Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

Safeatwork Sweden AB

Safeatwork Sweden AB

J:07e

18656 Vallentuna
Sweden
www.safeatwork.nu

Safe@Work delivers courses for health and safety. Road safety is our expertise area and background as founders. Our offer consists of everything from web-based training to practical, instructor-led courses that run over several days. We want it to be easy to be a responsible employer and that is why our range is developed in line with what our customers have been asking for. Please come and visit us at booth: J:07E so we can tell you more.

Products

Product news

 • Krishantering, Stress & Ledarskap

  Behåll lugnet – en utbildning i stesshantering
  Ledarskap är en bred kategori och kanske många har bilden av en tidigare fotbollstränare som ska inspirera en grupp säljchefer. Safe@Works utbildning i ledarskap riktar sig mer mot den som ska ansvara för en personalgrupp där oväntade situationer kan uppstå. Hur man hanterar olyckor och kriser med förebyggande arbete, handlingsplaner och rutiner för vad som händer efter ett tillbud.
  Därför har vi valt att kombinera; Stresshantering, krishantering och ledarskap i en utbildning. Fokusområden och innehåll kan skilja sig beroendes på hur er verksamhet och uppdrag ser ut. Det ingår alltid en direktkontakt med någon av våra erfarna instruktörer inför utbildningen som tillsammans med er sätter ihop en kursplan som passar just er.
  Det kan handla om allt från en till flera kursdagar beroendes på hur era inarbetade rutiner och budget ser ut. Det vi kan vara säkra på är att ni efter beställd kurs är på god väg mot en mer strukturerad och handlingskraftig verksamhet när det gäller, stresshantering, krishantering och ledarskap.

  https://www.safeatwork.nu/utbildning/forebyggande/...

 • Hot&Våld

  Tyvärr drabbas allt fler yrkesgrupper av hot och våld i arbetslivet. Förutom eventuella fysiska skador innebär det ofta stor psykisk belastning. Genom att förbättra säkerheten i lokalerna, införa genomtänkta rutiner och framförallt utbilda sin personal kan många hot och våldssituationer undvikas med rätt form av konflikthantering!
  Safe@Works utbildning i hot-, våld- och konflikthantering skräddarsys givetvis efter er specifika bransch och anpassas för just hur ert uppdrag ser ut. Syftet är att ge kursdeltagarna en inblick i hur dom kan påverka sin egen trygghet genom medvetna val och smart konflikthantering. Vi tittar bland annat på hur man identifierar svåra konfliktsituationer och vad som styr och driver en konflikts förlopp.

  https://www.safeatwork.nu/utbildning/forebyggande/...