Seminarieprogram 27 mars

Keynote Speaker | Dag 1

Bård Eker

Bård Eker, Eker Group AS
Industridesigner & Entreprenör

Låt dig begeistras
Delta på en föreläsning om innovation, hög takt, vilja och mod. Ökad lönsamhet. Se hur Eker-systemet och deras kunder har tagit nya marknadspositioner och skapat ökad kollektiv entusiasm genom målmedveten affärsdriven innovation.

Scen 1


Scen 2


Scen 3


10.00 - 10.45

Johan Felix

 

Fossilfria material – för ökad hållbarhet och konkurrenskraft

Johan Felix ansvarig för materialteknik på Chalmers Industriteknik, bjuder på presentation av det senaste vad gäller utveckling av fossilfria material och hur detta kan bidra till ert företags konkurrenskraft och hållbarhet. Vi hjälper er från idé till produktion.

10.30 - 11.15

Mark James


AUTOSAR Adaptive and Classic and Coding Standards: A Platform for Success 

Andrew Banks is a Technical Specialist at LDRA with more than 25 years’ experience of high-integrity real-time/embedded software development. What does the addition of AUTOSAR Adaptive mean for the developers tasked with writing applications to adhere to the resulting new hierarchy? Adherence to either AUTOSAR platform standard does not in itself imply compliance with the functional safety standard ISO 26262, let alone the SAE J3061 Cybersecurity guidebook.


12.30 - 13.15

Helena Theander


Hur kan grafen, möjligheternas material, skapa affärsmöjligheter i Sverige?

Grafen är ett nytt material som det skrivits mycket om. — Men hur går det egentligen? Finns materialet i några produkter och hur går det för Sverige? Helena Theander, programchef för innovationsprogrammet SIO Grafen, berättar om några av de närmare 80 innovationsprojekt som startats i Sverige.

11.30 - 12.15

Andersson Johansson


Kolnanoteknik i framtidens integrerade kretsar

Anders Johansson CEO på Smoltek presenterar nya designade material är en förutsättning för många teknikbaserade industrier. Inte minst för halvledar- och elektronikindustrin där materialtekniken alltid ligger i framkant med miniatyrisering och tillförlitlighet som drivande faktorer. Nanostrukturerade kolbaserade 3D-material ger fördelar när de traditionella materialen kommit till gränsen av sina fysikaliska egenskaper. 


14.30 - 15.15

Bård Eker


Låt dig begeistras -
Bård Eker

Delta i en föreläsning om innovation, hög takt, vilja och mod. Ökad lönsamhet. Se hur Eker-systemet och deras kunder har tagit nya marknadspositioner och skapat ökad kollektiv entusiasm genom målmedveten affärsdriven innovation.

15.00 - 15.45

Johan Hammersberg


Grafen i framtidens elektronikprodukter – i Sverige och i Europa

Chalmers Tekniska Högskola i Sverige leder det europeiska forsknings- och innovations-projektet Graphene Flagship, men hur ska vi kunna ta tillvara på de affärsmöjligheter som detta enorma projekt resulterar i? Johan Hammersberg berättar om hur flaggskeppets affärsutvecklare arbetar på europanivå och på regionalnivå. 


15.30 - 16.15

Staffan Sjödin


Big Science Sweden med Chalmers Industriteknik

Big Science Sweden - Affärsmöjligheter och avancerad teknik för internationella storskaliga forskningsanläggningar. Svensk teknik och ingenjörskompetens behövs för att bygga och utveckla stora europeiska forskningsanläggningar där Sverige är medlemmar. Bernd Ketzler & Staffan Sjödin från Chalmers Industriteknik tar dig igenom denna föreläsning som skapar affärer för svensk industri.