Beskrivning seminarier

Hämta ditt entrékort här

Beskrivning seminarier

Här följer en mer detaljerad beskrivning av de seminarier som hålls under Plastteknik Nordic 2019.


8 maj | Scen 1 | 08.45 - 09.00 Frukost | 09.00-09.45 Seminarier

Välkommen att lyssna till hur LTHs utbildningssatsning bidrar till plastkunniga kunder till plastindustrin.

Efter presentationerna kommer det finnas möjlighet att mingla och ställa frågor.

Anmälan är obligatorisk men kostnadsfri.


09.00 - Studenter – en outnyttjad resurs inom konstruktion& design med plast

Katarina Elner-Haglund, universitetslärare på Produktutveckling/Lunds Tekniska Högskola, berättar om den industribaserade projektkursen i att konstruera med plast. 

Hon ger en kort presentation av LTH -> Ingvar Kamprads Designcentrum -> Designvetenskaper -> Master-specialiseringen Produktutveckling (där honär) -> hennes projektbaserade plastkurs som lär studenterna att på ett plasttekniskt sätt ta skarpa industriprojekt hela vägen till färdig produkt.


09.05 - Beställarkompetens - varumärkesägarnas plastutmaning

Magnus Klügel, plastexpert hos Axis Communications, ger sin syn på framtidens krav på beställarkompetens inom plast och berättar varför Axis ser styrkan i att driva plastinriktade projekt tillsammans med de nästan färdiga civilingenjörerna på LTH. 

Magnus Klügel, plastexpert på Axis Communications, berättar om framtidens ökade krav på beställarkompetens – behovet av att plastindustrins kunder måste förstå plast för att optimera såväl produktegenskaper och tillverkningsförutsättningar som kostnadsbild. Axis arbetar på projektbasis med Produktutveckling/LTH för att stödja framtidens konstruktörer och produktutvecklare att använda plast på ett klokt sätt i ett cirkulärt samhälle.


09.20 - Vi driver plastprojekt från ax till limpa

Studenter från Produktutveckling/LTH berättar om plasttekniska utmaningar och framgångsrikt nytänkande i sina industriprojekt från Axis, IKEA, DuPont/Distrupol, Watersprint. 

Studenterna presenterar kort sina projekt – de två från Axis handlade huvudsakligen om metallersättning, DuPont önskade en vidareutveckling en välkänd plastprodukt, IKEA behövde hjälp med en innovativ konsumentprodukt som uppfyller företagets miljömål och Watersprint har en materialmässigt tuff utmaning i en banbrytande produkt inom vattenrening.

 

 


8 maj | Scen 2 | 09.15 - 09.40 Seminarie | 09.40 - 09.45 Meet the Speaker

larsp

"100 år av syntetiska gummimaterial – hur ser framtiden ut?"

Gummi har används i ca. 3000 år. I början var det mestadels bollar av naturgummi som användes vid olika spel. I början av 1900-talet uppfanns det syntetiska gummit. Den industri som framförallt bidragit till utväckling av nya gummimaterial är automotive. Varje bil som rullar på vägarna innehåller ca 16 kg av gummi till däcken och 18 kg för tekniska applikationer. Vissa material skall klara att hålla bilen stabil på autobahn och andra skall säkerställa att oljan inte läcer ut.Nu står vi inför ett paradigmskifte inom automotive, diesel och bensin ersätts eller kompleteras med elmotorer. Hur kommer det påverka gummiindustrin? Jag kommer diskutera dessa tankar, både historik och en del framtid.

Lars Petrén,
BU Bayer AB & SGF, Sveriges Gummitekniska Förening


8 maj | Scen 1 | 10.00 - 10.30 Seminarie | 10.30 - 10.45 Meet the Speaker

Erik

 

"Kompetensutveckling för ett liv i frihet"

Erik Lambis, Kriminalvårdsinspektör anstalten Hall,
Kriminalvården

Jag tänkte tala om hur vår produktion ser ut och hur den till stor del är uppbyggd utifrån vårt uppdrag att arbeta yrkesförberedande med våra intagna. Hur utbildning sker individanpassat i pågående produktion och hur vi jobbar tillsammans med kund och leverantörer för att möjliggöra detta. Jag vill även lyfta fram hur vi arbetat med automation för att dels friställa personalresurser som kan använda sparad tid till att instruera intagna. Men även hur vi genom detta kan instruera och validera kompetenser även inom området automation. Fördelen med att utbilda intagna i pågående produktion där vi själva äger alla delar i kedjan är att den intagne ges en utbildning som inte bara omfattar hanteringen av formsprutan utan även får en djupare kännedom om råvara, process och kvalité. Den intagna blir därigenom inte bara duktig på en sak utan ges en betydligt mycket bredare kompetens. Ax till limpa helt enkelt. I takt med att kompetensen djupnar kravställs även den intagne att bidra dels i förbättringsarbetet men även i instruerandet av nya vilket innebär en värdeökning för produktionen. 

 

 


8 maj | Scen 2 | 10.00 - 10.20 Seminarie | 10.20 - 10.25 Meet the Speaker

Tarquinn

 ”Who put PP in my PE? - managing mixed polymers”

Tarquin Crouch, Market Segment Manager Polymers,
Imerys

In the presentation I will be covering recycling streams and the latest legislation that will drive more plastics through the recovery systems, recyclers and ultimately into new applications. I will discuss one of the major issues affecting recycling, how we separate different polymers and the limitations of those technologies and proposing that some waste streams should be compatibalised rather than sorted.

Tarquin will then introduce our ImerPlast technology and the proof that shows how it works and how it creates value. The talk is aimed at anyone interested in recycling as a recycler, moulder, extruder or brand owner. They should leave having understood that it is impossible to have a completely clean PP or PE recycled polymer and that contamination is a problem that is only going to increase. This should lead them to the conclusion that compatibilisation is part of the solution and they should have confidence that it also offer unique opportunities to create value and solve problems.

 

 


8 maj | Scen 2 | 10.30 - 10.55 Seminarie | 10.55 - 11.00 Meet the Speaker

martin
david

”Delivering the second generation of biocomposites”

Martin Lidstrand, VD & David Sandquist, R&D Chef,
Trifilon

En ny generation materialtillverkare träder fram, som investerar i utveckling av så kallade ”biokompositer”. Materialområdet biokompositer innebär att åtminstone en del av materialblandningen produceras av en biologisk råvara, t.ex. lin, hampa, eller trä. Ett av företagen är Svenska Trifilon, som du kan lyssna på i detta anförande.

Med både prestanda och hållbarhet som affärsmodell, har Trifilon utvecklat en ny biokompositteknik som matchar och överträffar de konventionella materialens mekaniska egenskaper. Tekniken har lockat till sig investerare såväl som internationell spetskompetens. En av dem är David Sandquist från finländska VTT Research Centre.

“Vi kan nu göra saker med biokompositer som varit omöjliga förut, och kön till nya materialklasser från vårt material-lab blir allt längre”, säger David Sandquist, R&D chef på Trifilon.
Investerarkapital har möjliggjort byggandet av en helt unik produktionsanläggning. Anläggningen nyttjar fördelarna från en rad innovationer, från fiberkemi och bio-raffinering, till kompoundering-teknikens komplexa plats i den totala produktionscykeln. Med en produktionskapacitet på 4 000 ton per år meddelar nu Trifilon att de kan leverera material i industriell skala.

Det unga företagets möjligheter att utveckla och marknadsföra nya grönare tekniker har visat sig så effektiva att forskning kring en kommersiellt gångbar tredje generation redan har inletts. En prototyp visas på Plastteknik Nordic i Malmö i år.

"Alla vi på Trifilon är glada att vara ledande inom denna framväxande produktkategori och stolta över att Sverige leder vägen för nästa generations biomaterial”, säger Martin Lidstrand, VD på Trifilon.

8 maj | Scen 1 | 11.00 - 11.30 Seminarie | 11.30 - 11.45 Meet the Speaker

Lars

 ”Automatisering i en ny värld”

Lars Cardemar, Area Sales Manager,
KUKA Robotics

KUKA Robotics är en av världens ledande tillverkare av industirobotar och en globalt verksam tillverkare av automatiserade robotlösningar. Robotbaserad automation är en megatrend. Kunders krav på en leverantörs tillverkning förändras. Digitalisering förändrar kedjan från beställning till leverans. Vad innebär Industri 4.0? 

Lars kommer att  tala om hur vi kan automatisera en alltmer föränderlig produktion.

 

 


8 maj | Scen 2 | 11.30 - 11.55 Seminarie | 11.55 - 12.00 Meet the Speaker

Lasse Stal

”Freeform Injection Molding – helping injection molders do better products”

Lasse Staal, CEO,
AddiFab

Lasse will present some of the more recent case studies and results achieved through the combination of Additive Manufacturing and Injection Molding. 

Additive manufacturing has been around for more than 30 years. For all those years, limited scalability and selection of materials have been slowing industrial adoption of additive manufacturing. To circumvent these limitations, manufacturers have begun combining additive manufacturing and injection molding. The resulting hybrid – 3D-printed injection molds (3DPIM) - exploits the short lead-times and low start-up costs of additive, while at the same time offering some of the scalability and wide selection of materials known from injection molding. Lately, 3DPIM has been joined by Freeform Injection Molding (FIM), which allows injection molders to benefit from the same design freedom as the 3D-printers. 

 

 


8 maj | Scen 1 | 12.00 - 12.30 Seminarie | 12.30 - 12.45 Meet the Speaker

jon

”Grafen-utvecklingen och möjligheten att använda grafen för att förstärka plaster i kompositmaterial”

Jon Wingborg,
SIO Grafen

Grafen är ett nytt material som det skrivits mycket om. — Men hur går det egentligen? Finns materialet i några produkter och hur går det för Sverige och hur används materialet inom svensk industri?Jon Wingborg, ger en introduktion till grafen och berättar om vilka fördelar grafen kan ge i plastmaterial samt ger exempel på några av de innovationsprojekt inom området som pågår inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen. Genom programmet kan svenska företag lära sig mer om grafen och närbesläktade material för att förstå hur det kan gynna deras affärer. SIO Grafen drivs sedan 2014 med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmet erbjuder öppna utlysningar för samverkansprojekt, nyhetsbrev och omvärldsbevakning, arrangerar workshoppar inom olika områden för att sammanföra aktörer i värdekedjor samt Svenskt Grafenforum och utför uppsökande verksamhet för att komplettera leverantörskedjorna. www.siografen.se


8 maj | Scen 2 | 12.00 - 12.25 Seminarie | 12.25 - 12.30 Meet the Speaker

martin

”Biologist Nedbrytbara Plaster”

Martin Bohlin,
RISE

Biologiskt nedbrytbara plaster kan med fördel användas i vissa typer av produkter och bidra till ett mer hållbart plastanvändande. Dessa plaster är ofta baserade på förnybar råvara och kan brytas ned av mikroorganismer till naturligt förekommande lågmolekylära föreningar. Näringsrik kompost eller biogas kan erhållas om materialen efter nyttjande hanteras på rätt sätt. För att kunna nyttja potentialen hos de biologiskt nedbrytbara plasterna till fullo behöver dock oklarheter kring t.ex. materialegenskaper, märkning och avfallshantering utredas.


8 maj | Scen 2 | 12.00 - 12.25 Seminarie | 12.25 - 12.30 Meet the Speaker

tonie

”Substitutionscentrum - ditt stöd i kemikaliefrågor”

Tonie Wickman, Rådgivare Substitutionscentrum,
RISE

Fler och högre krav ställs på att de produkter som vi konsumenter använder ska vara säkra och fria från farliga ämnen. Många svenska företag lägger redan idag stora resurser på att säkerställa att de i så stor utsträckning som möjligt använder kemikalier som är ofarliga för oss människor och för miljön. Miljökvalitetsmålet ”giftfri miljö” och Agenda 2030 visar vikten av att arbeta mot mer hållbar kemikalieanvändning. Utöver en hållbar framtid är ett aktivt kemikaliearbete mot dessa mål en förutsättning för långsiktig konkurrenskraft hos företag. RISE har fått regeringsuppdraget att starta och driva Substitutionscentrum – en oberoende kunskapspartner för både näringsliv och offentlig sektor som ger stöd i att substituera/byta bort de farligaste ämnena. Vänd dig till oss för att få råd i ditt kemikaliearbete!

8 maj | Scen 2 | 13.00 - 13.30 Seminarie | 13.30 - 13.45 Meet the Speaker

Annika

"Materialåtervinning av plast och cirkulära system"

Annika Boss, Senior Research Engineer
RISE

Cirkulära återvinningslösningar för:

 

  • Plast i byggsektorn (resultat från projektet CONSTRUCTIVATE och REPIPE projektet)
  • Plastförpackningar och emballageplast
  • Plast i fordonskomponenter  (kan nämna kort bara eftersom Volvo har med det också)
  • Kemisk återvinning PET-material 

8 maj | Scen 1 | 13.30 - 14.15 Paneldebatt| 14.15 - 14.30 Meet the Speakers

plif
rusa
frellen

Paneldebatt: Omställning till hållbar plast – vad, hur och vem?

Plast ger oss lättare konstruktioner, förlänger hållbarheten på livsmedel, och isolerar i kablar för överföring av el. Men plast leder också till problem såsom nedskräpning, risker med mikroplaster och koldioxidutsläpp.

Vi behöver alltså mer hållbar plast men vad är egentligen mer hållbart? Är det biobaserad eller återvunnen plast? Borde vi använda mindre plast än dagens 100 kg per person i Europa? Och om vi skall bli fossilfria, räcker då bioråvaran?

Panelen kommer att diskutera olika vägar till mer hållbar plast och hur olika typer av initiativ och styrmedel kan hjälpa utvecklingen i rätt riktning. Frågan är också vem som har ansvar och vem som kan göra vad för att ställa om till mer hållbar plast. Debattörer; Peter Andersson GPS, Leif Nilsson SPIF, Rustan Nilsson Sysav, Åsa Halldén Björklund, Perstorp. 

Moderatorer är Fredrik Bauer och Ellen Palm från LTH.

Fredric Bauer är post-doc vid Miljö- och energisystem på LTH och arbetar med fossilfri och hållbar plast. Hans forskning har fokuserat på strategier och samarbeten för innovation och omställningsprocesser i kemisk industri.

Ellen Palm är doktorand inom det Mistra finansierade forskningsprogrammet STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathways) och arbetar vid Miljö- och energisystem på LTH. I hennes studier har hon intresserat sig för hållbarhetsaspekter kopplat till plastindustrin, framförallt alternativ och strategier för att uppnå  fossilfrihet.

 

 


8 maj | Scen 2 | 14.00 - 14.30 Seminarie | 14.30 - 14.45 Meet the Speaker

biop

"Bioplaster"

Under denna stund på mässan får du veta grunderna om bioplaster, nya material och "case"på hur varumärkesägare har producerat sina produkter med bioplaster.

"Bioplastic - it's a better chioce. När, var, hur, varför bioplaster?"

Bjarne Högström,
Nordisk Bioplastförening

"Bioplast i munhygienprodukter"

Alexander Dingizian,
TEPE AB

"Reduce, reuse, recycle - vår resa mot hållbarhet."

Annica Axelsson,
Light My Fire Sweden AB

"Mjuka bioplaster - effektiva lösningar för hållbahet."

Klas Dannäs,
HEXPOL TPE AB

"PLA material med AMB composit för verkstadsindustri."

Tomi Kangas,
Arctic Biomaterials OY
 


8 maj | Scen 1 | 15.00 - 15.30 Seminarie | 15.30 - 15.45 Meet the Speakers

andreas
tina

 

"Volvo Cars Recycled Plastics Ambition 2025"

Andreas Andersson, Environmental Attribute & Material Management, R&D,
Volvo Cars
Tina Carvid, Senior Project Manager, Procurement,
Volvo Cars

As a human-centric car company, we are a brand for people who care about other people and the world we live in. Accordingly, Volvo Cars is committed to minimize its global environmental footprint. 

By 2025 Volvo Cars aims for at least 25 per cent of the plastics used in every newly launched Volvo car to be made from recycled material.

To demonstrate the viability of this ambition, the company has unveiled a specially built version of its XC60 T8 plugin hybrid SUV that looks identical to the existing model, but has had several of its plastic components replaced with equivalents containing recycled materials.

8 maj | Scen 2 | 15.30 - 15.55 Seminarie | 15.55 - 16.00 Meet the Speaker

Allan

 

"Post-use circular material from ocean and land"

Allan Rasmussen, Head of Sales and R&D,
Plastix Global

Plastix is a Danish cleantech company that recycles post-use plastic (including fishing nets, trawls, ropes and post-use hard plastic fractions) for new re-granulated HDPE and PP-co. Over the last 6 years, new technologies and processes have been developed which makes it possible to produce new material out of fishing nets. These fractions are very consistent, but not suited for all processes – e.g. the rHDPE produced from fishing nets has a MFI of 0,6.

To make sure potentially all processes can use Plastix’ material we are supplying compounds which compensate – e.g. the fishing net material can also be supplied in a MFI 4 and 8 version, which work very well for injection moulding. Plastix want to think truly circular – not just making re-granulate, but making the right material for the right customer. Thus, if the customer is also flexible with his process, then we fell confident that we together can find the right solution.


8 maj | Scen 1 | 16.00 - 16.30 Seminarie | 16.30 - 16.45 Meet the Speaker

Kristin

 

”Hållbarhet enligt Trioplast”

Kristin Geidenmark Olofsson, Innovation, Sustainability & CSR Director,
Trioplast Group

Hur förhåller man sig, som plasttillverkare, till den förändrande kravbild som plastdebatten innebär? Man kan välja att se plaststrategin som ett hot, men vi på Trioplast har valt att se den som en möjlighet. 
Jag berättar om hur Trioplast med hjälp av en tydligt innovativ strategi arbetar med att påverka i alla led för en cirkulär ekonomi.

Vårt fokus ligger på återvinning av plast, där en stor del av vårt arbete ligger i standardisering, med engagemang både i Sverige, Europa och globalt. Standardiseringen av återvinning är ett viktigt verktyg för att säkerställa produktsäkerhet och för att kunna utnyttja materialflöden optimalt.

 

 


9 maj 2019

9 maj | Scen 1 | 08.45 - 09.15 Frukost | 09.15 - 09.45 Seminarie

erik

"Functional materials with surprising properties"

IDA Material Technology hosts a joint breakfast from 8:45 am and 9:15 pm. Erik Haastrup Müller from the company Futation lectures on "Functional materials with surprising properties".

Attend this entertaining talk to learn about new materials and technologies that will intrigue and inspire any product developer. 

You will learn about a reusable mould material for resin casting, single-use moulds for injection moulding, a non-metallic heating element, a hard and tough plastic that melts at just 42°C, a self-sealing textile, a transparent power coating, and a dozen other inspiring materials. 

All the materials will be available as physical samples that you can explore after the talk. Erik Haastrup Muller, CEO, Futation. *This seminar is held in English

Anmäl dig här

9 maj | Scen 2 | 08.45 - 09.00 Frukost | 09.00 - 09.45 Seminarie

pontus

"En gemensam plaströst"

Pontus Alm,
IKEM

Plasterna behövs i ett hållbart samhälle eftersom de är resurseffektiva material som är lätta, starka, ekonomiska och tekniskt hållbara. Plast används och gör nytta i hela samhället; i förpackningar, bilar, kläder, byggnader och inom sjukvården. Dagens användning av plast gör att vi minskar koldioxidutsläppen och energiåtgången i samhället. Skulle vi ersätta dagens användning av plast i Europa med andra material, där det går, så skulle t.ex. utsläppen av växthusgaser öka med 61 procent och vikten på produkterna skulle öka med ca 274 procent.

Pontus visar presentationen "Plasternas roll i samhället" - en bank av bilder och innehåll med argument och fakta som är användbara i plastdebatten.

Anmälan är obligatorisk men kostnadsfri.

9 maj | Scen 1 | 10.00 - 10.30 Seminarie | 10.30 - 10.45 Meet the Speaker

daniel

"Circular design principles at IKEA"

Daniel Haltia, Circular Business Design Leader,
IKEA

He started as recovery co-worker in the IKEA Kungens Kurva store in Stockholm and focused on re-packaging, resell in AS-IS corner and recycling. Today he is leading parts of the IKEAs innovation agenda called circular flows. For IKEA to provide customers with circular offers IKEA need to build the network of securing that products, spare parts and materials can circulate in different reuse, refurbish and recycle loops.

The IKEA way for meeting the customer in a circular way is called People Driven Development and is about putting the customer at the core of the business development. By using people’s actual challenges in life at home as a starting point for the design process, we improve customer desirability, innovation and local relevance. At the same time we reduce risk, investment and time to market. People driven development is particularly favoured when developing circular offers aimed at prolonging product life. But essentially it’s applicable for any design process.

IKEA is exploring how to design waste out of the system and with circular design principals added to our range development securing all IKEA products become circular by 2030, and using more and more renewable and recyclable materials IKEA is on the journey to reach the 2030 goal of 100% renewable or recyclable.

During his conversation he will share with you how IKEA will contribute to support 1 billion people to live within the boundaries of one planet and that they want to be the one leading together with like-minded.


9 maj | Scen 2 | 10.00 - 10.25 Seminarie | 10.25 - 10.30 Meet the Speakers

ulf
Casper

 

"HP Jet Fusion – Color, Production & Prototyping"

Ulf Qvinberg & Casper Rosén,
3D Center

Områden de kommer prata om är följande:
Konkreta framgångsexempel från Svenska företag som lyckats med AM produktion.
Hur skapar man fördelar med AM. 
Framgångsfaktorer för att lyckas med AM.

De kommer även att ha en HP Jet Fusion 580 i montern, samt ytterligare maskiner.

 

 


9 maj | Scen 2 | 10.45 - 11.10 Seminarie | 11.10 - 11.15 Meet the Speaker

hr

 

"Quantafuel - a part of circular economy and partnership"

Hanna Riisgaard, Environmental Director,
Quantafuel

Quantafuel converts a global environmental problem into a high value products.
Quantafuel participates in ending harmful practices by re-using plastic waste as a Valuabele feedstock for our process to make low-carbon fuel produkts. Our way to where Quantafuel is now and what the future has to offer.

 

 


9 maj | Scen 1 | 11.00 - 11.30 Seminarie | 11.30 - 11.45 Meet the Speaker

Patricia

 

"Finally an affordable way to go green"

Patricia Oddshammar, VP Head of Biocomposites,
Stora Enso

The need to replace fossil-based materials with renewables is more than a trend that comes and goes with the seasons. This is change for good. So imagine finding an easy and cost-efficient way to cut the environmental impact of the products in your portfolio. DuraSense™ by Stora Enso is a wood-fibre biocomposite offering the mouldability of plastics and the strength and sustainability of wood, resulting in a in an product with many environmental benefits over traditional plastics. DuraSense™ is for companies seeking a high-performance affordable bio-based alternative to plastics.

 

 

9 maj | Scen 2 | 11.30 - 11.55 Seminarie | 11.55 - 12.00 Meet the Speaker

larst

"Fossil free plastics - a viable sustainable business case"

Lars Tilly, Senior Technology Expert,
Innovation Skåne

Polymer materials from non fossil based raw materials is emerging as a viable business, as a consequence of customer sustainability concern as well as European legislation. A number of interesting alternatives are emerging meeting the requirements. Questions regarding bio degradation and recycling in relation to cost efficiency are interesting.


9 maj | Scen 1 | 11.45 - 12.15 Seminarie | 12.15 - 12.30 Meet the Speaker

Hanna

 

"Varför är ett starkare samarbete mellan inköp och produktutveckling nödvändigt?"

Hanna Notmeijer, Senior Inköpskonsult,
HDN Consulting

Att välja rätt material, rätt konstruktionslösningar och finna rätt plast till rätt applikation kan vara en utmaning för vilket produktutvecklingsteam som helst. Att dessutom få med sig inköpsfunktionen till att kontraktera ingående material, komponenter och produkter med leverans i tid, till rätt kvalitet och till rätt kostnad kan ibland verka som en omöjlighet. Här presenteras hur många av dessa dilemman kan avhjälpas genom ett tätare samarbete mellan utvecklings- och inköpsfunktionen och hur viktigt det är att väva in leverantörer tidigt i nya utvecklingsprojekt för att undvika konstruktionslösningar och materialval som ej är produktions- och kostnadseffektiva.

 

 


9 maj | Scen 1 | 13.00 - 13.30 Seminarie | 13.30 - 13.45 Meet the Speaker

Mattias Philipsson

 

"Cirkulära plastflöden - hur når vi dit?"

Mattias Philipsson, VD,
Plastkretsen

I januari 2019 startar Plastkretsen Europas modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar i Motala. Hur kan anläggningen i Motala hjälpa oss mot cirkulära plastflöden i Sverige och vilka andra faktorer är avgörande för att vi ska lyckas? Mattias kommer berätta om Plastkretsens strategi för att uppnå visionen - att alla förbrukade plastförpackningar skall bli nya plastprodukter.

 

 


9 maj | Scen 2 | 13.00 - 13.25 Seminarie | 13.25 - 13.30 Meet the Speaker

Timo Sabic

"PC Copolymers, going beyond PC"

Timo Latvakangas, Technical Marketing,
SABIC

Plastic materials are used for a wide variety of components in electrical and electronics applications. As devices are getting smaller, more lightweight and they contain ever increasing amount of functions including wireless connections, sensors and batteries, challenges to find optimal plastic materials suiting the design have increased. SABIC Specialties have a broad range of materials that combine balanced mechanical properties, regulatory ratings and easy processing behavior to good functional performance also in thin wall parts. 


9 maj | Scen 2 | 13.30 - 13.55 Seminarie | 13.55 - 14.00 Meet the Speaker

Andrew Jackson

"How  can neutron scattering be used to understand plastics?"

Andrew Jackson, Deputy Head of Neutron Instruments Division,
European Spallation Source

The basics of what ESS is and how neutron scattering can be used to characterise and understand polymers/plastics.

9 maj | Scen 1 | 14.00 - 14.45 Paneldebatt

leiflena
olethomas
vesaperstefan

”Plastics is too good to throw away
- but how do we solve the issues?”

Deltagare:

•    Leif Nilsson, Svensk Plastindustriförening
•    Lena Lundberg, IKEM
•    Ole Jan Myhre, Norner AS
•    Thomas Drustrup, Dansk Plastindustriförening
•    Vesa Kärhä, Finnish Plastics Industries Federation

Moderator: Per-Stefan Gersbro, Paccedo

Nordic plastic experts discuss the present plastic challenges.

There are several plans and actions in the Nordic countries, with the aim to make our economies fossil free and circular. Where do we stand right now when it comes to plastic? How do we minimize waste, while at the same time making it possible to use disposed products in material recycling? How does biobased plastics fit in? What should be done to secure adequate education, to provide the industry and its stakeholders with the required competence?


9 maj | Scen 1 | 15.00 - 15.25 Seminarie | 15.25 - 15.40 Meet the Speaker

Ben Redwood

"2019 - The year for 3D printed plastics"

Ben Redwood, Director of Supply Chain,
3D Hubs

2019 - The year for 3D printed plastics
For the past few years, metals were in the spotlight of the 3D printing industry.
Many experts hail 2019 though as the "year of plastics."

Having produced over 700,000 3D printed parts in 2018, 3D Hubs is ideally positioned to give a comprehensive overview of the current state of plastics in 3D printing, as well as a review of emerging applications and exciting new trends.
Who are the most prominent players? Which companies use 3D printing for production? Which sectors are driving the growth of 3D printing?

Dr Ben Redwood is the Director of Supply Chain at 3D Hubs, the author of the 3D Printing Handbook, and holds a doctorate in Mechanical Engineering from the University of Canterbury.


9 maj | Scen 2 | 15.00 - 15.25 Seminarie | 15.25 - 15.30 Meet the Speaker

Hanna Ljungkvist

"Kan återvinningscertifikat driva ökad efterfrågan på återvinning av plast?"

Hanna Ljungkvist Nordin, Senior projektledare klimat och hållbara samhällssystem på IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet, ihop med industriparter och Chalmers Industriteknik, presenterar idéer om hur ett system för återvinningscertifikat för plast skulle kunna utformas. I korthet är certifikatsystemet ett marknadsbaserat system vars uppgift är att främja återvinningen av plast. Systemet ger företag som producerar återvunnen plast en möjlighet att av staten erhålla återvinningscertifikat. Dessa certifikat kan sedan säljas och ger därmed den som återvinner plast en extra intäkt, utöver de intäkter som ges från försäljningen av den återvunna plasten. Projektet finansieras av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source och pågår under 2019.