easyfairs

Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

Gällöfsta Perlan Ledarskap

Gällöfsta Perlan Ledarskap

G:09

10569 Stockholm
Sweden
https://gallofsta.se/

Only Swedish version

Products

Product news

 • Hållbart ledarskap och gränser

  ”Villkoren för våra liv har förändrats och ett gränslöst arbete behöver hållbart ledarskap”. Det menar Lena Kardefelt i en artikel om ledarskap i en ny tid.
  Gränslöst arbete behöver hållbart ledarskap
  Digitaliseringen och globaliseringen har förändrat våra liv och livsvillkor i grunden. Gränserna mellan arbetsliv och privatliv har luckrats upp med nya möjligheter till flexibelt arbete i fråga om när och hur man kan utföra sitt arbete, men också utmaningar i att hantera gränser och förväntningar på ständig tillgänglighet. Inom forskningen i arbets- och organisationspsykologi används begreppet Gränslöst arbete. Kurt Lewins fältteoretiska forskning från 30-talet om hur individens samspel med olika sociala krafter skapar våra livssfärer får ny innebörd i vår digitala tid.

  Christin Mellner vid psykologiska institutionen Stockholms universitet bedriver forskning på temat hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv. Hon har bl.a. undersökt vilka olika strategier människor har för gränss

 • Är ditt ledarskap framtidssäkrat?

  HUR OMVANDLAR DU FÖRÄNDRINGSTRYCK TILL POSITIV UTVECKLING?
  Det går fort idag. De snabba förändringarna ställer krav – inte minst på ledarskap. Hur möter du utmaningen – som ett hot eller en möjlighet?

  Det finns nog ingen av oss som inte förundras över hur snabbt allt ändras idag, med förändringar som påverkar privatliv såväl som arbetsliv. Nya tekniska möjligheter, nya organisationsformer, gig-ekonomi, distansarbete, nya generationer med andra krav och förväntningar på arbetsformer och ledarskap.

  Det är lätt att förändringar uppfattas som hot och skapar höga stressnivåer både hos chefer, team och medarbetare – ett läge som knappast höjer prestationsförmågan. Hur möter du och din organisation utmaningen? Hur hittar vi utveckling och lärande i förändringen?

  Det här är frågor som vi är proffs på! Hör av dig till oss för ett första samtal i hur vi kan hjälpa dig och din organisation att hålla er aktuella.

  gallofsta.se