Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

The largest network of fairs in lighting & installation in the North

Intervju med Jonas Lindahl, ansvarig för ljusstudion på Ljusrum

Jonas Lindahl

Fördelarna med Human Centric Lighting (HCL) 

På Elmässan kommer Belysningsbranschen att hålla ett inspirerande seminarium om Human Centric Lighting (HCL). Förutom att berätta om fördelarna med Human Centric Lighting kommer Belysningsbranschens experter berätta om hur HCL-belysningsstyrningen fungerar, vad som behövs och vad man ska tänka på installation av sådana system.  

Medverkande är bland annat Ljusrum, ett arkitekt- och ljusdesign kontor med unika projekt inom ljus, arkitektur och inredningsarkitektur. Ljusrums aktuella projekt, belysningen för ett omsorgsboende i Gävle, är helt unikt i Sverige. Ljusrum har arbetat med HCL för att skapa dynamiska miljöer för att helt sätta de boendes behov och hälsa i centrum. Vi intervjuade ansvarig för ljusstudion på Ljusrum Jonas Lindahl, för att få mer insikt i detta spännande projekt.

Vad är fördelarna med HCL?
Human Centric Lighting är belysning som fokuserar och utgår från människors olika behov. Hur ljuset påverkar hälsan har kommit att bli allt viktigare. Bra och anpassat ljus som skapar en bra atmosfär och gör att vi kan hålla oss friskare och må bättre. Exempelvis kan man underlätta för de med demens och synproblem med rätt belysning. Ljuset är viktigt för att stabilisera vår inre rytm, vilket leder till att man mår bättre och kan prestera mer.

Berätta mer om ert aktuella projekt med ”Vård och Omsorgsboende Humana Gävle”
Projektet är unikt i Sverige och det är första gången man arbetar i denna utsträckning med dynamiska ljussättning för att förbättra de boendes hälsa och höja trivselfaktorn.

Hur har ni arbetat med att belysa de olika ytorna?
Exempel på ytor som fått en helt ny ljuslösning är lägenheterna, som ställer höga krav på trivsel, hemkänsla och funk­tion. Det har varit utgångspunkten för den flexibla och dynamiska ljuslösningen. I korridorerna förändras belysningen över dygnet, så de boende kan få en känsla för vilken tid på dygnet det är. Både via ljusnivåer och själva kompositionen av ljus, var och vad som är tänt res­pektive släckt. När man närmar sig sällskapsytorna på avdelningen - kök, vardagsrum och balkong så är bl.a. plafonden placerad tätare för att höja ljusnivån ju närmare de sociala ytorna man kommer. I sällskapsytorna ger det indirekta ljuset från pendelarmaturerna ett varmare till kallare ljus beroende på tidpunkt under dygnet.

 

 

Max Plunger - HCL

Fotograf: Max Plunger, Rumsligt ljus vid sängen i lägenhet.

Max Plunger HCL

Allmänljus och föränderligt ljus över dygnet via pendelarmatur i vardagsrummet. Vi har arbetat mycket med ljus på ytor och ”ljusöar” för att skapa en dynamisk och visuellt god ljusmiljö.

Fotograf: Max Plunger