Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

Howdy powered by Worklife Barometer AB

Howdy powered by Worklife Barometer AB

J:07b

11428 STOCKHOLM
Sweden
http://www.worklifebarometer.com/sv

Trivselmätning med fokus på proaktiva insatser i tidigt skede, samt dialog mellan chef och medarbetare.
- Skapa engagemang och en positiv företagskultur!

Howdy är ett verktyg som proaktivt mäter och identifierar eventuell vantrivsel och stress på arbetsplatser. Frågorna som utgör plattformen för Howdy utvecklades av professor Per Bech för WHO redan på 90-talet och har sedan dess använts i över 200 vetenskapliga studier, runt om i världen.

Howdy involverar hela verksamheten och hjälper både den enskilde medarbetaren och ledningen att på ett enkelt sätt, vid ett tidigt skede, fånga upp signaler på eventuell vantrivsel och obalans. Nutida forskning visar att proaktivitet är en avgörande faktor när det gäller att åtgärda stressrelaterad ohälsa. Om medarbetaren blir varse om sin situation och får den hjälp som behövs i tid, kan individen oftast själv hantera situationen utan vidare behandling och i bästa fall undvika sjukskrivning.

Så fungerar Howdy
Var 14:e dag påminner Howdy era medarbetare om att svara på fem frågor. Det är väldigt enkelt att använda, tar mindre än en minut, svaren är anonyma och medarbetaren får samtidigt möjlighet att stanna upp och reflektera över sin situation. Howdy ger samtidigt era medarbetare möjligheten att följa sin egen trivselutveckling där de utifrån sin trivselkurva kan analysera resultatet.
Om Howdy-mätningen visar på en eventuell vantrivsel står vårt beredskapsteam med företagspsykologer redo för att ringa upp medarbetaren inom 2 dagar.
Samtalet är anonymt, informellt och fokuserar på medarbetarens trivsel samt på eventuella åtgärder som kan vidtas.

Den snabba uppföljningen ger goda resultat och vi ser att effekten av de tidiga insatserna gör att de flesta kan hantera sin egen situation för att komma tillbaka till bättre balans i tillvaron.

Några siffror som visar detta:
Genomsnittligt 17,5% blir kontaktade av beredskapsteamet.
85-90% kan med stöd av Howdy hantera sin egen situation.

Månadsrapporter
Ledningen får varje månad en sammanställd rapport som ger dem möjlighet att följa resultatet av mätningarna och stötta de avdelningar eller enheter som är i behov av det.

Månadsrapporterna ger ledningen en överblick över specifika områden och kan göra relevanta åtgärder. Howdy blir ledningens verktyg för att styra mot ett friskare företag som en del i verksamhetens arbetsmiljöarbete.

Howdy stöttar medarbetare, chefer, ledning samt HR och skapar en verksamhet med god trivsel.

Välkommen till oss i montern J:07B så berättar vi mer, eller kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Products

Product news

 • Vinn Howdy-licenser till er verksamhet till ett värde av 40.000:-

  Välkommen till vår monter - J:07B och var med och tävla om upp till 200 licenser till er verksamhet till ett värde av 40.000:-

 • Nyhetsbrev om trivsel och proaktivt arbete mot ohälsa

  Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med det senaste inom forskning samt artiklar och annan nyttig information om trivsel och förebyggande arbete mot stressrelaterad sjukskrivning.

  https://www.worklifebarometer.com/sv/nyheter

  https://www.worklifebarometer.com/sv/nyheter

 • Missa inte oss och vår föreläsning på mässan. Välkomna!

  Du hittar oss på mässan båda dagarna mellan kl. 8-17 i monter J:07B (se lila ring på kartan). Vi kommer även finnas på stora scenen tillsammans med Nyckelinstitutet och Håbo kommun den 22/2 kl 13:30-14:00.