easyfairs

Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

SoftOne

SoftOne

G:02

10131 Stockholm
Sweden
https://www.softone.se/

1 SYSTEM FOR SCHEDULING, TIMESHEET AND PAYROLL IN THE CLOUD

SoftOne is a complete HR-solution with fully integrated modules for Scheduling, Timesheet and Payroll. Each module can be used separately, hence the big returns are gain when used in synergy.

SoftOne GO is cloud-based, which means that you receive a reliable and cost-efficient solution through computer, smart phone, and tablet — available whenever you need it.
Today many of our commercial/retail customers successfully run their business with SoftOne.

One database – a single system containing:
- Scheduling
- Timesheet
- Payroll (New!)
- Smart Phone App
- Time Clock (software)


MORE ABOUT SOFTONE
SoftOne specializes in ERP and HR software. We develop our systems ourselves, and provide our customers with support, consultant services, and outsourcing of payroll. We offer a modular cloud solution, which gives our customers an opportunity to use our complete solution or separate modules.

For more information visit en.softone.se

Products

Product news

 • Nya SoftOne GO affärssystem i molnet

  Nya SoftOne GO affärssystem i molnet

  http://www.softone.se

 • SoftOne Groups bokslut 2018 visar stabilitet och tillväxt

  Årsredovisningen beskriver 2018 års verksamhet, ett händelserikt år där utvecklingen följt våra prognoser. Den stabila affärsmodellen gör att SoftOne kunnat fortsätta att förstärka och investera i det egenutvecklade affärssystemet SoftOne GO. Med ett fokus på att leda digitaliseringsarbetet inom affärssystem har SoftOne tagit en ledande position inom valda segment.

  ”SoftOne är ingen startup. Vi är ett väletablerat företag som värnar stabilitet och självgenererad tillväxt. 2018 var ett basår där vi förberedde oss inför en snabbare tillväxt 2019. Under 2018 stärkte vi tjänsten och organisationen och fortsatte överföringen av kundbasen till vår SaaS-tjänst. Vi etablerade också samarbeten med flera nya kedjor och partnerskap för ökad tillväxt 2019”, säger Håkan Lord, CEO, SoftOne Group.

  SoftOne Group är ett Software as a Service (SaaS) utvecklingsföretag med molntjänsten SoftOne GO Affärssystem. Årsvärdet av avtalsstocken ökade under året till 43.3 MSEK.

 • SoftOne Group storsatsar på förstärkning av service och support till våra kunder

  Avdelningen för Service och Kvalitet ansvarar för den löpande supporten inom SoftOne Group. För att förkorta svarstider och utöka servicen till fler och mer krävande ärenden, förstärker vi teamet med fler duktiga produktspecialister.

  Som ett ytterligare steg i arbetet med att förstärka supporten kommer vi ändra öppettiderna. De nya öppettiderna är mellan 8.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00, det vill säga lunchstängt mellan 12.00-13.00. Givetvis tar den digitala servicen i form av Kundcenter och e-post emot ärenden dygnet runt. Med lunchstängt så undviker vi ”toppar” med långa svarstider och vi säkerställer full bemanning på ordinarie öppettider.

  ”Nu tar vi nästa steg med fler medarbetare och har målsättningen att såväl korta svarstider samt öka kompetensen och rådgivningen till våra kunder. Vår uppgift är givetvis även att arbeta proaktivt med nyckeltal och analyser för att hela tiden vara ett steg före i vår service till våra kunder”, säger Denho Bilir, Chef Service och Kvalitet.

 • SoftOne Group stärker sitt ledningssystem för informationssäkerhet ytterligare

  SoftOne Group har ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001 och certifierades under slutet av 2017. Nu har ledningssystemet för informationssäkerhet reviderats. Som ett resultat av revideringen stärkts säkerhetsrutinerna ytterligare enligt processen för upprätthållande av certifiering för ISO27001. Den årliga revisionen genomfördes under slutet av 2018 och godkändes formellt januari 2019.

  ”ISO27001-certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel som stödjer SoftOnes mål att få branschens mest nöjda kunder. Informationssäkerhet är något vi jobbar med systematiskt inom SoftOne Group. Vi förbättrar oss kontinuerligt och detta är av yttersta vikt med tanke på lagen enligt GDPR, men även rent generellt för våra kunders säkerhet. En molntjänst som SoftOne GO upprätthåller en betydligt högre säkerhet än mindre och medelstora företag förmår att åstadkomma med egna lokala system” säger Håkan Lord, CEO SoftOne Group.

  Läs mer: https://www.softone.se/om-oss/nyheter/

 • Tid och bemanning är komplext men kan ge stora vinster

  Planering och uppföljning av arbetstid är avgörande för varje företag. Med ett bristande systemstöd kan konsekvenserna bli allvarliga för såväl ledning som anställda. Håkan Lord, VD, SoftOne, kommer tillsammans med tid- och bemanningsexperten Anna Westerlind behandla de vanligaste utmaningarna inom tid- och lönehantering, och hur du löser dem.

  Hur underlaget för löner administreras kan se väldigt olika ut på olika företag. Underlaget baseras på många olika delar och rörliga poster som kan ställa till besvär om de inte hanteras korrekt. Vissa företag använder olika system för lön, tid och bemanning och har varit med om integrationsproblem mellan systemen. Anna Westerlind kommer belysa några av de vanligaste misstagen hon stött på under sina 20 år i branschen. Håkan Lord kommer att redovisa de tekniska möjligheterna som finns tillgängliga via molntjänster och visa på några av de stora monetära och administrativa vinster du kan göra.