easyfairs

Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

THR Träning Hälsa & Rehab AB

THR Träning Hälsa & Rehab AB

G:11

18205 Djursholm
Sweden
www.powerplatesverige.se

Vi på THR Träning Hälsa & Rehab AB är glada och stolta över vara distributör av en så effektfull och allsidig hälsomaskin som Power Plate. Forskning, studier och framförallt alla användare vittnar om de fantastiska resultat som uppnås med hjälp av Power Plate.
Power Plate används förutom inom träningsindustrin och inom bland annat rehab, företagshälsa och äldrevård.
Följ oss gärna på Instagram och Facebook @powerplatese

Products