easyfairs

Our Exhibitors

SVEAT, FÖRENINGEN FÖR SVENSK ADDITIV TILLVERKNING

SVEAT, FÖRENINGEN FÖR SVENSK ADDITIV TILLVERKNING

E 13

22100 Lund
Sweden
www.sveat.se

SVEAT är en branschförening för oss som producerar, utvecklar, utbildar i, informerar om eller använder additiv teknik. Syftet är att sprida information och kunskap om additiv tillverkning, för att utveckla Sveriges engagemang och konkurrenskraft inom området. Som branschorganisation driver vi prioriterade frågor och stärker rösten i samhällsdebatten runt additiv tillverkning.