och utvecklingsmöjligheter.
Ulrika Melander, verksamhetschef
tel 08-556 08 205
mail: ulrika.melander@sanktlukas.se

Products

Product news

  • Lukaspodden

    I Lukaspodden tar vi upp dagsaktuella frågor som handlar om att vara människa i vår tid.