easyfairs

Our Exhibitors

Sulzer Pumps Sweden AB

Sulzer Pumps Sweden AB

F 07

9777 Hungary
Hungary
www.sulzer.com/sweden

Sulzer står för innovation och beprövade lösningar
Sulzer är en global leverantör av pumpar, omrörare, luftarutrustning, styr- och övervakningssystem samt reservdelar och avancerade servicetjänster. Våra innovativa lösningar riktar sig brett inom:
- papper och massa
- kraftgenerering och fjärrväme
- livsmedelsindustri
- biobränsle
- kemisk industri och raffinaderier
- metall och gruvor
- kommunalt och industriellt vatten- och avlopp.
I varumärket Sulzer ingår tidigare välkända varumärken som: ABS, Ahlström, API, Frings, Gothia, HST, JMW, Nopon, OKI, Pumpex, Scaba, Scanpump, Serlachius och Swedmeter.

Vi erbjuder reservdelar och avancerade servicetjänster med OEM-garanti.
Sulzer är originaltillverkare vilket garanterar att reservdelar och service bibehåller produkten enligt ursprunglig specifikation under hela livscykeln.
I Sverige har vi fem fullutrustade servicecenter som är certifierade enligt ISO 14001 och som hanterar alla fabrikat.