Ekonomi & Företag 2016 - Kistamässan, 12 - 13 October 2016

Mötesplatsen för ekonomer och företagare

Seminarieprogram 12 oktober

Här kan du se alla seminarier och medverkande talare under mässans första dag! 

9.30 | Sal M2 | Jan-Erik Persson & Irini Kallides, Tax Lawyer, Wolters Kluwer

Wolters kluver föreläsare Ekonomi & Företag

Skattenyheter – vad du måste känna till!  

Nya rutavdrag, sänkt moms på reparationer, slopat avdrag för representation och höjd skatt på förvärvsinkomster.

Vi presenterar de viktigaste skattenyheterna både för 2016 och 2017 och pekar på vad de innebär för dig. 

9.45 | Sal M1 | Ulf Andersen Partner, Advokatfirman Fylgia

Ulf Andersen föreläsare Ekonomi & Företag

Arbetsrätt – illojalitet och konkurrens

Kunden är redovisningskonsultens viktigaste tillgång. Hur kan man som redovisningskonsult motverka att en illojal medarbetare tar med sig bolagets kunder vid övergång till egen eller annan verksamhet?

 • Arbetsrätten generellt
 • Särskilt om lojalitetsplikt och konkurrenskonsuler
 • Företagshemligheter
 • Grund för avskedande/uppsägning

10.45 | Sal M2 | Ari Riabacke

Ari Riabacke

Att leda i tider av osäkerhet

Företag och organisationer står inför stora utmaningar när förutsättningarna förändras snabbare än någonsin och ledarskapet ställs inför nya prövningar när beslut ska fattas i en värld full av osäkerhet.

Ari Riabacke jobbar som mentor åt chefer som driver förändring och han kommer att tala om hur man kan bli mer framgångsrik som ledare genom att fatta beslut fast man inte är säker, och hur man får saker att hända genom att våga mer.

Aris skarpa, underhållande och bitvis provocerande presentation kommer garanterat berika dig med nya perspektiv om framtidens ledarskap och dig själv – vågar du lyssna?

11.00 | Sal M1 | Ulf Bokelund Svensson, vd Björn Lundén Information AB

Ulf Bokelund Svensson, föreläsare Ekonomi & Företag

Framtidens redovisningsbyrå

Redovisningsbranschen är i förändring och står inför en rad utmaningar de närmaste åren. Enklare redovisningstjänster automatiseras, vilket föranleder en omställning till nya tjänster och nya affärsmodeller. Under den här föreläsningen diskuterar vi hur redovisningsbyrån ska tjäna pengar när tekniken och kunderna gör en allt större del av jobbet. Läs mer!

 

 

12.00 | Sal M1 | Jonas Frycklund, ekonom/biträdande avdelningschef, Svenskt näringsliv

Jonas Frycklund

De ekonomiska utmaningarna för Sverige

Jonas kommer att belysa frågor som Vilka är de stora frågorna som svensk ekonomi står inför? Hur kan vi fortsätta att skapa tillväxt och välstånd?
Vilka hot och möjligheter kommer vi att brottas med de närmaste åren? Hur skapas förutsättningar för reformer? Hur ser samspelet ut mellan konjunkturutvecklingen och de strukturella frågorna?

12.00 | Sal M2 | Bo Lagerqvist, enhetschef Bolagsverket

Bo lagerqvist Bolagsverket, Ekonomi & Företag

Bolagsverket informerar om nyheter inom lagstiftningen

 • Registret över verkliga huvudmän. Vad innebär det för företagarna? Ny lag träder i kraft juni 2017.
 • Ändringar i lagen om ekonomiska föreningar från 1 juli 2016.
 • Nya regler för revisorer och revision.

13.00 | Sal M1 | Hossein Mohaddes, Säljchef, OptoSweden

Hossein Mohaddes

Dina möjligheter med ”molnet”

Hur underlättar digitaliseringen din vardag i verksamheten? Vad har företag för möjlighet idag och i framtiden? Hossein Mohaddes från OptoSwden har hjälpt många företag att automatisera sitt informationsflöde.  Tänk att ha allt samlat på en plats. Hossein kommer att berätta hur mycket företag kan tjäna på att använda sig av e-faktura, digitalt arkiv och att automatisera hela sitt dataflöde.  Han kommer att ge konkreta exempel på företag som har sparat miljontalskronor på att digitalisera sina fraktsedlar, order och fakturor i molnet.

14.00 | Sal M2 | Elaine Eksvärd

Elaine Eksvärd

Gör ditt budskap attraktivt för andra

Förmågan att inspirera och entusiasmera andra människor är en egenskap som kännetecknar skickliga ledare. Många beskriver karisma som något man har eller inte har – när sanningen är att du kan ta den. Samtidigt som man ska inspirera sina medarbetare, behöver man även kunna hantera riktigt besvärliga samtal och situationer på ett snyggt sätt. Det retoriska utmaningarna är många, ett effektivt verktyg är retorik.

Elaine ger er verktygen som gör att folk lyssnar, kommer ihåg det man har sagt och dessutom kommer tillbaka för att höra mer. Målet är att du som ledare ska lära dig konsten att göra ditt budskap attraktivt för medarbetarna. 

15.15 | Sal M1 | Melanie Pizzey, VD Purely Payroll genom Srf konsulterna

Mealnie Pizzley föreläsare Ekonomi & Företag

The myths and reality of processing payrolls globally

Whether you have implemented a global payroll, or starting your global payroll journey from one employee to thousands.

Melanie Pizzey C.E.O of the Global Payroll Association will discuss ways you can save your payroll department money and the variety of paths you can take to run your global payroll.

Kom och lyssna till ett intressant löneseminarium med globalt perspektiv. En representant från Srf konsulternas engelska vänorganisation för lön kommer och berättar om internationell lönehantering. 

15.30 | Sal M2 | Anna Schönfelder, lön- och arbetsrättsexpert, Tholin & Larsson

Anna Schönfelder föreläsare Ekonomi & Företag

Nytt och aktuellt inom personal/HR

Arbetsrätten förändras ständigt. Som arbetsgivare är det viktigt att hålla sig uppdaterad för att undvika att göra fel. Under seminariet tar vi upp aktuella nyheter och förslag.  

 

 • De nya föreskrifterna om den psykosociala arbetsmiljön har trätt i kraft – vad innebär dessa för arbetsgivaren?
 • Nya skärpta regler i LAS om tidsbegränsade anställningar.
 • Flera ändringar i sjukförsäkringen, bl a slopad bortre tidsgräns. Förslag om medfinansiering av sjukpenningen.
 • Nya regler om aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering föreslås. 
 • Stärkt skydd för visselblåsare föreslås.

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra i program och övriga aktiviteter.

Program 13 oktober
Key to success