easyfairs

Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

Happyr

Happyr

H:14

11139 STOCKHOLM
Sweden
www.happyr.com

This is Happyr
At Happyr we work with scientific, digital matching that helps people and employers meet and thrive together. Because when people enjoy their jobs, they also become more productive and work better together. The company is healthy and so is the team.

For job seekers: Register a candidate profile straight away and see which jobs would suit you best: https://happyr.com/en/individuals

For employers: Get started with a user-friendly, scientific, unbiased and cost-efficient recruitment process which helps you find the best candidate straight away: https://happyr.com/sv/organization

- 250,000+ candidate profiles in our database
- 2000+ workplaces are using Happyr
- 500,000+ sent applications in the past two years
- 12,000+ recruitments in the past two years

Scientific matching
Let scientifically proven tests match personalities, unique qualities and skills with workplace cultures and role requirements.

Unbiased recruitment
Our automatic analyses help find the best person for the job. Regardless of what how they look, sound like, or how they write.

Discover opportunities
Happyr recognises the potential in different personalities. And how great job seekers and employers can thrive and develop together.

Read more about Happyr and our services at Happyr.com

Welcome to Happyr!

Products

Product news

 • Lennart Engelhardt föreläser på Personal & Chef den 20 februari

  Missa inte Happyrs CEO & Founder Lennart Engelhardts föreläsning "Hur digitaliserad, värdegrundsbaserad och fördomsfri rekrytering ökar engagemanget och lönsamheten"

  Var?
  Digital- & Techscenen kl. 9.00 - 9.45 den 20:e februari

  Kraven på leverans och kvalitet ökar stadigt i många organisationer, vilket även ökar pressen på den enskilda människan. En press som ofta leder till otrivsel, utbrändhet och psykisk ohälsa. Men med hjälp av ett djupgående värdegrundsarbete, transparens, digitala hjälpmedel och en portion mod kan man skapa stabila stödprocesser för en hållbar förändring.

  Lennart Engelhardt har arbetat med hållbar samhällsutveckling i över 20 år. I den här föreläsningen delar Lennart med sig av tankar, idéer och konkreta exempel på hur digitaliserad, värdegrundsbaserad och fördomsfri rekrytering med grund i vetenskap kombinerat med matchningsmagi och långsiktigt lärande genom AI blir ett stöd för att löpande rekrytera rätt människor som kommer att trivas och må bra på jobbet.

  https://www.easyfairs.com/index.php?id=114857&L=7#...