Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

The largest network of fairs in lighting & installation in the North

Elskolan med Svensk Elstandard

Svensk Elstandard

I denna månads Elskola intervjuar vi Ingvar Eriksson, ingenjör på SEK Svensk Elstandard, för att få lära oss mer om den nya standarden för byggnadsinteragerade solceller som ska förenkla för tillverkare, arkitekter, byggfirmor och installatörer och för provningsföretag och myndigheter.Vilka är SEK och vad är er primära uppgift?

SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap.

Vad innebär den nya standarden för byggnadsintegrerade solceller?

I nya byggnader borde man från början kunna integrera solceller som ett arkitektoniskt element. Istället för att montera dem efteråt – utanpå eller ovanpå byggnaden.

Detta kommer med den nya standarden nu att bli lättare, säger Ingvar Eriksson, SEK Svensk Elstandard. Nu finns det en europeisk standard för byggnadsintegrerade moduler med solceller. Standarden fokuserar på egenskaper som hänger samman med kraven i EUs byggproduktförordning och lågspänningsdirektiv.

Standarden behandlar solcellsmoduler – solpaneler – som på något sätt ingår i själva byggnaden, till exempel som fasadelement eller med en särskilt uttalad annan funktion, som till exempel bullerskydd. Detta kallas ibland BIPV, Building-Integrated Photovoltaic.

Vad består standarden av?

Standarden består av två delar – SS-EN 50583-1, Byggnadsintegrerade solceller – Del 1: Moduler, och SS-EN 50583-2, Byggnadsintegrerade solceller – Del 2: System. De fastställdes som svensk standard den 11 maj av SEK Svensk Elstandard, en av de tre erkända svenska standardiseringsorganisationerna.Är det något annat branschen bör veta om denna standard?

De nya standarderna gör det alltså möjligt att välja solcellsmoduler som byggnadselement, vilket säkerligen kommer ge snygga och praktiska lösningar inom en snar framtid. Standarden är framtagen av den europeiska motsvarigheten till SEK TK 82, som hanterar standarder inom området Direktomvandling av solenergi till elenergi.

Standarderna omfattar ju byggtekniska fordringar men den här gruppen hanterar även bland annat standarderna för elektrotekniska fordringarna på solceller och solcellsmoduler. Vill man som tillverkare eller annan intressent vara med och påverka framtida standarder inom området är ett deltagande i SEK TK 82 ett bra sätt. Ett deltagande ger också tillgång till alla standarder inom arbetsområdet.