Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

The largest network of fairs in lighting & installation in the North

Ett elsäkrare Sverige

Installationsföretagen

Vilka är de senaste och hetaste diskussionerna inom ämnet Elsäkerhet som man bör ha koll på?
Sverige får en ny elsäkerhetslag. Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag, och beslutet välkomnas av Installatörsföretagen. Installatörsföretagen har länge efterlyst en reformering av regelverket som styr elinstallationer.

– Detta är en milstolpe, den mest genomgripande förändringen av elsäkerhetslagstiftningen i Sverige någonsin. Vi hade gärna sett fler reformer, till exempel införandet av en individuell elektrikerlegitimation, men konstaterar att onsdagens beslut trots allt är ett mycket viktigt första steg i en nödvändig moderniseringsprocess, säger Jan Siezing, vd på Installatörsföretagen.

Riksdagens beslut innebär att starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen och förordningen om elektrisk materiel slås ihop till ett samlat regelverk. Den nya elsäkerhetslagen innebär flera förändringar av elinstallationsföretagens villkor.

Den största nyheten är att överinseendet skrotas och att ansvaret för de elinstallationsarbeten som utförs flyttas från den enskilde elinstallatören till företagsledningen. För att garantera att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser ska alla företag som utför elinstallationer också upprätta och följa egenkontrollprogram. De företag som vill utföra installationsarbeten på annans anläggning ska dessutom anmäla sig till Elsäkerhetsverkets publika register.

Varför ska man delta på Elsäkerhet i Fokus på Elmässan?
Tillsammans skapar vi ett elsäkrare Sverige – i hemmet, på jobbet och på fritiden för alla.
Den 19 oktober är det dags för Installatörsföretagens dag "Elsäkerhet i Fokus" på Elmässan i Kista, en kostnadsfri halvdag som ger dig senaste nytt inom elsäkerhetsområdet. Årets seminarium handlar till största del om vad den nya elsäkerhetslagen som träder i kraft den 1 juli 2017, kommer att innebära för dig, dina medarbetare och dina kunder.

>> Anmäl dig kostnadsfritt här