Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

The largest network of fairs in lighting & installation in the North

Interview with Christofer Silvenius, Energimyndigheten

Interview with Christofer Silvenius, Energimyndigheten

Vad är Energimyndighetens främsta arbetsuppgifter?
Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Varför ska man lyssna på ditt seminarium" Energieffektiv Belysning & Ekodesign" på Elmässan?
För att få koll på senaste nytt kring Ekodesign och LED-belysning. Belysningsbranschen ändras snabbt när LED erbjuder nya möjligheter. Ekodesign ställer minimikrav på energieffektivitet, energimärkning erbjuder konsumenter att använda de allra effektivaste produkterna. Samtidigt driver forskning på utvecklingen vidare och globala tävlingar pågår.

Men allt är inte perfekt, smarta LED-funktioner drar energi i standby och nya former av störningar uppstår i elnäten från den allmänna ökningen av elektronik som kopplas upp. Vi behöver ljus, men vi behöver en ny sorts ljus med modern teknik. Därför deltar Energimyndigheten i forskning för nya tekniska lösningar i hem, i företag och i offentliga miljöer. Såväl innebelysning som utebelysning. Vi stödjer även projekt som kopplar ihop belysning med hälsa och prestation.

Vad behöver en elinstallatör veta om de ekodesignförordningar som finns?
En elinstallatör ska veta om att Energimyndigheten gör marknadskontroller. Elinstallatören ska hjälpa sina kunder att välja den effektivaste belysningslösningen utifrån kundens behov.

Vad är nästa "stora" grej som elinstallatörerna behöver ha koll på?
Att nätspänningshalogen (230 V) fasas ut år 2018 och att smarta LED-lampor har en standby-förbrukning när dom är släckta.

Foto: Oskar Lüren 

Oskar Lüren foto