easyfairs

Seminarieprogram

Tommie

Tommie Cau - Moderator på Digital- & techscenen

Tommie Cau är mångårig strateg som hjälper HR nyttja nya möjligheter för att attrahera, engagera och utveckla talanger i en digital och transparent värld. Sedan 2017 driver han byrån Cau & Co och med erfarenheter som bl.a. vice vd på omdömestjänsten Careereye, digital strateg inom Hallvarsson & Halvarsson och landschef på Universum är Tommie en uppskattad rådgivare och föreläsare. Redan 2012 startade han Sveriges första internetkonferens för HR-chefer och har sedan dess flitigt utforskat och spridit kunskap om teknik och digitalisering från ett HR-perspektiv. Tommie är även medförfattare till boken State of Mind at Work.

20 februari | 8.00 - 8.45 | Ledarskapsscenen

Åsa

Hälsofrämjande arbetsplats

Välkommen till ett seminarium där vi på Previa visar på skillnader och likheter i olika typer av hälsostrategier på en arbetsplats. Vad är hälsofrämjande på er arbetsplats? Hur kan vi skapa arbetsglädje i vårt dagliga arbete? Diskussion kring medarbetarskap och positiva förändringar samt hur det kan bidra till en mer hälsofrämjande arbetsplats.

Ordet hälsa förknippas ofta med fysiska faktorer som träning, bra kost och balans i livet. Men arbetsglädje, motivation och jobbtrivsel bidrar minst lika mycket till en människas och en organisations hälsa. Detta är något som Åsa Miemois, hälsoutvecklare på Previa, med lång erfarenhet av att stötta arbetsgivare att bli mer hälsofrämjande, tagit fasta på. 

När man som arbetsgivare tänker på att främja god hälsa resulterar det ofta i första hand i konkreta saker som fruktkorgar, träningskort, möjlighet att träna på arbetstid eller stegräkningstävlingar. Det är bra saker, men om man verkligen vill främja hälsan i en organisation måste man se bredare, inte minst idag när så mycket ohälsa kan spåras till organisatoriska och sociala faktorer, säger Åsa Miemois. 

DENNA FÖRELÄSNING ÄR FULLBOKAD

20 februari | 9.00 - 9.45 | Ledarskapsscenen

Alexander Pärleros

Framgångsföreläsningen

Alexander Pärleros är en öppensinnad entreprenör, influenser, föreläsare och grundare av Framgångspodden som är Nordens största intervjupodd med över 1,5 miljoner lyssningar per månad! Hans framgångsresa började med en problematisk uppväxt i Stockholmsförorten Haninge, vilket formade  honom till en driven, orädd och ödmjuk människa.

Som 20-åring började Alexander arbeta som säljare och efter bara några år blev han utnämnd till den bästa mediasäljaren av Bonniers Awards. Han hade då en lön kring 200 000 kr i månaden som 22-åring. Efter sju år som säljare valde han att lämna det trygga välbetalda jobbet för att följa  sin stora passion om att bli entreprenör. Han har genom åren startat och sålt flera bolag och är numera även författare till den bästsäljande Framgångsboken.

Det finns en framgångsformel som Alexander kommit fram till efter att ha intervjuat 200 av de mest framgångsrika människorna i Norden. På denna föreläsning presenteras de absolut bästa tipsen i området.

 • Vad är det som gör att man blir framgångsrik? 
 • Vad är det för rutiner och vanor som de mest framgångsrika har? 
 • Hur skapar man starka mål i livet? 
 • Tekniker och metoder för att uppnå framgång.

20 februari | 9.00 - 9.45 | Digital- & Techscenen

Lennart

Hur digitaliserad, värdegrundsbaserad och fördomsfri rekrytering ökar engagemanget och lönsamheten


Kraven på leverans och kvalitet ökar stadigt i många organisationer, vilket även ökar pressen på den enskilda människan. En press som ofta leder till otrivsel, utbrändhet och psykisk ohälsa. Men med hjälp av ett djupgående värdegrundsarbete, transparens, digitala hjälpmedel och en portion mod kan man skapa stabila stödprocesser för en hållbar förändring.

Lennart Engelhardt, CEO & Founder på jobbmatchningstjänsten Happyr.com, har arbetat med hållbar samhällsutvecklingg i över 20 år. I den här föreläsningen delar Lennart med sig av tankar, idéer och konkreta exempel på hur digitaliserad, värdegrundsbaserad och fördomsfri rekrytering med grund i vetenskap kombinerat med matchningsmagi och långsiktigt lärande genom AI blir ett stöd för att löpande rekrytera rätt människor som kommer att trivas och må bra på jobbet.

20 februari | 10.00 - 12.00 | Kunskapsscenen

Maria & Ann Margrethe

Employer Branding - inifrån och ut

Idag måste alla medarbetare betraktas som potentiella kommunikatörer. Hur skapar du engagemang hos medarbetare – ett engagemang som gör att det är kul och givande att prata om ert arbetsgivarerbjudande?

I 30 år har Great Place to Work hjälpt företag och organisationer att förstå och utveckla arbetsplatskulturer. Vi är övertygade om att just engagemang är den viktigaste ingrediensen i allt arbete med Employer Branding.

Med mångårig erfarenhet från konsultbranschen, tog Maria Grudén över ansvaret för Great Place to Work Institute i Sverige i januari 2008. Som vd driver och utvecklar Maria verksamheten i Sverige samtidigt som hon arbetar med det internationella Great Place to Work-nätverket, driver kunduppdrag och håller seminarier. 

Anne Margrethe Mannerfelt har 20 års erfarenhet av arbetsgivarkommunikation. Genom åren har hon haft olika roller på Employer Branding-företag och kommunikationsbyråer och också varit verksam som fristående konsult. På Great Place to Work utvecklar hon erbjudanden inom arbetsgivarkommunikation med avstamp i den kunskap som redan finns om kunderna i verktygen Trust Index och Culture Audit.

20 februari | 10.10 - 10.40 | Knowledge & Inspiration

Robert Willborg

Att skapa en säkerhetskultur med utgång från individen
- informationssäkerhet i klartext

Robert har en bakgrund inom säkerhetsfrågor, informationssäkerhet och beteende men även säkerhetsjuridik på högskolenivå. Han har en gedigen bakgrund in om försvarsmakten med säkerhetsarbete och även underrättelsetjänst.

Sedan 2010 har Robert Willborg jobbat strategiskt och rådgivande inom informationssäkerhet med fokus på säkra digitala ekosystem, processer och metoder. Beteende och kulturer är ämnen han de senaste 18 månaderna föreläser om internationellt. Han är certifierad DPO och jobbar mycket med säkerhetsjuridiska frågor. Robert har dessutom gett ut en rad artiklar i ämnen som behandlar informationssäkerhetsområdet men även de som angränsar till detta. I sin rådgivande roll verkar Robert i IDG´s expertråd och är även föreläsare i utbildningar av säkerhetssamordnare och säkerhetschefer. 

Föreläsningen kommer ta dig igenom grunderna i Informationssäkerhet, säkerhetskultur och hur du jobbar konstruktivt och systematiskt med dessa ämnen i din verksamhet. Just beteende, attityder och värderingar är individuella egenskaper som är väsentliga faktorer att ta hänsyn till. Denna föreläsning kommer försöka svara på vad säkerhetskultur är och hur du jobbar för att uppnå en mogen säkerhetskultur från ett mänskligt perspektiv. 

Föreläsningen siktar på att ge åhöraren en insyn vad en mogen säkerhetskultur är utifrån beteende, attityder och värderingar. Som delsyfte syftar föreläsningen att ge åhöraren en grundlagd förståelse för informationssäkerhet, betydelsen av en systematisk säkerhetskultur och hur individen spelar in där.

20 februari | 10.50 - 11.20 | Knowledge & Inspiration

Malin Hofflander

Hur göra individuell lön till en faktor som ökar medarbetarnas motivation!

Enligt forskning har det visat sig att individuell lön är en faktor som ökar anställdas motivation. Detta bidrar i sin tur till ökad prestation i arbetet, vilket också ökar verksamhetens totala resultat!

Men för att individuell lönesättning ska bli ett effektivt styrmedel, måste det dock ingå naturligt i det dagliga arbetet med god och regelbunden återkoppling och inte vara en sidouppgift. Alla behöver även ha kännedom om bedömningsprocessen och inse att löneutvecklingen relaterar till arbetsutförandet! Det bygger alltså på VAD som görs i arbetet, men framför allt på HUR arbetet utförs.

Vi på CENCEO arbetar för att hjälpa företag och organisationer att driva processen framåt genom att arbeta med ett modernt ledarskap där arbetets innehåll samskapas av chef och medarbetare. Vårt online-verktyg hjälper chefer att arbeta nära sina medarbetare för att mäta, driva på och utvärdera anställdas ambition och prestation. 

Malin Hofflander, VD och konceptutvecklare på Ceneco har lång erfarenhet som chef, med utbildning inom ledarskap. Hon har även en doktorsexamen inom implementering av IT-verktyg kopplat till ledarskap och organisationskultur. 

 

 

20 februari | 12.00 - 12.45 | Digital- & Techscenen

kasper

Hur kan rätt systemstöd effektivisera din vardag? 

Utvecklingen av systemstöd inom alla branscher går i raketfart och är en stor utmaning för alla företag. 
Hör Kasper Jareblad, Account Manager på Flex Applications, berätta om hur införandet av moderna system och ett proaktivt arbete kring detta kan öka företagets effektivitet. Med rätt verktyg kan dina medarbetare fokusera på kärnverksamheten och slipper tidsödande och krånglig administration. 

"Jag träffar dagligen kunder och diskuterar hur man jobbar med system kring HR. För många är detta en djungel och man underskattar ofta effekten som rätt system kan ge, detta vill jag belysa och visa exempel på."

Att förenkla, vinna tid och spara pengar är ledord under detta föredrag. Ur ett HR-bolags perspektiv belyser Kasper hur framtiden ser ut inom HR-stöd och vart vi är på väg. Vilka utmaningar står bolag inför idag och har man de system som krävs för att möta framtiden och göra det så enkelt som möjligt för sina medarbetare.

20 februari | 11.30 - 12.00 | Knowledge & Inspiration

Camilla Hyden Karlsson

Moderna metoder för att motivera och engagera medarbetare

Synen på hur vi bäst motiverar och engagerar medarbetare för höga resultat har ändrats mycket bara under de senaste åren. Det traditionella sättet att driva Performance Management på i företag kan rent utav vara kontraproduktivt. Fler och fler företag väljer idag att bl.a. ta bort bedömningsskalan för prestationsmätning och istället sätta fokus på kontinuerlig uppföljning. I denna föreläsning ser vi närmare på både det traditionella sättet och varför det kan vara kontraproduktivt och vi fördjupar oss i, via case study , det som CatalystOne kallar för ”Continuous Performance Management” där vikten läggs på feedback, kontinuerliga samtal och fokus på personlig utveckling. 

Talare: Camilla Hydén Karlsson, VP People & Culture, CatalystOne Solutions AB. 

Camilla Hydén Karlsson är en affärsinriktad People & Culture ledare, föredragshållare och moderator. Hon brinner för att arbeta med- och nära människan och med att utveckla en framgångsrik företagskultur. Hon har närmare 15 års erfarenhet av att jobba med strategisk HR i ledande befattningar i stora som små internationella bolag. Hon har också under ett flertal år arbetat som organisationsutvecklingskonsult med ledarutveckling, kulturträning, förändringsledning och coachande av ledare och grupper. 

20 februari | 12.00 - 12.45 | Ledarskapsscenen

Charlotte & Jennie

Jobbet – vägen till verklig integration

Arbetsplatser kan vara viktiga integrationsmotorer. Det vet inte minst restaurangkedjan MAX.  
 
När Charlotte Welin Zetterlund, MAX HR-chef, hörde en av sina medarbetare berätta om att på MAX kunde han språket, men utanför jobbet var det fortfarande svårt med svenskan, så föddes idén om ”MAX-svenska” och språket som en väg till jobb och integration i det svenska samhället. 
 
Med stöd från DUA-delegationen* och i samverkan med Arbetsförmedlingen och utbildningsföretaget Hermods tog restaurangkedjan fram en åtta veckors utbildning för nyanlända. 
 
Restaurangchefer träffade kandidaterna på intervju och sedan började utbildningen där teori och praktik varvades. I juni diplomerades de första personerna och under hösten har utbildningen fortsatt och vuxit i omfattning. 
 
- Vi är ödmjuka för att det är på restaurangerna som jobbet görs. Utan driftiga restaurangchefer och engagerade medarbetare är vi inget. Och att vi har möjligheten att erbjuda jobb till dem som annars står långt från arbetsmarknaden och på så sätt får bli en del av ett sammanhang – det betyder oerhört mycket.
Det säger Charlotte Welin Zetterlund, Max HR-chef som under Personal & Chef intervjuas på scen av Personal & Ledarskaps reporter Jennie Jensen om hur man som arbetsgivare kan spela en viktig roll för integration – och hur man får till den i praktiken. 
 
*) Delegationen för unga och nyanlända till arbete har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet.

20 februari | 12.50 - 13.20 | Knowledge & Inspiration

Anders & Pierre

Bakgrundskontroller och Cyber-vetting

Det blir allt vanligare att bakgrundskontroller är en del av rekryteringsprocessen, både för att sålla i urval och att säkerställa kvaliteten på en slutkandidat. I och med samhällets digitalisering är närvaro och aktivitet online en viktig del i bakgrundskontrollen. Hur gör man en bakgrundskontroll? Hur bibehålls objektiviteten? Hur förhåller vi oss till internet och sociala medier? Hur säkerställer vi kandidatens integritet? Scandinavian Recrutiment Intelligence ligger i framkant när det gäller  bakgrundskontroller och cyber-vetting och anlitas som experter i ämnet. Grundaren Pierre och en av företagets delägare Anders, ger oss kunskap i cyber-vetting och hur man gör en träffsäker bakgrundskontroll.

Pierre Gudmundson har en bakgrund från Polisen och Försvarsmakten. Han har arbetat som underrättelseledare och operativt ansvarig för Militärpolisens nationella och internationella utredningsresurs med en omfattande erfarenhet av säkerhetsutredningar och säkerhetsrådgivning på nationell nivå. Anders Selvehed har under många år arbetat med executive search samt drivit bolag inom rekrytering och bolagsförvärv. Med deras gedigna erfarenhet har de en stor inblick i rekrytering och erfarenhet av cyber-vetting och bakgrundskontroller

 

 

20 februari | 14.00 - 14.45 | Ledarskapsscenen

Håkan Lord
Anna Westerlind

Tid och bemanning är komplext men kan ge stora vinster – så här undviker du de vanligaste fallgroparna och ökar tillväxten!

Planering och uppföljning av arbetstid är avgörande för varje företag. Med ett bristande systemstöd kan konsekvenserna bli allvarliga för såväl ledning som anställda. Håkan Lord, VD, SoftOne, kommer tillsammans med blivande författaren och tid- och bemanningsexperten Anna Westerlind behandla de vanligaste utmaningarna inom tid- och lönehantering, och hur du löser dem.

 

Hur underlaget för löner administreras kan se väldigt olika ut på olika företag. Underlaget baseras på många olika delar och rörliga poster som kan ställa till besvär om de inte hanteras korrekt. Vissa företag använder olika system för lön, tid och bemanning och har varit med om integrationsproblem mellan systemen. Under sina 20+ år i branschen har Anna Westerlind sett och själv fått erfara många fallgropar. Hon kommer belysa några av de vanligaste misstagen – för att de inte ska drabba dig och ditt företag. Håkan Lord kommer att redovisa de tekniska möjligheterna som idag finns tillgängliga via molntjänster och visa på några av de stora monetära och administrativa vinster du kan göra. Du kommer gå från föreläsningen med den kunskap du behöver för att öka ditt företags tillväxt och placera dig i digitaliseringens framkant.

14.10 -15.10 Knowledge & Inspiration

Richard

Future of selling
För att överleva som säljorganisation räcker det inte att hålla koll på dagens resultat, det gäller också att blicka framåt. Richard Hilton, Managing Director EMEA Miller Heiman Group kommer att presentera vilka områden organisationer ska fokusera på för att lyckas imorgon. Vad påverkar säljprestationen, reagerar säljorganisationer snabbt nog och vilka saker måste organisationer investera i för att nå framtida framgång.
Förändring kan uppstå plötsligt - Den här presentationen kommer att se till att du är beredd att ta tillvara på morgondagens möjligheter.

Föreläsningen är på Engelska
Richard Hilton har med dokumenterad framgång skapat tillväxt i försäljningsbranschen. Han har gedigen erfarenhet av komplex försäljning och säljledning. Richads passion är att generera resultat genom innovativa produkter och metoder. I kombination med hans rådgivande tillvägagångssätt, gör han det möjligt för kunden att skapa ökade intäkter och effektivitet i sina försäljnings- och servicefunktioner. Richard Hilton har tidigare arbetat för några av de största varumärkena bland annat ADP, Mercer och Barclays.

20 februari | 15.00 - 15.45 | Ledarskapsscenen

Åsa

Arbetsrätt i praktiken – några angelägna frågor:

Något av det svåraste som finns är att arbetsrättsligt rätt hantera en underpresterande medarbetare. Vad ska du göra? Vad får du göra? Och var går gränsen, när kan man skilja någon från anställningen på grund av underprestation? Åsa ger vid föreläsningen vägledning och goda råd. 

#metoo sköljde över oss för ett drygt år sedan. Hur ska man hantera en fråga om sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Vad måste du göra? Och vad bör du göra? Dessutom: hur ser det arbetsrättsliga systemet att vi skapar arbetsplatser utan sexuella trakasserier? Åsa har stor erfarenhet av utredningar om sexuella trakasserier. Vid föreläsningen delar hon med sig av sin erfarenhet och berättar om det juridiska ramverket.
 

Åsa Erlandsson är en av Sveriges ledande arbetsrättsadvokater, uppskattad för sin praktiskt inriktade rådgivning. Hon är sedan många år verksam vid Setterwalls Advokatbyrå men har också flera andra engagemang såsom nätverksledare för Lag&Avtals arbetsrättsliga nätverk och ledamot av styrelsen i Sveriges Advokatsamfund. Åsa är också en ofta anlitad föreläsare inom arbetsrätt, t ex för olika utbildningsinstitut, organisationer och företag.

20 februari | 16.00 - 16.45 | Ledarskapsscenen

Fredrik Lindström

Svensk och osvensk mentalitet

Fredrik Lindström har blivit en av landets mest populära personer tack vare sitt sätt att blanda underhållning med folkbildning i sina böcker, föreställningar, TV-program och sommarprat. Fredriks utläggningar om språket, vårt land, vart resorna går i ”På Spåret” och om allt annat mellan himmel och jord är alltid lika träffande, alltid lika engagerande och alltid med en stor nypa humor.

Fredrik, som egentligen är språkhistoriker, startade sin humorkarriär som busringare i ”Hassan”. Han har skrivit ett tiotal böcker - såväl skönlitteratur som populärvetenskap - regisserat två långfilmer och gjort mängder av hyllade TV-program så som ”Värsta språket”, ”Världens modernaste land”, ”Tänk om”, ”Svenska dialektmysterier". 

På Personal & Chef föreläser Fredrik under rubriken "Svensk och osvensk mentalitet”. Och det kommer handla om nutida svensk kultur, mentalitet och moderna värderingar - som ofta visar sig extrema vid internationell jämförelse.

 

 

21 februari | 9.00 - 9.45 | Inspirationsscenen

Sylvia Nylin

Hur påverkar dagens megatrender morgondagens möten?

Att vi påverkas av megatrender som hållbarhet, transformationsekonomin och teknikutveckling är välkänt, men vad betyder de för mötesbranschen? Möt Sylvia Nylin från Svenska Möten som presenterar en banbrytande trendspaning om hur dagens megatrender påverkar morgondagens möten.

Sylvia Nylin är sedan 2016 vd för Svenska Möten och har tagit sig an att digitalisera mötesindustrin och förbättra möteskulturen i Sverige. Under de senaste tio åren har hon arbetat inom besöksnäringen i både operativa och styrelseroller inom bland annat Svenska Turistföreningen och Countryside Hotels. 

Dessförinnan verkade hon bland annat inom telekom- och finansbranschen och hennes kompetensområden omfattar bland annat affärsutveckling, kommunikation, digitalisering och hållbarhet. Med en bred bakgrund som förändringsledare drivs hon av att hitta sätt att jobba smartare och effektivare. I sin roll på Svenska Möten hjälper hon företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Hon är övertygad om att framgång och utveckling skapas när erfarenheter, kunskaper och personligheter möts.

21 februari | 9.00 - 9.45 | Ledarskapsscenen

Anna Serner

Samtal med Anna Serner, vd på Svenska Filminstitutet

Anna Serner, född 1964, är utbildad jurist och har även en utbildning från Stockholms Filmskola. Hon har tidigare varit vd för Reklamförbundet och Tidningsutgivarna och är sedan 2011 vd på Svenska Filminstitutet.

Serner har länge drivit jämställdhetsfrågor på sina arbetsplatser, genom att tex synliggöra kvinnornas situation i reklamvärlden. När hon tillträdde som vd på Filminstitutet var den svenska filmbranschen synnerligen ojämställd. För att förändra branschen, korrigera den orättvisa fördelningen av stödpengar och förbättra svensk films kvalité inledde Filminstitutet under hennes ledning ett omfattande jämställdhetsarbete som idag har burit frukt.

Mellan åren 2000-2005 hade yrkesrollerna regissör, manusförfattare och producent ett snitt under 30 % kvinnor för spelfilmer med stöd från Filminstitutet. 2015, ser siffrorna bättre ut med Filministutets stödpengar fördelade till 43 % kvinnliga regissörer, 32 % kvinnliga manusförfattare och 44 % kvinnliga producenter.

Jämställdhetsarbetet har också fått internationell uppmärksamhet på festivaler och i media. New York Times föreslog att fler länder skulle inspireras av Filminstitutet och Variety lyfte fram Anna Serner som en frontfigur för en jämställd filmvärld. Serner har även påverkat Jane Campion som efter ett besök i Sverige tog med sig en handlingsplan till Nya Zealand och Australien.

Nogsamt uppdaterade siffror, konkreta handlingar, överraskningar (som PR-kupper) och mod är några av Serners och Filminstitutets verktyg i förändringsarbetet mot filmbranschen. Så här citeras hon i Huffington Post: “Equality for men and women usually really means 40 - 60. This is rubbish. We want real equality: 50% 50% over time, by 2020. This is not a quota system. Each year, the percentage might be different, but statistically, over a period of time, it will be equal.”

Efter debatten kring sexuella trakasserier i filmbranschen har Filminstitutet infört ett green card-system som innebär att alla som söker stöd behöver gå en utbildning som syftar till att hjälpa produktionsbolagen att åstadkomma trygga arbetsplatser.

21 februari | 9.00 - 9.45 | Digital- & Techscenen

Oscar Berg

Så skapar du en digital arbetsplats som lyfter medarbetarna

Hur utformar man en digital arbetsplats som i samklang med organisationskultur och fysisk arbetsmiljö möjliggör nya arbetssätt och skapar bästa möjliga medarbetarupplevelse?

Medarbetarupplevelsen (Employee Experience) blir allt viktigare. Såväl för att rekrytera och behålla rätt medarbetare som för hur organisationens produktivitet, snabbrörlighet och innovationsförmåga utvecklas. Denna bestäms främst av rådande organisationskultur och hur den digitala och fysiska arbetsmiljön ser ut och stödjer medarbetarna. Oscar berättar om vilka trender och nya beteenden som kommer och hur man skapar en digital arbetsplats som i samklang med organisationskultur och fysisk arbetsmiljö lyfter medarbetarna. 


Oscar Berg
driver den digitala innovationsbyrån Unicorn Titans och vägleder företag och organisationer i deras digitala transformation. Han föreläser om samarbete, digitalisering och framtidens arbete och har skrivit böckerna ”Superpowering People - Designing The Collaborative Digital Organization” och ”Digital Workplace Strategy & Design”.

21 februari | 9.30 - 10.00 | Knowledge & Inspiration

Susanne Sahlén

Mindfulness i ledarskapet

Det är utmanande att vara ledare idag när tempot är högt och man själv tar ansvar för många tuffa beslut.
Föreläsningen vänder sig till dig som vill få insikt i och inspiration till ett stabilt, balanserat och hållbart ledarskap. Ett ledarskap som leder till bättre resultat, ökad effektivitet och produktivitet men i balans med dig själv. Under föreläsningen kommer du att få information kring hur du kan utveckla ditt ledarskap genom att träna din hjärna. 

Exempel på innehåll:

 • Stress, oro och sömn
 • Mindfulness verkningsmekanismer
 • Vad händer i hjärnan vid träning?
 • Fokus och distraktioner
 • Ledarens roll
 • Tid och planering
 • Självinsikt, självrespekt, självtillit och självkänsla
 • Hur kan jag träna?

Susanne Sahlén Nyberg, senior konsult och ledarutvecklare 
Susanne är organisationskonsult, ledarutvecklare och är utbildad mindfulnessinstruktör Steg1 och Steg 2. Susanne har lång erfarenhet av eget ledarskap såväl på strategisk nivå som operativ nivå. Hon har jobbat med ledarutveckling i 20 år varav 10 år med Mindfulness på arbetsplatser och Mindfulness i ledarskapet och har många lyckade projekt och nöjda kunder. Susanne är skolad av bland annat Ola Schenström, Jeremy Hunter och professor emeritus Jon Kabat-Zinn som var den som startade Mindfulnessträning via MBSR-programmen i USA för mer än 30 år sedan

21 februari | 10.50 - 11.20 | Knowledge & Inspiration

Jessika Andersson

Fokus på individen: Effektiv språkundervisning för internationella team

Alla lär sig på olika sätt. När du vet exakt vilken undervisningsmetod som fungerar för dina anställda och planerar hela utbildningslösningen utifrån det, ger du var och en goda förutsättningar att skaffa sig nya kompetenser. Det här gäller särskilt för språkutbildning, som har så avgörande betydelse för kommunikationen på ett företag.

AAC Globals expert Jessika Andersson (Director of Sales & Account Management för Sverige och Danmark) bjuder in en av våra kunder till scenen för att presentera ett intressant kundcase. I egenskap av experter på flerspråkig kommunikation för B2B-marknaden delar vi med oss av våra kunskaper och ger praktiska exempel. Allt för att visa hur vi utgår från deltagarens behov för att skapa bästa möjliga förutsättningar för språkinlärning för medarbetare på internationella företag.

Utifrån deltagarens behov kan vi planera den mest effektiva kombinationen av elearning och lärarledd personlig eller virtuell utbildning för att skapa hybridutbildningar som ger konkreta resultat. 

 

 

21 februari | 11.00 - 11.45 | Inspirationsscenen

elin & caroline

Stolthet som strategi – hur autentisk stolthet kan utvecklas till unik resurskälla 

Det märks om en organisation är stolt eller inte. Det syns på kroppshållningen hos medarbetarna, det kommer till uttryck i bemötandet av kunder och det påverkar klimatet på arbetsplatsen. Finns stoltheten där – eller inte? Svaret på den frågan får stora konsekvenser för förmågan att nå mål och uppfylla löften.
 

Elin Alsiok och Caroline Stenbacka Nordström, författare till boken Stolthet som strategi berättar hur en genuin känsla av stolthet kan utvecklas till en unik resurskälla i organisationen. Författarna definierar vad stolthet egentligen är och vad den unika känslan innebär för medarbetarnas ansvarskänsla, välmående och motivation, och i ett vidare perspektiv för organisationens framgång och framtid. Författarna gestaltar strategins metod, stolt bemötande, som tar fasta på allt som är värdefullt och bygger vidare på det. Genom enkla övningar kan du närma dig den egna känslan av stolthet och vidareutveckla den tillsammans med dina kollegor – med siktet inställt på lönsamhet och organisatorisk stolthet. 

Caroline Stenbacka Nordström är ekonomie doktor med examen från Hanken Svenska handelshögskolan och har en bakgrund inom global marknadsföring och som universitetslektor vid Hanken och LTU. Caroline är verksam som auktoriserad gestaltterapeut med inriktning mot organisationers förändringsprocesser.

Elin Alsiok är filosofie magister i Upplevelseproduktion med en inriktning mot bemötande. Hon har en bakgrund som bland annat internationell projektledare vid Handelskammare. Idag utbildar Elin företag och organisationer om bemötande kopplat till stolthet i sitt företag Stolthetsbyrån AB.

21 februari | 12.10 - 12.40 | Knowledge & Inspiration

Niclas Rasmusson & Stefan Hallberg

Beteendeförändring med Gamification

Vill du hjälpa dina medarbetare att utvecklas till sin fulla potential? Finns det aktiviteter och beteenden som du skulle vilja se mer av? Kom och lyssna på hur våra kunder använder spelifiering för att uppnå just det!

Gamification innebär att man använder sig av spelelement i andra sammanhang än spel, t ex inom företagsutveckling eller utbildning. Spelelement som poängsamlande, utveckling och nivåer finns överallt i samhället idag, t ex inom e-handeln, lojalitetsprogram och utbildningstjänster.

Vi vågar påstå att gamification fungerar i alla typer av organisationer som vill utveckla sitt arbetssätt. 

Utbildningar och förändringsinitiativ på jobbet har ibland för svag koppling till vad varje individ bör göra. Med gamification blir förändringen rolig, utvecklande, mätbar och dessutom ganska enkel. Man kan lära sig väldigt mycket om man lär sig lite varje dag. 

Ett spel kan syfta till att styrka säljarna eller till att göra cheferna till bättre ledare eller varför inte låta återförsäljarna tävla i hur dom jobbar med era produkter. 

Till skillnad mot dom flesta andra leverantörer som skräddarsyr och utvecklar spel per kund och projekt så tillhandahåller Bisevo en spelplattform. Det gör att våra kunder själva kan konstruera de spel man vill lansera. 

Föreläsare är utbildare Niclas Rasmusson samt vd och grundare av Bisevo, Stefan Hallberg. Niclas och Stefan har jobbat med utbildning och digitalt lärande i mer än 17 år.

Här kan ni se en kort film om gamification

21 februari | 13.00 - 13.45 | Ledarskapsscenen

Cissi Wallin

Cissi Elwin

Elisabeth Wennström

Elisabeth Wennström

JOsef

Jozef Khasho

Monica berglund

Monica Berglund

Årets chefer om vinnande ledarskap

Cissi Elwin, vd och chefredaktör på Chef, intervjuar tre av årets chefer:

Hur var det att komma tillbaka till jobbet med titeln Årets chef? Manpower-direktören Elisabeth Wennström vet. Här berättar hon om ett ledarskap som har åstadkommit extraordinära resultat på en tuff marknad. Elisabeth fick priset med motiveringen: ”Tar tag i det svåra och utmanar strukturer. Leder en krävande generation och kan vara målinriktad även då framtiden är osäker.”

Rustas Jozef Khasho bär titeln Årets HR-chef och har enligt juryn ”anammat ett värderingsstyrt ledarskap och på så sätt byggt upp HR från noll till att bli ledningens mest strategiska utvecklingspartner.”


Monica Berglund, vd på Tre Stiftelser, är Årets Hälsofrämjande chef och vet hur man får kunder att trivas och medarbetare att blomma. Ur juryns motivering: ”Med mod, systematik och en tydlig värdegrund skapar denna hälsofrämjande ledare en verksamhet som präglas av livskvalitet, engagemang och stolthet.”

Vinnarna utsågs på Chefgalan tidigare i mars 2018, där temat var Krisledarskap – hitta din moraliska kompass. Vinnarna har utsetts av branschkunniga jurygrupper och har alla utmärkt sig i sitt ledarskap.

 • Cissi Elwin, Vd och chefredaktör Chef
 • Elisabeth Wennström, operativ direktör Manpower
 • Jozef Khasho, försäljningschef Rusta
 • Monica Berglund, vd Tre Stiftelser

21 februari | 13.00 - 13.45 | Digital- & Techscenen

Joakim Eklund

Spela spel på arbetstid… kan det verkligen stärka er konkurrenskraft?

Vad har företag som Essity, Franska Statliga Järnvägsbolaget, KFC, Mazda Motor, Toyota Material Handling och Volvo Lastvagnar gemensamt? Kanske inte mycket vid en första anblick. Men gräver du lite djupare visar det sig att samtliga låter personalen spela på arbetstid för att höja kompetensen och med det stärka konkurrenskraften. Men det handlar inte om spel som Candy Crush, Skyrim eller Call of Duty utan unika spel, framtagna specifikt för företagen och med syfte att höja kompetensen inom ett visst område eller att rekrytera ny personal. Den här typen av spel, med andra syfte än ren underhållning, kallas ”serious games”.

I den här föreläsning berättar Joakim Eklund lite om hur både stora och mindre företag jobbar med skräddarsydda spel för att nå kompetensmålen på ett mer effektivt, underhållande och minnesvärt sätt. 

Joakim Eklund är en prisbelönad manusförfattare och serious games-utvecklare som sedan 1996 hjälpt både små och globala företag höja sin kompetens med hjälp av spel. 2008 var han med och startade den prisbelönade spelstudion Hello There Games. Numera arbetar han med kommunikations- och utbildningsfrågor på Move Management.

21 februari | 13.30 - 14.00 | Knowledge & Inspiration

Lone Carlbom

Hur skapar du hållbara beteendeändringar i din organisation?

En gallupundersökning från 2011–2012 visar att bara 16% av anställda i Sverige känner sig motiverade på jobbet och 12% är aktivt omotiverade. Det vill säga att de är missnöjda och oproduktiva, och troligen sprider negativitet runt omkring sig.

Vet du hur det ser ut i din organisation?

Många ledare blundar för problemet, men ännu fler försöker ta tag i problemet men misslyckas. Trots stora satsningar, med bland annat kick-offer på fina herrgårdar och många utbildningsdagar lyckas man inte att ändra det negativa beteendet hos sina anställda.

Organisationer har behov av effektiva team och en frisk organisation, för att nå uppsatta mål. Motsatsen är dålig lönsamhet och en arbetsplats som inte kan utföra sina uppgifter.
Lär dig att använda en beprövad modell till en hållbar beteendeförändring.

Lone Carlbom har en lång och bred erfarenhet inom organisations- och affärsutveckling från biotechindustrin. Hon jobbar som organisationskonsult och coach med stor erfarenhet av att utveckla människor, team, ledare och ledningsgrupper genom handledning, coachning och stöd.

 

 

21 februari | 14.00 - 14.45 | Inspirationsscenen

Pär

Kraften av nätverkande

Det fanns en tid då kunskap var makt. En tid då kunskap fanns bakom låsta dörrar och var få förunnat att ta del av.

Nätverkande har alltid funnits men idag har globalisering och digitalisering blivit en möjliggörare som spelar ut den gamla sanningen om att makten innebär att sitta på kunskapen. Kunskap är idag en allmän egendom och det har aldrig varit så viktigt att dela med sig som nu.

Delningsekonomi, ”open source” och disruptiva affärsmodeller är en effekt av att vi idag delar med oss av det vi vet. Delad kunskap är dubbel kunskap där nätverkande är en viktig kanal i förädlingen. Det jag vet kan någon annan utveckla och det här leder till en accelererad utvecklingstakt där alla har möjlighet att bidraga.

Per Eklöf är managementkonsult och medgrundare till det globala nätverket LunchIn™. Sedan starten i juni 2017, har nätverket expanderat över hela världen och erfarit kulturella skillnader som utmanat både ledarskap, ödmjukhet och kommunikation. Kraften av nätverkande är alltjämt enorm där det kollektiva bidraget ger oss en gemensam kunskap. Vi kan alla bidraga.

#itsallabouteveryone

21 februari | 15.00 - 15.45 | Ledarskapsscenen

Sofi Franzén

Årets VD 2018: Att skapa framgång tillsammans med sina medarbetare

Sofi Franzéns bolag Eventyr har arbetat långsiktigt för att skapa starka kundrelationer och hög kundnöjdhet, samtidigt som både omsättning och resultat har ökat. Hur skapar man en företagskultur som ger framgång, men som också är hälsosam i en allt mer krävande omvärld? Hur kan individens målsättningar kombineras med teamets och bolagets? Och hur bygger man en ärlig feedback-kultur?

- Nyckeln är att ha tydliga målsättningar som personalen känner sig delaktiga i, och att skapa en struktur som gör det enkelt att göra ett bra jobb, säger Sofi Franzén.

Idag är Eventyr ett starkt varumärke med hög räckvidd i sociala kanaler. Företaget omsätter över 130 Mkr och har 30 fast anställda plus cirka 50 deltidsarbetande. Kunderna är framför allt stora svenska bolag. Uppdragen varierar från strategiska konsultationer kring möteskommunikation, till att bygga VR-lösningar för ökat engagemang och internationella möten för flera tusen deltagare. 

Sofi Franzén, grundare och VD på eventbyrån Eventyr, berättar om hur tydliga målsättningar och nyfikenheten på andras drivkrafter skapat rekordresultat och en stark företagskultur. Sofi har mottagit utmärkelsen Årets VD 2018 samt är 2018 års finalist i Entrepreneur of the year, Stockholm.