easyfairs

Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

Nämndemansgården i Sverige AB

Nämndemansgården i Sverige AB

G:03

27563 BLENTARP
Sweden
www.namndemansgarden.se

Nämndemansgården i Sverige AB ger ett effektivt stöd i att hantera ett av de svåraste problem man har som chef och som man som medarbetare kan ställas inför. Genom att öka företagets kunskap om alkohol- och drogrelaterad ohälsa kan man även agera preventivt.

Som chef har man oftast en delegerad befogenhet när det gäller arbetsmiljöansvar för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa hos medarbetare. Med denna befogenhet följer ett ansvar att agera om man har misstankar eller känner till att en medarbetare riskerar att skada sig själv eller andra genom onykterhet eller narkotikapåverkan. Hur ska jag upptäcka alkohol- och narkotika missbruk? Vilka signaler finns? Vilka befogenheter har jag? Hur ska jag agera? Vi har svaren!
Vi är Sveriges ledande företag inom berorendefrågor!