Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

The largest network of fairs in lighting & installation in the North

ROT-avdragets effekter på branschen

Johan T Sterndal

Fotograf: Hantverkarna 

Johan T Sterndal, VD på Hantverkarna, berättar om ROT-avdragets effekt på branschen.

Varför ska man lyssna på paneldebatten om ROT-avdraget på Elmässan?
Det kommer att bli en dynamisk debatt som belyser olika synpunkter på ROT-avdragets effekter på hela byggbranschen.

Vilka är de främsta effekterna av ROT avdraget på elbranschen?
Vad man har kunnat se minskade efterfrågan på svartjobb när ROT-avdraget infördes. Nya företag kunde starta och företag kunde växa och anställa. Det har genererat totalt 18 000-20 000 nya vita jobb.

Vad anser du att ROT-avdraget givit vs. vad har det kostat? 
ROT har inte kostat någonting om man ser till de minskade svartjobben och ökningen av vita jobb som genererar skattepengar. Svartarbetet minskade i takt med ökat användande av ROT-avdrag, men nu kommer signaler om att efterfrågan på svarta tjänster har ökat när regeringen sänkte ROT-avdraget tidigare i år. Det kommer i förlängningen leda till ökad otrygghet och sämre fungerande näringsliv. 6-7 miljoner kronor mindre i ROT-avdrag blir 6 000-7 000 färre vita jobb.